VIGTIGT.TXT Driver File Contents (7510080b.exe)

 
 MouseWare 9.26 VIGTIGT-fil
 (c) Copyright 1995-2001 Logitech, Inc. Alle rettigheder
 forbeholdes.
 
 
 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL FILEN MED VIGTIGE OPLYSNINGER
 
 1. Installation
  1.1 Standardinstallation
  1.2 Ubemandet installation til netværksbrugere og firmaer
 2. Afinstallation af et program
 3. Fejlfinding
  3.1 Registreringsproblemer med USB-mus
  3.2 Detektionsproblemer med PS/2-pegeredskaber
  3.3 Konflikter med modemer og andre serielle enheder
  3.4 Problemer med Strømstyring
  3.5 Enhanced Mouse Control Panel er ikke opdateret
  3.6 Problemer med flytning/hjul
  
 ________________________________________

1.  Installation
 
 MouseWare understøtter Windows 95, Windows 98, Windows Millennium,
 Windows NT 4.0 og Windows 2000.
 
 Før du installerer software under Windows NT 4.0, anbefaler vi,
 at du opretter en reparationsdiskette ved hjælp af værktøjet
 til oprettelse af reparationsdisketter, der findes i systemet
 (RDISK.EXE).
 
 Bemærk, at USB-mus kun understøttes af Windows 98, Windows Millennium,
 og Windows 2000.
 
1.1 Standardinstallation
 
 Kør Setup.exe for at installere MouseWare-softwaren.
 
1.2 Ubemandet installation til netværksbrugere og firmaer
 
 Det er muligt at installere MouseWare uden overvågning ved at
 udføre følgende kommando:
   <sti til Mouseware-installation>\setup.exe -s
 Installationsprogrammet afsluttes og vender tilbage til Windows
 ved installationens slutning.
 Bemærk! Dette er en avanceret funktion, hvor der ikke vises
 nogen status for den igangværende installation. Hvis du
 afbryder den igangværende installation, kan det resultere i
 forstyrrelser af systemet. Konfigurationerne for de tilsluttede
 pegeredskaber følger standard og bruger de foruddefinerede
 værdier, der forventes at være anvendelige for de fleste
 brugere.
 
2.  Afinstallation af et program
 
 MouseWare kan fjernes fra Windows ved at klikke på ikonet
 Tilføj/fjern programmer i Kontrolpanel. Vælg MouseWare, og klik
 på knappen "Fjern".
 
 Windows 9x
 MouseWare-drivere fjernes fra systemet, hvis
 installationsprogrammet finder alternative, kompatible drivere
 til en enhed i filen MSMOUSE.INF.
 
 
3. Fejlfinding
 
3.1 Registreringsproblemer med USB-mus
 
 Bemærk, at USB-mus kun understøttes af Windows 98, Windows Millennium,
 og Windows 2000.
 
 Hvis din USB-mus ikke genkendes korrekt eller ikke fungerer,
 skal du følge nedenstående trin for at kontrollere museikonet i
 Enhedshåndtering.
 
 Klik på "Start", "Indstillinger" og "Kontrolpanel".
 Dobbeltklik på System, og vælg fanen Enhedshåndtering. Åbn
 museikonet ved at klikke på plus-tegnet (+), og kontroller, at
 der er et museikon, som hedder "HID-kompatibel mus" og en anden
 post, som angiver navnet på USB-enheden. Hvis der er
 rapporteret fejl på disse ikoner med anførselstegn eller røde
 X'er, skal du fremhæve disse ikoner og klikke på knappen
 "Fjern".  Når ikonerne er blevet fjernet, skal du klikke på
 knappen "Opdater" og lade Windows 98 genfinde pegeredskabet.
 Åbn museikonet igen, og kontroller, at der ikke er rapporteret
 fejl. Sluk for systemet, og genstart Windows. Test USB-
 enheden for at se, om den fungerer.
 
 
3.2 Detektionsproblemer med PS/2-pegeredskaber
 
 Hvis musen er tilsluttet til museporten og ikke detekteres af
 systemet, skal du forsøge med følgende trin:
  
 1) Museporten skal muligvis aktiveres i installationsmenuen på
   computeren. Se i brugervejledningen til computeren om
   installationsmenuen.
 
 2) Hvis du har en mus med adaptere til både seriel port og
   museport, skal du tilslutte musen til computeren gennem den
   serielle port. Genstart, og kontroller, at musen
   detekteres korrekt.
 
