KTP3Readme.txt Driver File Contents (m510c_touchpad_w2k_xp.zip)

KTP Ware 3.02 README bestand voor Windows Systeem
Copyright {c}2003 Elantech Devices Corp.

Inhoudsopgave
1. Installering
 1.1 Standaardinstallering
 1.2 Installering vanaf "Apparatenbeheer"

2. Installatie ongedaan maken (Geheel verwijderen)

3. Opmerkingen
 3.1 Externe muis aansluiten
 3.1.1 InteliMouse Explorer aansluiten
 3.1.2 USB poort aansluiten
3.1.3 Met externe muis bedienen (indien PS/2 poort aangesloten is)

 3.2 De functie Inzoomen / Uitzoomen
 3.3 Bewerkingen indien controle over Snel Starten verwijderd is
 3.4 Schermmatrix (resolutie)
 3.5 Bediening met Slepen-vergrendeling

1. Installering
Dit stuurprogramma is uitsluitend voor gebruik met Windows 2000/XP. Dit stuurprogramma werkt op geen enkele ander besturingssysteem.
De standaard configuratie werkt alleen op Windows 2000/XP.
De installering kan niet vanuit een ander besturingssysteem geleid worden.

1.1 Standaard installering
Start Setup.exe en installeer KTP Ware 3.02

1.2 Installalering vanaf "Apparatenbeheer".
De installering kan vanuit apparatenbeheer uitgevoerd worden zonder Setup.exe te starten.
Door zo te installeren zal het systeem echter geen kopie van het Readme bestand hebben.
Om vanuit Apparatenbeheer te installeren, volg de onderstaande stappen.

Stappen voor Windows XP:
1) Klik op "Start" op het Windows bureaublad.
2) Klik op "Instellingen".
3) Klik op het "Configuratiescherm".
4) Dubbelklik op de "Systeem" pictogram in het "Configuratiescherm".
5) Selecteer de "Hardware" tabkaart in "Systeemeigenschappen".
6) Klik op de "Apparatenbeheer" knop.
7) Dubbelklik op het pictogram "Muizen en overige aanwijsapparaten" in "Apparatenbeheer".
8) Dubbelklik op een muis-pictogram zoals "PS/2 compatible muis".
9) Selecteer de "Stuurprogramma" tabkaart in "Muiseigenschappen".
10) Klik op de knop "Stuurprogramma updaten..."
11) Klik op het keuzerondje naast "Installeren vanuit een lijst of een speciale locatie(geavanceerd)" in "Wizard Updates voor Hardware".
12) Klik op "Volgende>".
13) Klik op keuzerondje naast "Zoek niet.Ik kies het te installeren stuurprogramma."
14) Klik op "Volgende>".
15) Klik op "Bladeren..."
16) Klik op "Zoeken..." in "Installeren vanaf schijf".
17) Ga naar de map waar het stuurprogramma bewaard wordt en klik op "ktp3.inf" in "Bestand lokaliseren",
  en klik vervolgens op "Openen".
18) Klik op "OK" in "Installeren vanaf schijf".
19) Selecteer "Elantech TouchPad(KTP3)" in "Model" en klik op "Volgende>".
20) Indien "Hardware installatie "(waarschuwing stuurprogramma) weergegeven werd, klik op "Toch doorgaan".
21) Het opgegeven muisbesturingsprogramma wordt in de computer geïnstalleerd.
22) Klik op "Voltooien" in "Update Wizard voor Hardware".
23) Klik op "Afsluiten" in "Muiseigenschappen".
24) Op het verzoek te herstarten in "Systeeminstellingen wijzigen", klik op "Ja" en herstart het systeem.

Stappen voor Windows 2000:
1) Klik op "Start" op het Windows bureaublad.
2) Klik op "Instellingen".
3) Klik op het "Configuratiescherm".
4) Dubbelklik op de "Systeem" pictogram in het "Configuratiescherm".
5) Selecteer de "Hardware" tabkaart in "Systeemeigenschappen".
6) Klik op de "Apparatenbeheer" knop.
7) Dubbelklik op het pictogram "Muizen en overige aanwijsapparaten" in "Apparatenbeheer".
8) Dubbelklik op een muis-pictogram zoals "PS/2 compatible muis".
9) Selecteer de "Stuurprogramma" tabkaart in "Muiseigenschappen".
10) Klik op de knop "Stuurprogramma updaten..."
11) Klik op "Volgende>".
12) Klik op de radioknop naast "Lijst met bekende stuurprogramma's voor dit apparaat weergeven
  zodat ik een bepaald stuurprogramma kan kiezen" in "Upgrade Wizard voor stuurprogramma apparaten".
13) Klik op "Volgende>".
14) Klik op "Bladeren..." 
15) Klik op "Zoeken..." in "Installeren vanaf schijf".
16) Ga naar de map waar het stuurprogramma bewaard wordt en klik op "ktp3.inf" in "Bestand lokaliseren",
  en klik vervolgens op "Openen".
17) Klik op "OK" in "Installeren vanaf schijf".
18) Selecteer "Elantech TouchPad(KTP3)" in "Model" en klik tweemaal op "Volgende>".
19) Als de melding "Digitale handtekening niet gevonden"(waarschuwing van stuurprogramma) weergegeven werd, klik op "Ja".
20) Het opgegeven muisbesturingsprogramma wordt in de computer geïnstalleerd.
21) Klik op "Afsluiten" in "Upgrade Wizard Stuurprogramma Apparaat".
22) Klik op "Afsluiten" in "Muiseigenschappen".
23) Op het verzoek te herstarten in "Systeeminstellingen wijzigen", klik op "Ja" en herstart het systeem.

