Readme.txt Driver File Contents (security_1.04.012.zip)

************************************************************
** NLD *****************************************************
************************************************************
*
* Intel(R) Security Driver 
* Leesmij voor installatie
*
* OPMERKING: Dit document heeft betrekking op systemen 
*       met de volgende Intel chipsets: 
*        Intel(R) 82802 Firmware Hub
*
*             
************************************************************
************************************************************


************************************************************
* INHOUDSOPGAVE
************************************************************
Dit document bevat de volgende paragrafen:

1. Overzicht
2. Systeemeisen
3. Software installeren
   3A. Software installeren in Interactieve modus
   3B. Software installeren in Stille modus
   3C. Lijst van beschikbare opties op de 
     opdrachtregel
4. Installatie van de Software verifiëren
5. Inhoud van het distributiepakket
6. Versienummer van de Software identificeren
7. Installatie van de Software ongedaan maken
8. Problemen oplossen

************************************************************
* 1. OVERZICHT
************************************************************
De Intel(R) Security Driver installeert de 
Windows*-stuurprogrammabestanden voor de 
Intel (R) 82802 Firmware Hub-component op het 
doelsysteem. Hiermee hebt u toegang tot de 
Hardware Random Number Generator die zich in 
het Firmware Hub-apparaat bevindt.

************************************************************
* 2. SYSTEEMEISEN
************************************************************
1. De software in dit distributiepakket werkt met de
  volgende chipset-configuraties:

     Intel(R) 82802 Firware Hub

2. Op het systeem moet een van de volgende 
  besturingssystemen zijn geïnstalleerd:
  Windows* 95    4.00.950c (OSR2.5 met of 
                zonder USB-supplement)
  Windows* 98    4.10.1998 (Oorspronkelijke release)
  Windows* 98 tweede editie
           4.10.2222 (Oorspronkelijke release)
  Windows* ME    4.90.3000 (Oorspronkelijke release)
  Windows* NT 4.0  4.001381 (Oorspronkelijke release)
  Windows* 2000   5.00.2195 (Oorspronkelijke release)
  Windows* XP    5.10.2526 (Release To 
                 Manufacturing (RTM))

Als u wilt weten welk besturingssysteem op het 
doelsysteem is geïnstalleerd, voert u de volgende 
stappen uit:

  a. Klik op Start.
  b. Selecteer Instellingen.
  c. Selecteer Configuratiescherm.
  d. Dubbelklik op het pictogram Systeem.
  e. Klik op het tabblad Algemeen.
  f. Controleer welk besturingssysteem is 
    geïnstalleerd door de systeeminformatie te 
    lezen.

3. De software moet worden geïnstalleerd op 
  systemen met ten minste 32 MB 
  systeemgeheugen.

4. Er moet voldoende vrije ruimte zijn op de harde 
  schijf in de directory <TEMP> 
  (meestal C:\WINDOWS\TEMP) van het systeem 
  om deze software te kunnen installeren.

Controleer bij uw systeembeheerder welk 
besturingssysteem en welke Intel-chipset in uw 
systeem aanwezig zijn.

************************************************************
* 3. SOFTWARE INSTALLEREN
************************************************************
Deze software kan worden geïnstalleerd in drie modi: 
Interactief, Stil, of via Eenvoudige installatie. 
In de Interactieve modus moet de gebruiker tijdens 
de installatie gegevens invoeren; in de Stille modus 
hoeft dat niet. Bij de Eenvoudige 
installatiemethode worden de belangrijkste 
stuurprogrammabestanden en README.TXT 
gekopieerd voor een eenvoudige of 
"Diskette"-installatie.

Deze software biedt daarnaast nog een aantal 
opties (markeringen) voor de opdrachtregel waarmee 
uitgebreidere installatiefuncties mogelijk zijn. Deze 
markeringen op de opdrachtregel zijn niet 
hoofdlettergevoelig. Zie paragraaf 3C voor een 
uitgebreide beschrijving van deze markeringen.

