LUEMINUT.TXT Driver File Contents (7510080b.exe)

 
 MouseWare 9.26 LUEMINUT-tiedosto
 (c) Copyright 1995-2001 Logitech, Inc. Kaikki oikeudet
 pidätetään.
 
 
 LUEMINUT - SISÄLLYS
 
 1. Asennus
  1.1 Vakioasennus
  1.2 Automaattinen asennus verkko- ja yrityskäyttäjille
 2. Ohjelman asennuksen poistaminen
 3. Vianmääritys
  3.1 USB-hiirien tunnistusongelmat
  3.2 PS/2-osoitinlaitteiden tunnistusongelmat
  3.3 Ristiriidat modeemien ja muiden sarjalaitteiden kanssa
  3.4 Virranhallintaongelmat
  3.5 Laajennettu hiiren hallintapaneeli ei päivity
  3.6 Vieritykseen ja pyörään liittyvät ongelmat
  
 ________________________________________

1.  Asennus
 
 MouseWare tukee Windows 95:tä, Windows 98:aa, Windows NT 4.0:aa,
 Windows Millennium:aa, ja Windows 2000:tta.
 
 Ennen kuin asennat mitään ohjelmistoja Windows NT 4.0:aan,
 sinun kannattaa luoda korjauslevyke järjestelmän mukana
 tulleella Korjauslevyke-apuohjelmalla.
 
 Huomaa, että vain Windows 98, Windows Millennium, ja Windows 2000
 tukevat USB-hiiriä.
 
1.1 Vakioasennus
 
 Suorita ohjelma Setup.exe ja asenna MouseWare-ohjelmisto.
 
1.2 Automaattinen asennus verkko- ja yrityskäyttäjille
 
 MouseWaren voi asentaa automaattisesti suorittamalla seuraavan
 komennon:
   <polku Mouseware-asennushakemistoon>\setup.exe -s
 Kun asennus on suoritettu, asennusohjelman suoritus päättyy, ja
 palaudut Windowsiin.
 Huomautus: Tämän toiminnon suorituksen aikana näytölle ei tule
 mitään ilmoituksia käynnissä olevan asennuksen tilasta. Jos
 keskeytät käynnissä olevan asennuksen, järjestelmä voi jäädä
 epävakaaseen tilaan. Asennus määrittää liitettyjen
 osoitinlaitteiden kokoonpanon esiasetettuihin arvoihin, jotka
 todennäköisesti sopivat useimmille käyttäjille.

2.  Ohjelman asennuksen poistaminen
 
 Voit poistaa MouseWaren Windowsista napsauttamalla
 Ohjauspaneelin Lisää/Poista sovellus -kuvaketta. Valitse
 MouseWare ja napsauta Poista-painiketta.
 
 Windows 9x
 MouseWare -ohjaimet poistetaan järjestelmästä, jos asennus
 löytää laitteelle vaihtoehtoiset yhteensopivat ohjaimet
 MSMOUSE.INF-tiedostosta.

 
3. Vianmääritys
 
3.1 USB-hiirien tunnistusongelmat
 
 Huomaa, että vain Windows 98, Windows Millennium, ja Windows
 2000 tukevat USB-hiiriä.
 
 Jos järjestelmä ei tunnista USB-hiirtä oikein tai hiiri ei
 toimi, tarkista asetukset Laitehallinnassa olevasta Hiiri-
 kuvakkeesta seuraavassa kuvatulla tavalla.
 
 Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Asetukset ja sitten
 Ohjauspaneeli. Kaksoisnapsauta Järjestelmä-kuvaketta ja
 valitse Laitehallinta-välilehti. Avaa Hiiri-kuvake
 napsauttamalla sen vieressä olevaa plusmerkkiä (+). Varmista,
 että kuvakkeen alla on hiirikuvake, jonka vieressä on HID-
 yhteensopiva hiiri -teksti, sekä toinen kohta, jossa on
 mainittu USB-laitteesi nimi. Jos näiden kuvakkeiden päällä on
 virheen merkkinä huutomerkki tai punainen X-merkki, korosta
 kuvakkeet ja napsauta Poista-painiketta. Kun kuvakkeet on
 poistettu, napsauta Päivitä-painiketta ja anna Windows 98:n
 tunnistaa osoitinlaite uudelleen. Avaa Hiiri-kuvake uudelleen
 ja varmista, että virheen ilmaisevia merkkejä ei näy. Käynnistä
 tietokone ja Windows uudelleen. Varmista USB-laitteen toimivuus
 kokeilemalla.
 
 
3.2 PS/2-osoitinlaitteiden tunnistusongelmat
 
 Jos hiiri on liitetty hiiriporttiin eikä järjestelmä tunnista
 sitä, kokeile seuraavia toimenpiteitä:
  
 1) Hiiriportti on ehkä otettava käyttöön tietokoneen SETUP-
   valikosta. Lisätietoja SETUP-valikosta saat tietokoneen
   ohjeista.
 
 2) Jos hiiressä on sekä sarja- että hiiriporttisovitin, liitä
   hiiri tietokoneen sarjaporttiin. Käynnistä järjestelmä
   uudelleen ja tarkista, tunnistaako järjestelmä hiiren
   oikein.
 
