readme.txt Driver File Contents (mq2000.exe)

         MINOLTA-QMS PostScript-driver
        til Windows XP/2000/NT4      
            Installation
            ============


Printerdriverne til Microsoft Windows XP/2000/NT4
støtter alle Deres printers funktioner. 

Denne readme-fil beskriver systemkravene til printerdriverne og 
beskriver derefter, hvorledes man installerer dem fra cd´en med
software utilities på harddisken.

>> Bemærk: Hvis De har brug for printerdrivere på diskette i stedet 
for på cd, skal De henvende Dem til Deres MINOLTA-QMS-forhandler. 

  De kan også hente printerdriverne via Internet under 
  www.minolta-qms.comInstallation fra cd
--------------------------------

>> Bemærk: Hvis en MINOLTA-QMS PostScript-driver til Windows XP/2000/NT4 
  allerede har været installeret, skal De anvende "Geninstallation"-proceduren, der beskrives nedenfor i denne fil.

 1 Mens Windows XP/2000/NT4 kører, placerer De cd´en med Software Utilities i det 
  passende drev på Deres workstation.

Cd´en booter automatisk. 

 2 I dialogboksen "Velkommen" skal De vælge "Installere printerfunktioner
  og drivere".

 3 Læs installationsbemærkningen og vælg derefter "Videre">.

 4 Vælg MINOLTA-QMS PostScript-driver til Windows XP/2000/NT4 
  og vælg derefter "Videre">.

 5 Læs hjælpen på monitoren til Microsoft's "Guide printerinstallation" og 
  vælg "Videre">.

 6 Følg instruktionerne i "Guide printerinstallation".

 7 Når De opfordres til at vælge fabrikant og printer, 
  skal De vælge "Har diskette/cd"...

 8 I vinduet "Installere fra diskette/cd" skal De vælge "Gennemse..."

 9 Ændre til følgende mappe: x\PLATFORM\WINDOWS XP/2000/NT4, 
  hvor x er det drev, som De har installeret cd´en i under punkt 1.

  MINOLTA-QMS.INF viser listen med filnavnene.

10 Vælg "OK" for at vende tilbage til vinduet "Installere fra diskette/cd".

11 Vælg atter "OK".
  
  Der bliver nu vist en liste af MINOLTA-QMS printere i printerlisten.

12 Vælg den passende printer og fortsæt med at følge instruktionerne i "Guide printerinstallation" for at afslutte installationen.

13 Når De vender tilbage til setup af printerens funktioner, skal De fortsætte med installationen af andre printerfunktioner eller drivere, eller vælge "Annullere" for at afslutte setup-programmet.

14 Fjern cd´en og opbevar den på et sikkert sted.


Installation fra diskette/cd
------------------------------
>> Bemærk: Hvis De ønsker at kunne udskrive til en CrownNet port, 
  skal "CrownNet Print Utility" til Windows være installeret på Deres 
  Windows XP/2000/NT4 workstation eller server, og en port skasl være tilgængelig, 
  før De fortsætter med denne installationsprocedure. Se readme-filen 
  under følgende mappe: \PLATFORM\WINDOWS\PRNTUTIL på cd´en med 
  Software Utilities for nærmere oplysninger om installering og indstilling 
  af denne funktion.

>> Bemærk: Hvis en MINOLTA-QMS PostScript-driver til Windows XP/2000/NT4
  allerede har været installeret, skal De anvende "Geninstallation"-proceduren nedenfor i denne fil.

 1 Mens Windows XP/2000/NT4 kører, skal De placere cd´en i det passende drev på Deres workstation.

 2 Under Windows XP/2000/NT4 Start>Indstillinger menu, vælges "Printere". 

 3 Vælg "Tilføje printer".

  "Guide printerinstallation" åbnes.

 4 Vælg "Videre">.

 5 Følg instruktionerne i "Guide printerinstallation".

 6 Når De opfordres til at vælge fabrikant og printer, 
  skal De vælge "Har diskette/cd..."

 7 I vinduet "Installere fra diskette/cd" vælges "Gennemse..."

 8 Ændre til den passende mappe på cdisketten/cd´en og vælg "OK".

  MINOLTA-QMS.INF viser listen med filnavnene.

 9 Vælg "OK" for at vende tilbage til vinduet "Installere fra diskette/cd".

10 Vælg atter "OK".
  
  Der bliver nu vist en liste over MINOLTA-QMS printere i printerlisten.

11 Vælg den passende printer og fortsæt med at følge instruktionerne i "Guide printerinstallation" for at afslutte installationen.

12 Fjern disketten/cd´en og opbevar den på et sikkert sted.Geninstallation
---------------

Hvis en MINOLTA-QMS PostScript-driver til Windows XP/2000/NT4
allerede har været installeret, skal De anvende nedenstående 
fremgangsmåde for at slette filerne, før De installerer en ny printerdriver.

 1 Vælg "Indstillinger" i startmenuen.

 2 Vælg "Printere".

 3 Slet printeren/ne, som De ønsker at udskifte eller opdatere.

 4 Installer de nye printere ved brug af proceduren "Installation" i begyndelsen af indestående fil.

 5 Reboot Deres workstation.


Anvendelseshenvisninger
============
Printing i N-op ved brug af Microsoft Word
Valg af print i N-op under Microsoft Word kan medføre et dårlig resultat. Vælg udelukkende printe i N-op (Sider pr. ark) under printerdriveren, ikke under Word.Online-hjælp
============
Efter installationen er der en online-hjælp til stede, hvor man kan hente tips og oplysninger om, hvorledes man anvender de forskellige optioner i driveren.Afhjælpning af fejl
---------------

Hvis De har brug for hjælp, skal De se under "Kundesupport" 
i tillægget på Deres printerdokumentation.Varemærker
----------
magicolor, Crown samt QMS er registrerede varemærker, der ejes af MINOLTA-QMS, Inc.
MINOLTA er et varemærke, der ejes af MINOLTA Co., Ltd.

Nednestående varemærker eller registrerede varemærker ejes af deres respektive ejere: Microsoft, Windows/Microsoft Corporation; 
Alle andre varemærker ejes af deres respektive ejere.

Copyright (c) 2001 by MINOLTA-QMS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
1810129-012B 


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.64