************************************************************
* 3A. SOFTWARE INSTALLEREN IN 
*     INTERACTIEVE MODUS
************************************************************
1. Controleer de systeemeisen. Het 
   besturingssysteem moet volledig geïnstalleerd 
   zijn en op het systeem actief zijn voordat
   deze software kan worden uitgevoerd.

2. Sluit alle geopende toepassingen. Er kunnen 
   anders problemen ontstaan.

3. Start het installatieprogramma InstallShield*:    
   Gecomprimeerde .ZIP-distributie : SETUP.EXE

4. U wordt verzocht akkoord te gaan met de 
   licentieovereenkomst. 
   Als u niet akkoord gaat, wordt het 
   installatieprogramma beëindigd voordat 
   de bestanden worden uitgepakt.
  
5. Voer de instructies op het scherm uit en gebruik 
   de standaardinstellingen om de setup te 
   voltooien zodra het besturingssysteem opnieuw 
   is opgestart.

6. Hiermee is de installatie van de Intel(R) Security 
   Driver voltooid. 

************************************************************
* 3B. SOFTWARE INSTALLEREN IN STILLE MODUS
************************************************************
1. Controleer de systeemeisen. Het 
  besturingssysteem moet volledig geïnstalleerd 
  zijn en op het systeem actief zijn voordat
  deze software kan worden uitgevoerd.

2. Sluit alle geopende toepassingen. Er kunnen 
  anders problemen ontstaan.

3. Start het installatieprogramma InstallShield:
   Gecomprimeerde .ZIP-distributie : SETUP.EXE -s

4. Het hulpprogramma voert de benodigde updates 
  uit en registreert de installatiestatus in de 
  volgende registersleutel van het systeem:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
    \Intel\Intel Security Driver

5. OPMERKING: Het systeem MOET opnieuw worden 
  opgestart om alle apparaat-updates te activeren.

6. Verifieer de 'install'-waarde in de bij stap 5 
  aangegeven registersleutel om te controleren of 
  de installatie met succes is uitgevoerd. 

  In de volgende tabel vindt u een beschrijving van 
  de verschillende parameterwaarden:

  Waarde    Type   Gegevens   Beschrijving
  -------   ------  --------   ----------------   
  "install"  String  "success"   De installatie is 
                     met succes 
                     uitgevoerd.
              "fail"    De installatie is 
                     niet met succes 
                     uitgevoerd.
                     Er zijn geen 
                     bestanden
                     gekopieerd naar 
                     het systeem.

  "reboot"   String  "REBOOT"   Het systeem
                     moet opnieuw
                     worden
                     opgestart om de
                     installatie te
                     voltooien.
              "No"     Het is niet nodig
                     het systeem
                     opnieuw op te
                     starten om de
                     installatie te
                     voltooien.
                
  "version"  String  <varieert>  Huidig
                     versienummer
                     van de Intel(R)
                     Security Driver


************************************************************
* 3C. OVERZICHT VAN BESCHIKBARE MARKERINGEN VOOR
*    DE OPDRACHTREGEL
************************************************************
De Intel(R) Security Driver ondersteunt 
verscheidene markeringen waarmee op de 
opdrachtregel kan worden aangegeven hoe een 
installatie moet worden uitgevoerd. 
Alle markeringen en parameters op de 
opdrachtregel moeten worden gescheiden door 
een spatie, behalve de taalcode na de 
markering '-L'.

Hieronder volgt een overzicht van alle beschikbare 
markeringen die op de opdrachtregel kunnen 
worden gebruikt in combinatie met de 
programma-aanroep. Merk op dat de markeringen 
'-L' en '-S' op de opdrachtregel aan het eind van 
de markeringen MOETEN worden ingevoerd.


Markering      Beschrijving
---------      ------------
-?         Help-markering. Toont een overzicht van 
          de markeringen die op de 
          opdrachtregel kunnen worden gebruikt.
          Deze parameter werkt alleen in de 
          Interactieve modus.

