readme.txt Driver File Contents (mq2000.exe)

MINOLTA-QMS PostScript-stuurprogramma voor Windows XP/2000/NT4
Installatie
============


De printerstuurprogramma's voor Microsoft Windows XP/2000/NT4 ondersteunen alle mogelijkheden van de printer. 

In dit leesmij-bestand vindt u de systeemeisen voor de printerstuurprogramma's en leest u hoe u deze vanaf de cd-rom of diskette met hulpprogramma's installeert.

>> Opmerking: Als u de printerstuurprogramma's op diskette nodig hebt in plaats van op cd-rom, neemt u contact op met uw MINOLTA-QMS verkoper. 
 U kunt de printerstuurprogramma's ook inladen vanaf onze webserver op www.minolta-qms.com.Eerste installatie vanaf cd-rom
-------------------------------

>> Opmerking: als er al een MINOLTA-QMS PostScript-stuurprogramma voor Windows XP/2000/NT4 is geïnstalleerd, gebruikt u de procedure voor opnieuw installeren die later in dit bestand wordt beschreven.
 1 Plaats onder Windows XP/2000/NT4 de cd-rom met hulpprogramma's in het cd-romstation van het werkstation.
 De cd-rom start automatisch op.
 2 Selecteer Printerhulp- en -stuurprogramma's installeren in het dialoogvenster Welkom.
 3 Lees de installatie-opmerkingen en klik op Volgende>.

 4 Selecteer MINOLTA-QMS PostScript-stuurprogramma voor Windows XP/2000/NT4 en klik op Volgende>.
 5 Lees het Help-scherm voor de wizard Printer toevoegen van Microsoft en klik op Volgende>.
 6 Volg de instructies van de wizard Printer toevoegen.
 7 Selecteer Diskette... als u een fabrikant en printer moet opgeven.
 8 Selecteer Bladeren... in het venster Installeren vanaf diskette.
 9 Ga naar de directory x\PLATFORM\WINDOWS XP/2000/NT4, waarbij x het station is waarin u de cd-rom in stap 1 hebt geplaatst.
 In de bestandslijst wordt MINOLTA-QMS.INF weergegeven.

10 Klik op OK. Het venster Installeren vanaf diskette wordt weergegeven.

11 Klik nogmaals op OK. In de lijst Printers wordt een reeks MINOLTA-QMS printers weergegeven.

12 Selecteer de juiste printer en volg de instructies van de wizard Printer toevoegen voor het voltooien van de installatie.

13 Nadat u naar Setup printerhulpprogramma's bent teruggekeerd, gaat u verder met het installeren van andere printerhulp- of -stuurprogramma's of klikt u op Annuleren als u het installatieprogramma wilt afsluiten.

14 Verwijder de cd-rom en bewaar deze op een veilige plaats.


Eerste installatie vanaf diskette
---------------------------------
>> Opmerking: als u naar CrownNet-poorten wilt kunnen afdrukken, moet het CrownNet-afdrukhulpprogramma voor Windows op Windows XP/2000/NT4-werkstation of -server zijn geïnstalleerd en moet er een poort zijn gemaakt voordat u met deze installatie verder gaat. Zie voor meer details over het installeren en instellen van dit hulpprogramma het leesmij-bestand in de directory \PLATFORM\WINDOWS\PRNTUTIL van de cd-rom met hulpprogramma's.

>> Opmerking: als er al een MINOLTA-QMS PostScript-stuurprogramma voor Windows XP/2000/NT4 is geïnstalleerd, gebruikt u de procedure voor opnieuw installeren die later in dit bestand wordt beschreven.
 1 Plaats onder Windows XP/2000/NT4 de diskette in het station van het werkstation.
 2 Selecteer Printers onder Instellingen in het Startmenu van Windows XP/2000/NT4. 
 3 Selecteer Printer toevoegen.
 De wizard Printer toevoegen wordt weergegeven.
 4 Klik op Volgende>.
 5 Volg de instructies van de wizard Printer toevoegen.
 6 Selecteer Diskette... als u een fabrikant en printer moet opgeven.
 7 Selecteer Bladeren... in het venster Installeren vanaf diskette.
 8 Ga naar de juiste directory op de diskette en klik op OK.
 In de bestandslijst wordt MINOLTA-QMS.INF weergegeven.
 9 Klik op OK. Het venster Installeren vanaf diskette wordt weergegeven.

10 Klik nogmaals op OK. In de lijst Printers wordt een reeks MINOLTA-QMS printers weergegeven.

11 Selecteer de juiste printer en volg de instructies van de wizard Printer toevoegen voor het voltooien van de installatie.

12 Verwijder de diskette en bewaar deze op een veilige plaats.Opnieuw installeren
---------------

Als er al een MINOLTA-QMS PostScript-stuurprogramma voor Windows XP/2000/NT4 is geïnstalleerd, gebruikt u de volgende procedure voor het verwijderen van de bestanden voordat u een nieuw printerstuurprogramma installeert.
 1 Selecteer Instellingen in het menu Start.
 2 Selecteer Printers.
 3 Verwijder de printer(s) die u wilt vervangen of bijwerken.
 4 Installeer de nieuwe printers met de procedure voor eerste installatie die in het begin van dit bestand wordt beschreven.
 5 Start het werkstation opnieuw op.


Opmerkingen over applicatie
============
N-up afdrukken met Microsoft Word

Het afdrukken van N-up vanuit Microsoft Word kan tot een ongewenst resultaat leiden. Selecteer het afdrukken van N-up (Pagina's per vel) alleen in het printerstuurprogramma en niet in Word.


On line Help
============
Na installatie treft u bij het stuurprogramma een on line Help met tips en informatie over het gebruik van de opties van het stuurprogramma.Probleemoplossing
---------------

Als u hulp nodig hebt, raadpleegt u de klantenservicebijlage van de printerdocumentatie.Handelsmerken
----------
magicolor, Crown en QMS zijn gedeponeerde handelsmerken van MINOLTA-QMS, Inc.
MINOLTA is een handelsmerk van MINOLTA Co., Ltd.

Alle onderstaande productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaren: 
Microsoft, Windows/Microsoft Corporation; 
Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

Copyright (c) 2001 MINOLTA-QMS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
1810129-013B


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.69