2. Installatie ongedaan maken (Geheel verwijderen) 1)Klik op "Start" op het Windows bureaublad.2) Klik op het "Configuratiescherm".
3) Dubbelklik op het pictogram "Programma's installeren of verwijderen".
4) Selecteer "KTP Ware 3.02" en klik op "Wijzigen/Verwijderen".
5) Op de vraag om te verwijderen of niet, in "Verwijderen bestanden bevestigen", klik op "OK".
6) Op de vraag te herstarten of niet, in "Verwijderen voltooid", klik op "OK" en herstart het systeem.

3. Opmerkingen
Deze koptekst is voor items die een waarschuwing behoeven.

3.1 Externe muis aansluiten
Deze koptekst behandelt de beperkingen bij het aansluiten van de muis op de PS/2 poort of de USB poort.

3.1.1 InteliMouse Explorer aansluiten
Indien u gebruik maakt van de InteliMouse Explorer, deze aansluiten op de USB poort. Als deze met behulp van een PS/2 conversieconnector op de PS/2 poort aangesloten wordt, zouden de muisbewerkingen al naar gelang de ingestelde voorwaarden mogelijk niet goed uitgevoerd worden. De bediening van een op een USB poort aangesloten muis is standaard. (enkele functies die in "Muiseigenschappen" aan knoppen zijn toegekend zijn mogelijk niet actief.)

3.1.2 USB-poort aansluiten
De bediening met een op een USB-poort aangesloten muis wordt standaard.
(Enkele functies die in "Muiseigenschappen" aan knoppen zijn toegekend zijn mogelijk niet actief.)

3.1.3 Externe muisbediening (als PS/2 poort aangesloen is)
(1) Vanaf de activering van de PC tot u deze met de externe muis begint te bedienen, wordt elke bewerking via het interne touchpadmodus uitgevoerd ("Muiseigenschappen" geeft ook de touchpad-eigenschappen weer). De Touchpad-modus kan geannuleerd worden door de externe muis te bewegen ("Muiseigenschappen" zal ook naar standaard overschakelen).

(2) Lees het volgende als uw model zowel een aanwijsstick als een touchpad heeft.

Bediening indien in de stand "Alleen stick":
Bediening met behulp van de externe muis is niet mogelijk indien in stand "Alleen stick" (alleen bediening met behulp van stick is mogelijk). O met de externe muis te bedienen moet u opnieuw op de stand "Alleen touchpad" of "Beide" instellen. 

De installering:
1) Dubbelklik op het in de taaklade opgeslagen pictogram "Muis".
2) Selecteer de tabkaart "Snelle installatie" in "Muiseigenschappen".
3) Klik op het keuzerondje naast "Alleen touchpad" of naast "Beide" in "Aanwijsapparaat functie Inschakelen".
4) Klik op "Toepassen".
5) Klik op "OK".


3.2 De functie Inzoomen / Uitzoomen
Als Inzoomen / Uitzoomen Zoom met toegewezen knopfuncties geregistreerd is, zou dat in sommige toepassingen tot de volgende gedragingen kunnen leiden.

[Voorbeeld]
In Word/Excel
Inzoomen: vergroot elke pagina
Uitzoomen: verkleint elke pagina

In Internet Explorer (IE)
Inzoomen: verkleint het lettertype
Uitzoomen: vergroot het lettertype

Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door de toepassingsspecificaties.

3.3 Bewerkingen indien controle op Snel Starten verwijderd is
Als de controle op Snel Starten verwijderd is, zullen sommige functies van het touchpad niet actief zijn.

De installering van Snel Starten:
1) Dubbelklik op het in de taaklade opgeslagen pictogram "Muis".
2) Selecteer de "Hardware" tabkaart in "Muiseigenschappen".
3) Klik op "Eigenschappen".
4) Selecteer de tabkaart "Geavanceerde instellingen" tab in "Elantech TouchPad(KTP3)Eigenschappen".
5) Klik op het selectievakje naast "Snel Starten" (Vink het vakje af).
6) Op het verzoek te herstarten in "Systeeminstellingen wijzigen" klik op de "Ja" knop en herstart het systeem.

3.4 Schermmatrix (resolutie)
De onderkant van Muiseigenschappen wordt niet weergegeven als de schermmatrix (resolutie) op 640 x 480 pixels ingesteld is. Stel deze op minstens 800 x 600 pixels in.

3.5 Bediening Slepen-vergrendeling
Lees het volgende als uw model zowel een aanwijsstick als een touchpad heeft.

Bediening met Slepen-vergrendeling:
De Slepen-vergrendeling kan geannuleerd zijn als de aanwijsstick tijdens de Slepen-vergrendeling aangeraakt wordt.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.02