-A         Pakt belangrijke stuurprogrammabestanden 
          en README.TXT uit voor een eenvoudige 
          installatie naar 
          "C:\Program Files\Intel\Isecdrv" of de 
          <Installatiepad> directory die is 
          opgegeven met de markering '-P'. Deze 
          stuurprogrammabestanden worden door de 
          software NIET naar het systeem 
          geïnstalleerd. Deze markering kan 
          alleen worden gecombineerd met de 
          markering '-P'. Alle andere opties 
          worden genegeerd als de markering 
          '-A' is ingevoerd. Deze parameter werkt 
          in de Stille modus of in de Interactieve 
          modus.

-B         Hiermee wordt het systeem na installatie 
          automatisch opnieuw opgestart. 
          Deze markering wordt genegeerd als de 
          markering '-A' is ingevoerd. Deze 
          parameter werkt in de Stille modus of in 
          de Interactieve modus.

-L<Taalcode>    Hiermee wordt de gebruikersinterface van
          InstallShield tijdens setup weergegeven 
          in de opgegeven taal. Er mogen GEEN 
          spaties staan tussen de '-L' en de
          uit 4 cijfers bestaande taalcode (zie 
          hieronder). Deze markering en de 
          markering '-S' moeten op de 
          opdrachtregel aan het einde van de 
          markeringen worden geplaatst. Deze 
          parameter werkt alleen in de 
          Interactieve modus.

-P <Installatiepad> 
          Geeft de locatie op de harde schijf aan
          waarnaar de INF-programmabestanden 
          worden gekopieerd. Als deze markering 
          op de opdrachtregel niet wordt 
          ingevoerd, wordt ervan uitgegaan dat
          de <Installatiepad> directory standaard 
          de volgende is: 
        
            C:\Program Files\Intel\Isecdrv
        
          Als deze markering wordt gebruikt zonder
          de optie '-A', wordt alleen het bestand
          README.TXT gekopieerd naar 
          <Installatiepad>. De naam van de 
          directory mag spaties bevatten. Is
          dit het geval, moet de directory-
          naam echter wel omsloten worden door
          een paar dubbele aanhalingstekens(").
          Deze parameter werkt in de Stille
          modus of in de Interactieve modus.

-S         Start het installatieprogramma in de 
          stille modus. Er wordt geen 
          gebruikersinterface weergegeven. Deze 
          markering en de markering '-L' moeten 
          worden geplaatst aan het einde van de 
          markeringenlijst op de opdrachtregel. 
        
-I         Hiermee wordt het tekenbeleid van het 
          systeem ten aanzien van stuurprogramma's 
          tijdens de installatie op NEGEREN 
          ingesteld. 
          Deze parameter werkt in de Stille modus 
          of in de Interactieve modus.

Hieronder vindt u de taalcodes die worden gebruikt met
de markering '-L':

  Taal            <Taalcode>
  ----            ----------
  Chinees (Volksrepubliek)   0804
  Chinees (Taiwan)       0404
  Deens             0006
  Nederlands          0013
  Engels (US)         0409
  Fins             000B
  Frans (Standaard)      040C
  Frans (Canadees)       0C0C
  Duits             0007
  Italiaans           0010
  Japans            0011
  Koreaans           0012
  Noors             0014
  Pools             0015
  Portugees (Braziliaans)   0416
  Portugees (Standaard)    0816
  Russisch           0019
  Spaans            000A
  Zweeds            001D
  Thai             001E


************************************************************
* 4. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE VERIFIËREN
************************************************************
Start Apparaatbeheer om te controleren of de Intel(R) 
Security Driver op de juiste wijze is geïnstalleerd 
en kan worden gebruikt.

Voor Windows* 95, Windows* 98, Windows* 98 Second Edition 
en Windows* ME:

  1. Klik op Start.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer Configuratiescherm.
  4. Dubbelklik op het pictogram Systeem.
  5. Klik op het tabblad Apparaatbeheer.
  6. Klik op de knop Apparaten weergeven op type.
  7. Klik op Systeemapparaten.
  8. Klik op "Intel(R) 82802 Firmware Hub Device
    (Intel(R) Security Driver)"
  9. Selecteer de knop Eigenschappen.
  10. In het dialoogvenster Apparaatstatus moet het 
     volgende worden weergegeven:
     "Dit apparaat werkt correct."
  11. Selecteer het tabblad Stuurprogramma.
  12. Klik op de knop Details stuurprogramma.
  13. Vervolgens wordt een overzicht van 
     geïnstalleerde stuurprogramma's 
     weergegeven. Het bestand "isecdrv.sys" 
     moet op het scherm te zien zijn.

