danish.txt Driver File Contents (mqdl.exe)

Download Manager
=================
Download Manager gør det muligt at styre farveprofiler, overlay,
og fonte, der er lagret på printerens harddisk og i hukommelsen. 

Systemkrav
--------------------
  - PC med ét af disse Windows styresystemer: XP, Me, 2000, NT, 98, eller 95
  - KONICA MINOLTA PostScript eller PCL printerdriver installeret (med porten 
   indstillet til den anvendte printer)
	Understøttede printerdrivere
	magicolor 7300
 	magicolor 6110
	magicolor 6100
	magicolor 3300
	magicolor 3100
	magicolor 2350
	magicolor 2210
	magicolor 2200
	magicolor 330
	magicolor 2+
	PagePro 9100
	2060 Print System
	2425 Print System
	3260 Print System
	4032 Print SystemDownload optioner pr. printer
Brug følgende skemaer til at identificere de printer-lagringsenheder,
hvor du kan downloade filer til din printer. 

			Farveprofiler 		Overlays 	
magicolor 7300 		Disk 			Disk 		
magicolor 6110 		Disk 			Disk 			
magicolor 6100 		Disk 			Disk 			
magicolor 3300 		Disk 			Disk 		
magicolor 3100 		Disk 			Disk
magicolor 2350 		Disk, Flash 		Disk,Flash 
magicolor 2210 		Disk 			Disk
magicolor 2200 		Disk 			Disk
magicolor 330 		Disk 			Disk
magicolor 2+ 		Disk 			Disk
PagePro 9100 		Disk 			Disk
2060 Print System		Disk 			Disk
2425 Print System 	Disk 			Disk
3260 Print System 	Disk 			Disk
4032 Print System 	Disk 			Disk

			PostScript		Fonte PCL-fonte
magicolor 7300 		Disk, hukommelse 	Ikke understøttet
magicolor 6110 		Disk, hukommelse 	Disk, hukommelse
magicolor 6100 		Disk, hukommelse 	Disk, hukommelse
magicolor 3300 		Disk, hukommelse 	Disk, hukommelse
magicolor 3100 		Disk, hukommelse 	Disk, hukommelse
magicolor 2350 		Disk, Flash, hukommelse 	Hukommelse
magicolor 2210 		Disk, hukommelse 	Disk, hukommelse
magicolor 2200 		Disk, hukommelse 	Disk, hukommelse
magicolor 330 		Disk, hukommelse 	Disk, hukommelse
magicolor 2+ 		Disk, hukommelse 	Disk, hukommelse
PagePro 9100 		Disk, hukommelse 	Disk, hukommelse
2060 Print System 	Disk, hukommelse 	Disk, hukommelse
2425 Print System 	Disk, hukommelse 	Disk, hukommelse
3260 Print System 	Disk, hukommelse 	Disk, hukommelse
4032 Print System 	Disk, hukommelse 	Disk, hukommelse

Bemærkninger
---------
>>Flash er en ikke-flygtigt hukommelse, hvilket betyder at den 
bibeholder indholdet, når strømmen afbrydes.

>>Printerens Flash har en lagerkapacitet på 1,6 MB. Der er ingen 
begrænsning på antallet af filer, der kan overføres til Flash'en, så 
længe den totale hukommelsesplads ikke overstiger 1,6 MB.

>>Du kan downloade Download Manager og yderligere software til din 
printer fra vores website på www.konicaminolta.net/printer/.


Installation
=========
>>CD'en med hjælpeprogrammerne har et automatisk installationsprogram. 
Følg nedenstående installationsvejledning, hvis du vil installere 
Download Manager manuelt fra CD'en.

 1. Indsæt CD'en med hjælpeprogrammerne i CD-ROM-drevet. Hvis det 
  automatiske installationsprogram åbner, skal du lukke det. 

 2. Vælg CD-ROM-drevet ved hjælp af Windows stifinder, og søg efter
  mappen >:\utilities\dlmanager (hvor > er bogstavet for dit 
  CD-ROM-drev).
  
 3. Dobbeltklik på ikonet setup.exe. Setup-programmet registrerer 
  automatisk Windows platformen og åbner installationsguiden. Følg 
  vejledningen på skærmen.

