LEESMIJ.TXT Driver File Contents (7510080b.exe)

 
 MouseWare 9.26 LEESMIJ-bestand
 (c) Copyright 1995-2001 Logitech, Inc. Alle rechten
 voorbehouden.
 
 
 INHOUDSOPGAVE VAN LEESMIJ
 
 1. Installatie
  1.1 Standaardinstallatie
  1.2 Bedieningsloze installatie voor zakelijke en netwerkgebruikers
 2. Programma verwijderen
 3. Problemen oplossen
  3.1 Bespeuringsproblemen met USB-muizen
  3.2 Bespeuringsproblemen met PS/2-aanwijsapparaten
  3.3 Conflicten met modems en andere seriële apparaten
  3.4 Problemen met energiebeheer
  3.5 Enhanced-muisconfiguratiescherm is niet bijgewerkt
  3.6 Scroll-/wielinformatie
  
 ________________________________________

1.  Installatie
 
 MouseWare ondersteunt Windows 95, Windows 98, Windows Millennium,
 Windows NT 4.0 en Windows 2000.
 
 Voordat u software onder Windows NT 4.0 installeert, is het ten
 sterkste aanbevolen om een hersteldiskette te maken met behulp
 van de utility (RDISK.EXE) die bij het systeem geleverd wordt.
 
 USB-muizen worden alleen onder Windows 98, Windows Millennium,
 en Windows 2000 ondersteund.
 
1.1 Standaardinstallatie
 
 Draai 'Setup.exe' om de MouseWare-software te installeren.
 
1.2 Bedieningsloze installatie voor zakelijke en
   netwerkgebruikers
 
 U kunt MouseWare zo installeren door de volgende opdracht uit
 te voeren:
   <pad naar Mouseware-installatie>\setup.exe -s
 Na beëindiging van de installatie keert het
 installatieprogramma naar Windows terug.
 N.B.: Dit is een geavanceerde functie waarbij geen informatie
 over de status van de installatie te zien is. Breekt u de
 installatie af, dan kan het systeem onstabiel worden. De
 configuraties van aangesloten aanwijsapparaten staan standaard
 op vooraf ingestelde waarden, die voor de meeste gebruikers
 geschikt geacht worden.

2.  Programma verwijderen
 
 MouseWare kan uit Windows verwijderd worden door in
 Configuratiescherm op het pictogram Software te klikken.
 Selecteer MouseWare' en klik op de knop Verwijderen.
 
 Windows 9x
 MouseWare-stuurprogramma's worden van het systeem verwijderd,
 als Setup andere compatibele stuurprogramma's voor een apparaat
 vindt in MSMOUSE.INF.

 
3. Problemen oplossen
 
3.1 Bespeuringsproblemen met USB-muizen
 
 USB-muizen worden alleen onder Windows 98, Windows Millennium,
 en Windows 2000 ondersteund.
 
 Als uw USB-muis niet goed bespeurd wordt of niet werkt, volgt u
 de volgende stappen om het muispictogram onder Apparaatbeheer
 te controleren.
 
 Klik op 'Start', 'Instellingen' en dan 'Configuratiescherm'.
 Dubbelklik op het pictogram Systeem en selecteer dan de tab
 Apparaatbeheer. Open het pictogram Muis door op het plusteken
 te klikken, en verifieer dat er een muispictogram is met 'HID-
 volgzame muis' en een andere ingang met de naam van uw USB-
 apparaat. Als er fouten gemeld worden bij deze pictogrammen
 door uitroeptekens of een rode x, dan markeert u deze
 pictogrammen en klikt u op de knop Verwijderen.  Zijn deze
 pictogrammen verwijderd, dan klikt u op de knop Vernieuwen en
 laat u Windows 98 het aanwijsapparaat opnieuw bespeuren. Open
 het pictogram Muis opnieuw en verifieer dat er geen fouten
 gemeld zijn. Zet het computersysteem uit en start Windows
 opnieuw. Test het USB-apparaat om te zien of het nu werkt.
 
 
3.2 Bespeuringsproblemen met PS/2-aanwijsapparaten
 
 Als uw muis aangesloten is op de muispoort en hij wordt niet
 door het systeem bespeurd, probeer dan de volgende stap(pen)
 uit te voeren:
  
 1) Uw muispoort dient misschien ingeschakeld te worden via het
   SETUP-menu van uw computer. Raadpleeg uw
   computerdocumentatie over dit menu.
 
 2) Heeft u een muis met zowel seriële als muispoortadapters,
   sluit hem dan op de computer aan via de seriële poort.
   Start weer op en controleer of de muis goed bespeurd wordt.
 