  OPMERKING: Als de knop Details 
       stuurprogramma of "isecdrv.sys" 
       niet wordt weergegeven, is het
       stuurprogramma momenteel niet op
       het systeem geïnstalleerd.


Voor Windows* NT 4.0:
  1. Klik op Start.
  2. Klik op Instellingen.
  3. Selecteer Configuratiescherm.
  4. Dubbelklik op het pictogram Apparaten.
  5. Blader door de weergegeven apparaten om 
    het "Isecdrv"-apparaat op te zoeken.
    Het "Isecdrv"-apparaat moet als volgt zijn 
    weergegeven:
      Isecdrv   Started  Automatic


Voor Windows 2000 en Windows XP:
  1. Klik op Start.
  2. Alleen in Windows* 2000Selecteer de optie 
    Instellingen
  3. Selecteer Configuratiescherm.
  4. Alleen in Windows* XP* Selecteer de optie 
    "Overschakelen naar Standaard Configuratiescherm" 
    (indien deze niet reeds geselecteerd is)
  5. Dubbelklik op het pictogram Systeem.
  6. Klik op het tabblad Hardware.
  7. Klik op de knop Apparaatbeheer.
  8. Klik op Systeemapparaten.
  9. Klik op "Intel(R) 82802 Firmware Hub Device
    (Intel(R) Security Driver)"    
  10. Selecteer de knop Eigenschappen.
  11. Het apparaat moet worden weergegeven als een 
    werkend apparaat zonder problemen.
  12. Selecteer het tabblad Stuurprogramma.
  13. Bij "Bestandsversie" wordt aangegeven wat 
    het versienummer is van de software die 
    momenteel op dit systeem is geïnstalleerd.
    Bij "Fabrikant" wordt aangegeven wie de 
    fabrikant is van de software die momenteel 
    op dit systeem is geïnstalleerd.


************************************************************
* 5. INHOUD VAN HET DISTRIBUTIEPAKKET
************************************************************
Het Intel(R) Security Driver pakket bevat de 
volgende onderdelen:

  Bestand(en)
  --------------------
  ISECDRV_AUTOL.ZIP
  ISECDRV_ENU.ZIP
  README.TXT
  
Na installatie op een systeem worden een of meer 
van de volgende bestanden gekopieerd naar de 
<Installatiepad>\document directory:
  README.TXT
  LICENSE.TXT*
  INSTRUCT.TXT
  VERSION.TXT

  * OPMERKING: dit bestand wordt alleen naar 
         het systeem gekopieerd als de 
         setup van het stuurprogramma
         wordt aangeroepen met de 
         markering "-s".


Na installatie op een Windows* 95-systeem worden 
de volgende bestanden gekopieerd:
1. naar de <Windows>\SYSTEM-directory: ISECDRV.VXD
2. naar de <Windows>\INF-directory: ISD_95.INF

Na installatie op een Windows* NT 4.0-systeem worden 
de volgende bestanden gekopieerd naar de directory
Windows>\SYSTEM32\DRIVERS: ISECDRV.SYS

Nadat de software op een systeem met Windows* 98, 
Windows* 98 SE, Windows* ME, of Windows* 2000 of XP is 
geïnstalleerd, worden de volgende .INF-bestanden 
gekopieerd:
1. de directory 
  <Windows>\SYSTEM32\DRIVERS: 
  ISECDRV.SYS
2. naar de <Windows>\INF-directory: 
  ISD_WDM.INF
3. de <Windows>\CATROOT directory: 
  ISD_WDM.CAT************************************************************
* 6. VERSIENUMMER VAN DE SOFTWARE IDENTIFICEREN
************************************************************