 4. Tryk på OK, når informationsmeddelelsesboksen fremkommer.

 5. Tag CD'en ud af CD-ROM-drevet, når installationen er afsluttet,
  og opbevar den på et sikkert sted.Således startes programmet
=================
Download Manager kan åbnes fra menuen Start/Programmer/Download 
Manager og fra faner i KONICA MINOLTA PostScript printerdriveren.Således bruges Download Manager
=========================
>>Se i Download Manager's online hjælp for yderligere information.


Således downloades farveprofiler
---------------------------------------
Følg nedenstående procedure for at downloade en farveprofil til 
printerens disk eller Flash.

>>Kontrolelementerne for Download optioner er deaktiveret (gråtonet), 
hvis Slet optioner knappen er valgt. Vælg Download optioner knappen 
for at aktivere kontrolelementerne for Download optioner.  

 1. Tryk på Farveprofil-knappen

 2. Vælg en printer. 

 3. Søg og vælg farveprofil filen(erne). 

 4. Vælg Disk eller Flash for at angive, hvor printeren skal gemme 
  filen.

 5. Vælg Download. 

 6. Tryk på OK, når meddelelsen om vellykket overførsel fremkommer. 
  Luk programmet, hvis du ikke har flere filer, der skal overføres 
  til printeren. 


Således downloades en overlay
----------------------------------
Følg nedenstående procedure for at overføre en overlay fra PC'en til 
printerens harddisk.

>>Kontrolelementerne for Download optioner er deaktiveret (gråtonet), 
hvis Slet optioner knappen er valgt. Vælg Download optioner knappen 
for at aktivere kontrolelementerne for Download optioner.  

 1. Klik på knappen Overlay. 

 2. Vælg en printer. 

 3. Søg og vælg overlay filen(erne). 

 4. Vælg Disk eller Flash for at angive, hvor printeren skal gemme 
  filen. 

 5. Vælg Download. 

 6. Tryk på OK, når meddelelsen om vellykket overførsel fremkommer. 
  Luk programmet, hvis du ikke har flere filer, der skal overføres 
  til printerens harddisk. 


Således downloades en PostScript-font
---------------------------------------------
Følg nedenstående procedure for at overføre en PostScript-font fra 
PC'en til din printer.  

>>Kontrolelementerne for Download optioner er deaktiveret (gråtonet), 
hvis Slet optioner knappen er valgt. Vælg Download optioner knappen 
for at aktivere kontrolelementerne for Download optioner.   

 1. Tryk på knappen PS-font. 

 2. Vælg en printer. 

 3. Søg og vælg font-filen(erne). 

 4. Vælg Disk, Flash eller Memory for at angive, hvortil fonten(ne) 
  skal overføres.

 5. Vælg Download.

 6. Tryk på OK, når meddelelsen om vellykket overførsel fremkommer. 
  Luk programmet, hvis du ikke har flere filer, der skal overføres 
  til printeren. 


Således downloades en PCL-font
------------------------------------
Følg nedenstående procedure for at overføre en PostScript-font fra 
PC'en til din printer.  

>>Kontrolelementerne for Download optioner er deaktiveret (gråtonet), 
hvis Slet optioner knappen er valgt. Vælg Download optioner knappen 
for at aktivere kontrolelementerne for Download optioner.   

 1. Tryk på knappen PCL-font. 

 2. Vælg en printer. 

 3. Søg og vælg font-filen(erne). 

 4. Vælg Download. PCL-font ID-dialogen fremkommer.

 5. Indtast en ID for PCL-filen og tryk på OK. 
  Dialogboksen lukker, når filen overføres til printeren. 

>>Hvis du overfører flere PCL-fonte, vises dialogen for hver fil i 
listen over filer, der skal overføres. Når alle PCL-font-filer i denne 
liste har fået ID'er og er overført, vises dialogen ikke mere. 

 6. Tryk på OK, når meddelelsen om vellykket overførsel fremkommer. 
  Luk programmet, hvis du ikke har flere filer, der skal overføres 
  til printeren. Varemærker
=========
KONICA MINOLTA og KONICA MINOLTA logo er handelsmærker 
eller registrerede handelsmærker hos KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. 
magicolor, Crown, og QCOLOR er handelsmærker eller registrerede 
handelsmærker hos KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.
PagePro og PageScope er handelsmærker eller registrerede handelsmærker 
hos KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Alle andre varemærker og registrerede varemærker ejes af de respektive ejere. 
Copyright (c) 2003 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 
Alle rettigheder forbeholdes.
P/N 1810300-012A
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.62