 3) Als er geen adapter(s) meegeleverd werd(en) in uw pakket,
   kan uw muis slechts op één soort poort werken: serieel OF
   PS/2. Op de verpakking staat aangegeven welke poort door
   uw muis ondersteund wordt.
 
 Heeft u nog steeds problemen, informeer dan bij uw
 computerfabrikant naar een eventuele BIOS ROM-upgrade.
 
 Sommige notebooksystemen, zoals IBM ThinkPad, hebben zowel een
 externe muispoort als een ingebouwde stick, die op de muispoort
 aangesloten is. Als uw muis niet goed werkt op de muispoort
 van zo'n systeem, probeer dan een seriële poort te gebruiken.
 
 

3.3 Conflicten met modems en andere seriële apparaten
 
 Bij het opstarten doorzoeken de Logitech-muisstuurprogramma's
 alle PS/2- en COM-poorten op eventuele aanwijsapparaten. Als
 uw modem of ander serieel apparaat niet meer functioneert na de
 installatie van Logitech-muisstuurprogramma's, dient u de COM-
 poort waarop uw modem is aangesloten, als volgt uit de
 zoekopdracht te verwijderen:
 
 1) Windows 9x
   Als andere seriële apparaten niet goed werken met MouseWare,
   kunt u 'Regedit.exe' draaien in Windows 95 en wijzigt u de
   sleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersio
   n\Global\PortSearchOrder en verwijdert u de COM-poort die
   door het betreffende seriële apparaat gebruikt wordt.
 
 2) Windows NT 4.0
   Als andere seriële apparaten niet goed werken met MouseWare,
   draait u 'Regedit.exe' in Windows NT 4.0, en wijzigt u de
   sleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\lsermou
   s\Parameters\Global\PortSearchOrder en verwijdert u de COM-
   poort die door het betreffende seriële apparaat gebruikt
   wordt.
 
3.4 Problemen met energiebeheer
 
 Als uw muis niet reageert wanneer u uw pc uit de slaaptoestand
 haalt, draait u 'Regedit.exe' in Windows 9x en wijzigt u de
 registersleutel:
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\T
 echnical\APMMode
 en stelt u APMMode="Off" in

3.5 Enhanced-muisconfiguratiescherm is niet bijgewerkt
 
 Als 'Eigenschappen voor Muis' onder Windows 9x niet bijgewerkt
 is tot Enhanced-muisconfiguratiescherm', dient u te controleren
 of MouseWare geïnstalleerd is. Als het probleem hiermee niet
 opgelost wordt, kan het nodig zijn het register schoon te
 maken. Verwijder de volgende mappen uit het register van
 Windows 9x.
 
 Selecteer de Start-knop en klik dan op 'Uitvoeren'. Typ
 'regedit' in de regel Openen en klik op de knop OK.
 
 Open de volgende registermappen:
 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Mous
 e\xxxx
 
 Verwijder de mappen 0000, 0001, 0002 enzovoort onder de map
 Mouse totdat er geen mappen meer over zijn. Zet uw systeem nu
 uit en start het weer op. Open 'Eigenschappen voor Muis' en
 kijk of u nu het Enhanced-muisconfiguratiescherm ziet.
 
3.6 Scroll-/wielinformatie
 
 Als het wiel van uw muis niet scrolt, kunt u de volgende
 stappen uitvoeren:
 
  1)  Verifieer dat het Logitech-configuratiescherm goed
    geïnstalleerd is. Als u op de Start-knop klikt, en dan
    'Instellingen' en 'Configuratiescherm' selecteert, dient het
    muispictogram een Logitech-configuratiescherm op te roepen.
    Anders dient u MouseWare opnieuw te installeren.
 
  2)  Als uw wiel alleen in toepassingen werkt die compatibel zijn
    met Microsoft Office, dan gaat u naar het tabblad Knoppen in het
    muisconfiguratiescherm en verifieert u dat 'Alleen MS Office-
    compatibele scroll gebruiken' niet afgevinkt is.
 
 De scrollmuisfuncties voor touchpads werken alleen met Logitech-
 touchpads. Dit is het geval wanneer u een Touchpad-tab ziet in
 het muisconfiguratiescherm. U kunt ook naar de volgende ingang
 zoeken in het register:
 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\TouchScroll.
 
 Klik op de Start-knop en selecteer 'Uitvoeren' om naar het
 register te gaan. Typ 'regedit' in de regel Openen en klik op
 de knop OK.
 
 De informatie in het Help-bestand van MouseWare over touchpad-
 ondersteuning geldt alleen voor Logitech-touchpads.

 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.94