Met de volgende procedure kunt u vaststellen wat 
de softwareversie is van de Intel(R) Security Driver:

Voor Windows* 95, Windows* 98, Windows* 98 Second Edition 
en Windows* ME:

  1. Klik op Start.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer Configuratiescherm.
  4. Dubbelklik op het pictogram Systeem.
  5. Klik op het tabblad Apparaatbeheer.
  6. Klik op de knop Apparaten weergeven op 
     type.
  7. Klik op Systeemapparaten.
  8. Klik op "Intel(R) 82802 Firmware Hub Device" 
  9. Selecteer de knop Eigenschappen.
  10. In het dialoogvenster Apparaatstatus moet het 
     volgende worden weergegeven: Dit apparaat werkt 
     correct.
  11. Selecteer het tabblad Stuurprogramma.
  12. Klik op de knop Details stuurprogramma.
  13. Vervolgens wordt een overzicht van 
     geïnstalleerde stuurprogramma's 
     weergegeven. Het bestand "isecdrv.sys" moet 
     op het scherm te zien zijn. Selecteer 
     "isecdrv.sys".
  14. Bij "Bestandsversie" wordt aangegeven wat 
     het versienummer is van de software die 
     momenteel op dit systeem is geïnstalleerd.
     Bij "Fabrikant" wordt aangegeven wie 
     de fabrikant is van de software die 
     momenteel op dit systeem is 
     geïnstalleerd.

  OPMERKING: Als de knop Details 
       stuurprogramma of "isecdrv.sys" niet 
       wordt weergegeven, is het 
       stuurprogramma momenteel niet op het 
       systeem geïnstalleerd.

Voor Windows* NT 4.0:
  1. Klik op Start.
  2. Klik op Programma's.
  3. Selecteer Windows Verkenner. 
  4. Selecteer het volgende bestand:
    <Windows>\SYSTEM32\DRIVERS
    \ISECDRV.SYS
  5. Selecteer Bestand in het hoofdmenu.
  6. Selecteer Eigenschappen.
  7. Op het scherm moet u de bestandsinformatie 
    zien.


Voor Windows 2000 en Windows XP:
  1. Klik op Start.
  2. Alleen in Windows* 2000Selecteer de optie 
    Instellingen
  3. Selecteer Configuratiescherm.
  4. Alleen in Windows* XPSelecteer de optie 
    "Overschakelen naar Standaard Configuratiescherm" 
    (indien deze niet reeds geselecteerd is)
  5. Dubbelklik op het pictogram Systeem.
  6. Klik op het tabblad Hardware.
  7. Klik op de knop Apparaatbeheer.
  8. Klik op Systeemapparaten.
  9. Klik op "Intel(R) 82802 Firmware Hub Device" 
  10. Selecteer de knop Eigenschappen.
  11. Het apparaat moet worden weergegeven als een 
     werkend apparaat zonder problemen.
  12. Selecteer het tabblad Stuurprogramma.
  13. Bij "Bestandsversie" wordt aangegeven wat 
     het versienummer is van de software die 
     momenteel op dit systeem is geïnstalleerd.
     Bij "Fabrikant" wordt aangegeven wie 
     de fabrikant is van de software die 
     momenteel op dit systeem is geïnstalleerd.


Voor Windows* 95:
  1. Klik op Start.
  2. Klik op Programma's.
  3. Selecteer Windows Verkenner. 
  4. Selecteer het volgende bestand:
     <Windows>\SYSTEM32\DRIVERS\ISECDRV.VXD 
  5. Selecteer Bestand in het hoofdmenu.
  6. Selecteer Eigenschappen.
  7. Op het scherm moet u de bestandsinformatie 
    zien.


************************************************************
* 7. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE ONGEDAAN MAKEN
************************************************************

OPMERKING: Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat 
      bovenstaande installatie met succes is 
      uitgevoerd. Deze deïnstallatieprocedure 
      geldt alleen voor de versie van het 
      stuurprogramma en het installatiebestand 
      van dit pakket. 

