OS2/NORWEGIAN/README.TXT Driver File Contents (IBMOS2-37L4457.zip)

Driver Package File Name: IBMOS2-37L4457.zip
File Size: 705.6 KB

README - Installering av ESS SOLO-1 PCI AudioDrive-styreprogram
-----------------------------------------------------------
Denne filen inneholder informasjon om hvordan du installerer
ESS SOLO-1-styreprogrammene. 

Systemkrav
----------
Disse styreprogrammene krever OS/2 Warp 3.0 eller 4.0


Installeringsprosedyre for ESS Solo-1 for OS/2
-----------------------------------------------
 1. Installere p† systemer med OS/2 3.0

 Fra arbeidsomr†det:
  - ¸pne mappen Multimedia
  - ¸pne objektet Installere multimedieapplikasjon
  - I vinduet IBM Multimedia Presentasjonssystem/2 - Installering bruker
   du menyen til † velge riktig kildelager (evt. diskett) og eventuell
   delkatalog
 N†r ESS Solo1 Wave Device-funksjonen blir vist, velger du Installer-knappen. 

 2 Installere p† systemer med OS/2 4.0

 Fra arbeidsomr†det:
  - ¸pne objektet Systemmappe
  - ¸pne objektet Konfigurere systemet
  - ¸pne mappen Installere/fjerne
  - ¸pne objektet Installere multimedieapplikasjon
  - I vinduet IBM Multimedia Presentasjonssystem/2 - Installering bruker
   du menyen til † velge riktig kildelager (evt. diskett) og eventuell
   delkatalog
 N†r ESS Solo1 Wave Device-funksjonen blir vist, velger du Installer-knappen. 


Disse filene blir kopiert til platelageret:

 \MMOS2
     SOLO1.SYS
 \MMOS2\DLL
     CARDINFO.DLL
     SOLOVSD.DLL
 \MMOS2\HELP
     SOLOIN.HLP

Config.sys-parametere
-------------------------------------------------------------
 Under installeringen blir denne linjen f›yd til config.sys:
 DEVICE=C:\MMOS2\SOLO1.SYS N:SOLO1$

 For de fleste installasjoner er det ikke n›dvendig med flere tillegg. 
 Listen nedenfor viser alle de implementerte parameterne og tilh›rende verdier.

 /O:ENABLEWAVETABLE Hvis installasjonen omfatter en ES689 eller ES692 WaveTable
og du f›yer denne parameteren til linjen i config.sys, bruker styreprogrammet
wavetable som prim‘r midi.

 /R:n (der n er i millisekunder og mellom 1 og 32) Denne parameteren gj›r det
mulig for deg † overstyre standard klokkeoppl›sning (5ms). Hvis du ›ker denne
verdien, blir styreprogrammet tildelt ressurser sjeldnere og bruker derfor
mindre CPU-tid. Dette kan imidlertid gi d†rligere ytelse. Hvis du reduserer
denne verdien til under 5, bruker styreprogrammet mer CPU-tid og kan skape
problemer for andre klokker (tidtakere). 

Mixer IOCTLS
-------------------------------------------------------------
IBM Mixer IOCTLS er implementert i Solo-1-styreprogrammet, og dette
styreprogrammet kan styres ved hjelp av IBMs Warp Mikser.

server: web1, load: 2.26