 3) Hvis adapteren(erne) ikke er inkluderet i produktpakken, er
   musen konstrueret til kun at fungere på en porttype (Seriel
   eller PS/2). Se i produktpakken, hvilken porttype musen
   understøtter.
 
 Hvis problemet er uløst, skal du undersøge muligheden for at få
 en BIOS ROM computer-opgradering hos computerproducenten.
 
 Nogle systemer til bærbare computere, f.eks. IBM ThinkPad, har
 både en ekstern museport og en integreret pegepind, der er
 tilsluttet museporten. Hvis musen har problemer med at køre
 gennem en museport af denne systemtype, skal du i stedet
 forsøge at bruge den serielle port.
 
 
 
3.3 Konflikter med modemer og andre serielle enheder
 
 Ved opstart søger Logitech-musedriverne efter mulige
 pegeredskaber i alle PS/2- og COM-porte. Hvis modemet eller
 andre serielle enheder ikke længere fungerer efter
 installationen af Logitech musedriverne, skal du udelukke den
 COM-port, hvor modemet er tilsluttet, fra søgningen som vist
 nedenfor.
 
 1) Windows 9x
   Hvis du har problemer med at betjene andre serielle enheder
   sammen med MouseWare, skal du køre "Regedit.exe" i Windows
   95 og redigere tasten:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersio
   n\Global\PortSearchOrder og fjerne den COM-port, hvor den
   berørte serielle enhed er tilsluttet.
 
 2) Windows NT 4.0
   Hvis du har problemer med at betjene andre serielle enheder
   sammen med MouseWare, skal du køre "Regedit.exe" i Windows
   NT 4.0 og redigere tasten:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\lsermou
   s\Parameters\Global\PortSearchOrder og fjerne den COM-port,
   hvor den berørte serielle enhed er tilsluttet.
 
3.4 Problemer med Strømstyring
 
 Hvis musen fryser, når du vækker pc'en efter pause, skal du
 køre "Regedit.exe" i Windows 9x og derefter åbne
 registreringsnøglen:
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\T
 echnical\APMMode
 og angive APMMode="Off"
 
3.5 Enhanced Mouse Control Panel er ikke opdateret
 
 Hvis Egenskaber for mus under Windows 9x ikke er blevet
 opdateret til to Enhanced Mouse Control Center, skal du
 kontrollere, at du har installeret MouseWare. Hvis problemet
 ikke løses, kan det være nødvendigt at rydde op i
 registreringsdatabasen. Fjern de følgende mapper i Windows 9x-
 registreringsdatabasen.
 
 Vælg knappen "Start", og derefter "Kør". Skriv "regedit" på
 linjen "Åbn", og klik på knappen "OK".
 
 Åbn følgende mapper til registreringsdatabasen:
 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Mous
 e\xxxx
 
 Fjern alle 0000, 0001, 0002 osv. under mappen Mus, indtil der
 ingen mapper findes i mappen. Luk systemet, og genstart. Åbn
 Egenskaber for mus, og kontroller, at Enhanced. Mouse Control
 Center findes.
 
3.6 Problemer med flytning/hjul
 
 Hvis musen er udstyret med et hjul, og hjulet ikke kan flyttes,
 skal du kontrollere følgende:
 
  1)  Kontroller, at Logitech-kontrolpanelet er installeret
    rigtigt. Hvis du klikker på knappen Start og vælger
    Indstillinger, Kontrolpanel, skal museikonet frembringe et
    Logitech-kontrolpanel. Hvis ikke, skal du geninstallere
    MouseWare.
 
  2)  Hvis hjulet kun fungerer i Microsoft Office-kompatible
    programmer, skal du gå til siden Knapper i musekontrolpanelet og
    kontrollere, at afkrydsningsfeltet "Brug kun MS Office-kompatibel
    rulning" ikke er markeret.
 
 Bemærk, at musens rullefunktioner for pegefelter kun fungerer
 med Logitech-pegefelter. Dette gælder, hvis du kan finde fanen
 "Pegefelt" under Mus i kontrolpanelet. En anden mulighed er at
 søge efter følgende tast i registeringsdatabasen:
  
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\TouchScroll.
 
 Hvis du vil kigge i registeringsdatabasen, skal du klikke på
 knappen "Start" og vælge "Kør". Skriv "regedit" på linjen
 "Åbn", og klik på knappen OK.
 
 Bemærk, at oplysningerne i Mouseware-hjælpefilen angående hjælp
 til pegefelter kun gælder for Logitech-pegefelter.

 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.70