De installatie van de Intel Security Driver en de 
bijbehorende documentatie (betreffende de 
installatie) maakt u als volgt ongedaan:
  1. Klik op Start.
  2. Selecteer Instellingen.
  3. Selecteer Configuratiescherm.
  4. Dubbelklik op het pictogram Software.
  5. Klik op het onderdeel "Intel Security Driver" 
    in de lijst en klik vervolgens op de knop 
    Toevoegen/verwijderen....


************************************************************
* 8. PROBLEMEN OPLOSSEN
************************************************************
Er wordt verondersteld dat aan de systeemeisen in 
paragraaf 2 hierboven wordt voldaan.

Probleem:  Systeem loopt vast tijdens afsluiten van
       Apparaatbeheer of tijdens het opstarten.

Oplossing:  Er kunnen meerdere oorzaken zijn 
       waarom het systeem bij het opnieuw opstarten 
       vastloopt. Als het systeem vastloopt, 
       start u de machine opnieuw op en gaat u
       naar Apparaatbeheer. Als apparaten 
       nu op de juiste wijze worden 
       weergegeven en het systeem verder 
       geen problemen ondervindt, is het
       .INF-bestand met succes hersteld. Als
       apparten niet op de juiste wijze zijn
       geconfigureerd, voert u de onder paragraaf
       3 beschreven procedures opnieuw uit.

       Als dit de problemen niet oplost of meer 
       problemen ontstaan, installeert u 
       het besturingssysteem opnieuw.

Probleem:  Na het uitvoeren van een stille 
       installatie werd de sleutel 
       HKLM\Software\Intel\Isecdrv niet 
       gemaakt of zijn de gegevens van de 
       waarde "install" anders dan "success".

Oplossing:  Dit wordt veroorzaakt door een van de 
       volgende scenario's: 
         - Het huidige systeem bevat geen 
          besturingssysteem dat wordt 
          ondersteund, of 
         - Het huidige systeem bevat geen 
          chipset die wordt ondersteund.

       Controleer de systeemeisen in paragraaf 2.


************************************************************
************************************************************
* AFWIJZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID
************************************************************
Intel stelt zich niet verantwoordelijk voor 
bruikbaarheid, doeltreffendheid of garantie. 
De Intel(R) SOFTWARE LICENTIE-OVEREENKOMST
(OEM / ISV Distributie & individuele gebruiker) 
geeft een volledige beschrijving van het 
gelicentieerde gebruik van deze software.

************************************************************
Informatie in dit document wordt geleverd in verband
met Intel(R)-producten. Door dit document 
wordt, expliciet of impliciet, door estoppel of 
anderszins, geen licentie verleend op intellectuele 
eigendomsrechten. Intel wijst alle 
aansprakelijkheid af, evenals elke expliciete of 
impliciete garantie die betrekking heeft op de 
verkoop en/of het gebruik van Intel(R)-producten, 
inclusief aansprakelijkheid of garanties met 
betrekking tot de geschiktheid voor een speciaal 
doel, verhandelbaarheid of schending van 
patenten, auteursrechten of andere intellectuele 
eigendomsrechten. 
Intel(R)-producten zijn niet bestemd voor gebruik in 
medische, levensreddende of levensbehoudende 
toepassingen.

************************************************************
Intel Corporation wijst alle garanties en 
aansprakelijkheid af inzake het gebruik van dit 
document en de hierin gegeven informatie, en wijst 
alle verantwoordelijkheid af voor mogelijke fouten 
in dit document, en is niet verplicht om de 
informatie die hierop betrekking heeft, te updaten. 
Intel behoudt zich het recht voor te allen tijde en 
zonder voorafgaande kennisgeving in dit document 
wijzigingen aan te brengen.
************************************************************
************************************************************

* Intel is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van 
 Intel Corporation of dochterondernemingen van Intel 
 Corporation in de Verenigde Staten en in andere landen.
* Merken en namen van derden zijn het eigendom 
 van de respectievelijke eigenaren.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2001
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.04