 3) Jos hiireen ei kuulu sovittimia, se on tarkoitettu
   käytettäväksi vain yhdenlaisessa portissa (sarja- TAI PS/2-
   portissa). Tarkista hiiren käyttöoppaista, minkätyyppistä
   porttia se tukee.
 
 Jos ongelma ei poistu, tarkista, onko tietokoneesi
 valmistajalla tarjolla BIOS ROM -päivitys.
 
 Joissakin kannettavissa tietokoneissa (esimerkiksi IBM
 ThinkPadissa) on sekä ulkoinen hiiriportti että siihen
 yhdistetty paikannustappi. Jos hiiri ei toimi häiriöittä
 tällaisessa hiiriportissa, liitä se sarjaporttiin.
 
 

3.3 Ristiriidat modeemien ja muiden sarjalaitteiden kanssa
 
 Tietokoneen käynnistyessä Logitech-hiiriohjaimet etsivät
 kaikista PS/2- ja COM-porteista mahdollisia osoitinlaitteita.
 Jos modeemi tai muu sarjalaite ei enää toimi Logitech-
 hiiriohjainten asennuksen jälkeen, sinun on poistettava
 etsittävien porttien joukosta se COM-portti, johon modeemi tai
 muu laite on liitetty. Toimi alla kuvatulla tavalla.
 
 1) Windows 9x
   Jos ongelmia ilmenee, kun MouseWarea käytetään muiden
   sarjalaitteiden kanssa, käynnistä Windows 95:ssä
   Regedit.exe, muokkaa avainta
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersio
   n\Global\PortSearchOrder ja poista COM-portti, jota kyseinen
   sarjalaite käyttää.
 
 2) Windows NT 4.0
   Jos ongelmia ilmenee, kun MouseWarea käytetään muiden
   sarjalaitteiden kanssa, käynnistä Windows NT 4.0:ssa
   Regedit.exe, muokkaa avainta
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\lsermou
   s\Parameters\Global\PortSearchOrder ja poista COM-portti,
   jota kyseinen sarjalaite käyttää.
 
3.4 Virranhallintaongelmat
 
 Jos hiiri lakkaa toimimasta, kun tietokone palautuu
 virransäästötilasta, käynnistä Windows 9x:ssä ohjelma
 Regedit.exe ja muokkaa avainta
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\T
 echnical\APMMode
 ja valitse asetukseksi APMMode="Off"

3.5 Laajennettu hiiren hallintapaneeli ei päivity
 
 Jos käytössäsi on Windows 9x eikä hiiren ominaisuuksiin ole
 päivitetty laajennettua hiiren hallintaohjelmaa, varmista, että
 olet asentanut MouseWaren. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa,
 rekisterin siivous saattaa olla tarpeen. Poista Windows 9x:n
 rekisteristä seuraavassa mainitut kansiot.
 
 Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Suorita. Kirjoita
 Avaa-riville sana regedit ja napsauta OK-painiketta.
 
 Avaa seuraavat rekisterin kansiot:
 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Mous
 e\xxxx
 
 Poista kaikki Mouse-kansion alikansiot (0000, 0001, 0002 jne.).
 Sammuta järjestelmä tämän jälkeen ja käynnistä se sitten
 uudelleen. Avaa hiiren ominaisuuksien valintaikkuna ja
 varmista, että laajennettu hiiren hallintaohjelma on nyt
 asennettu.
 
3.6 Vieritykseen ja pyörään liittyvät ongelmat
 
 Jos käyttämäsi hiiri on varustettu pyörällä eikä näytön
 vierittäminen pyörällä onnistu, tarkista seuraavat asiat:
 
 1)  Varmista, että Logitechin ohjauspaneeli on asennettu oikein.
    Jos napsautat Käynnistä-painiketta, valitset Asetukset,
    Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsautat hiirikuvaketta, Logitech-
    ohjauspaneelin pitäisi tulla näkyviin. Jos tätä ei tapahdu,
    asenna MouseWare uudelleen.
 
 2)  Jos hiiripyörä toimii vain Microsoft Office -yhteensopivissa
    sovelluksissa, valitse hiiren ohjauspaneelin Painikkeet-sivu ja
    varmista, ettei Käytä vain MS Office -yhteensopivaa vieritystä -
    valintaruutu ole valittuna.
 
 Huomaa, että hiirilevyn pyörähiiritoiminnot toimivat vain
 Logitech-hiirilevyillä. Kyseessä on Logitech-hiirilevy, jos
 hiiren ohjauspaneelissa on Hiirilevy-välilehti. Voit myös
 tarkistaa, onko rekisterissä seuraava avain:
 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\TouchScroll.
 
 Jos haluat tarkistaa rekisterin, napsauta Käynnistä-painiketta
 ja valitse Suorita. Kirjoita Avaa-ruutuun sana regedit ja
 napsauta OK-painiketta.
 
 Huomaa, että MouseWare-ohjetiedostossa olevat tiedot
 hiirilevytuesta koskevat vain Logitech-hiirilevyjä.

 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.59