OS2/SWEDISH/README.TXT Driver File Contents (IBMOS2-37L4457.zip)

Driver Package File Name: IBMOS2-37L4457.zip
File Size: 705.6 KB

README - Installera ESS SOLO-1 PCI AudioDrive-drivrutin
-------------------------------------------------------------
Den h„r Readme-filen f”rklarar hur du installerar
drivrutinerna f”r ESS SOLO-1.

Systemkrav
-------------------------------------------------------------
OS/2 Warp version 3.0 eller 4.0


Installera ESS Solo-1 for OS/2
-------------------------------------------------------------
 1. S† h„r installerar du drivrutinerna i en dator med OS/2
  version 3.0:

 Fr†n skrivbordet:
  ™ppna mappen Multimedia.
  ™ppna ikonen Multimedia-installation.
 I dialogrutan IBM Multimedia Presentation Manager/2 -
 Installation g”r du s† h„r:
  Om det beh”vs v„ljer du installationsenheten (eller
  disketten) och r„tt katalog i listrutan.
 N„r ESS Solo1 Wave Device visas klickar du p† knappen
 Installera.

 2 S† h„r installerar du drivrutinerna i en datorn med OS/2
  version 4.0:

 Fr†n skrivbordet:
  ™ppna ikonen Systemprogram.
  ™ppna ikonen Systemkonfiguration.
  ™ppna ikonen Installera/Ta bort.
  ™ppna ikonen Multimedia-installation.
 I dialogrutan IBM Multimedia Presentation Manager/2 -
 Installation g”r du s† h„r:
  Om det beh”vs v„ljer du installationsenheten (eller
  disketten) och r„tt katalog i listrutan.
 N„r ESS Solo1 Wave Device visas klickar du p† knappen
 Installera.


F”ljande filer kopieras till h†rddisken:

 \MMOS2
     SOLO1.SYS
 \MMOS2\DLL
     CARDINFO.DLL
     SOLOVSD.DLL
 \MMOS2\HELP
     SOLOIN.HLP

Parametrar i Config.sys
-------------------------------------------------------------
 Under installationen l„ggs f”ljande rad till i config.sys:
 DEVICE=C:\MMOS2\SOLO1.SYS N:SOLO1$

 I de flesta fall beh”vs inte n†gra fler till„gg. H„r „r
 dock en lista med alla implementerade parametrar och deras
 v„rden.

 /O:ENABLEWAVETABLE Om ES689 eller ES692 WaveTable ing†r i
installationen och du l„gger till en tredje parameter p†
raden i config.sys kommer drivrutinen att anv„nda WaveTable
som prim„r MIDI-enhet.

 /R:n (d„r n „r ett v„rde f”r millisekunder mellan 1 och
32). Med den h„r parametern kan du ers„tta timerns
standardv„rde (5 ms). Om du ”kar v„rdet kommer drivrutinen
inte att anropas s† ofta. Det g†r †t mindre CPU-tid men
programvaran arbetar l†ngsammare. Om du s„nker v„rdet under
5 kommer drivrutinen att anv„nda mer CPU-tid och kan st”ra
andra timer-inst„llningar.

Mixer IOCTLS
-------------------------------------------------------------
IBM Mixer IOCTLS „r helt implementerad i drivrutinen
Solo-1, som du kontrollerar med hj„lp av IBMs Warp
Mixer.
server: web1, load: 1.76