3840/util/support/LangFls/1055.ini Driver File Contents (3840_enu_win9x_me.exe)

Driver Package File Name: 3840_enu_win9x_me.exe
File Size: 28.7 MB

;Trukish (Turkey)
[1055]
DeleteDeviceQuestion=Series <MODELNUMBER> yazýcýnýzý silmek istiyor musunuz?
DeleteButtonText=Yazýcýyý Sil
CancelButtonText=Ýptal
CloseButtonText=Kapat
DialogTitle=Yazýcýyý Sil
OperationWorked=Yazýcý silindi.
OperationFailed=Üzgünüm, yazýcý silinmedi.
OperationInProgress=Lütfen yazýcý silinene kadar bekleyin.
SuccessBeforeReboot=Yazýcý silindi.\n\nYeniden yüklemeden önce lütfen bilgisayar ve yazýcý arasýndaki kablo baðlantýsýný kesin.  Devam etmek için Ýleri> düðmesine basýn.
NextButtonText=Ýleri>
RebootQuestion=Bu görevi tamamlamak için sisteminizi yeniden baþlatmalýsýnýz.\n\nNe zaman yeniden baþlatmak istiyorsunuz?
RebootNow=Þimdi
RebootLater=Sonra
Admin=Bu programý kullanmak için yönetici olarak oturum açmalýsýnýz.  Lütfen oturumu kapatýn ve yönetici olarak oturum açýn.
SplashText=Yükleniyor.  Lütfen bekleyin.
FatalError=Üzgünüm, beklenmedik bir hata oluþtu. Yazýcý silinmedi.
server: web2, load: 0.71