readme_nld.txt Driver File Contents (slp456.exe)

SMART LABEL(TM) VERSIE 4.56
MEEST RECENTE GEGEVENS OVER INSTALLATIE EN GEBRUIK


GA NAAR: http://www.seikosmart.com VOOR DE MEEST RECENTE GEGEVENS OVER DE 
INSTALLATIE EN HET GEBRUIK VAN UW SMART LABEL PRINTER(R).COMPATIBILITEIT:

Deze versie is uitsluitend compatibel met Windows 95, 98 en NT 4.0 (Workstation 
en Server). Gebruik van de printerstuurprogramma en de applicatie Smart Label op 
"NT Terminal Server" worden door deze versie niet ondersteund.

N.B.: Voor verbinding via USB is Windows 98 vereist.


Attentie Windows 98 USB-gebruikers! Indien u moeilijkheden ondervindt bij het 
installeren van uw Smart Label Printer (SLP) op Windows 98 via een USB- 
aansluiting, volgt u deze stappen: 

1) Vergewis u dat de USB-kabel niet op uw SLP is aangesloten

2) Kies Setup op uw Smart Label cd

3) Wanneer u gevraagd wordt hoe u uw SLP op uw computer wilt aansluiten, klikt u 
op "USB".

4) Sluit de USB-kabel aan op uw SLP. Een Windows dialoogvenster "Nieuwe 
hardware gevonden" dient te verschijnen, gevolgd door een ander Windows 
dialoogvenster dat u vraagt uw Windows 98 cd-rom in uw diskettestation te 
plaatsen. Plaats de Smart Label cd-rom, NIET de Windows 98 cd-rom, in het 
diskettestation en klik op OK.

Het SLP USB-stuurprogramma wordt van uw Smart Label cd-rom geladen. Nadat het 
stuurprogramma gekopieerd is, wordt uw Smart Label Printer op USB gedetecteerd 
en kunt u de rest van de installatie uitvoeren.


BEKENDE PROBLEMEN IN DEZE VERSIE:

1. Netwerken met Windows 2000 wordt niet door deze versie ondersteund.

2. Op sommige computers komt het voor dat de functie Testpagina van het 
printerstuurprogramma een leeg etiket produceert.

3. Afdrukken op een SLP die op een USB-poort is aangesloten, leidt niet altijd 
tot juiste feedback van de printer, bijv. het bericht "De etiketten zijn op".

N.B.: Als om een of andere reden het dialoogvenster Nieuwe hardware niet 
verschijnt nadat u de SLP 100/200 hebt aangesloten, gaat u naar 
Coonfiguratiescherm/Systeemeigenschappen en klikt u op de tab Apparaatbeheer en 
klikt u op het plusteken naast "Overige apparaten", "SII Smart Label Printer 100 
of 200".

Als naast "SII Smart Label Printer 100 of 200" een uitroepteken is weergegeven, 
dubbelklikt u op het item. Klik in het dialoogvenster op de knop "Stuurprogramma 
opnieuw installeren" en selecteer de hoofddirectory van de applicatie Smart 
Label op de CD-ROM. Vervolgens wordt u door Windows begeleid door eventueel 
resterende stappen voor het installeren van het USB-stuurprogramma.


OPMERKING OVER NETWERKEN:

Als u een client configureert om te kunnen afdrukken op een netwerk-SLP, bevat 
de lijst met beschikbare netwerkprinters uitsluitend de printerstuurprogramma's 
die al voor aansluiting op een of meer Smart Label Printers in het netwerk zijn 
geconfigureerd.

Hoewel de juiste stuurprogramma's (Windows 95/98 of NT) gewoonlijk automatisch 
worden geactiveerd door SETUP.EXE, kan het nodig zijn de stuurprogrammabestanden 
te installeren met gebruik van het Windows-hulpprogramma "Printer toevoegen". De 
stuurprogrammabestanden voor Windows 95/98 en NT 4.0 bevinden zich in aparte 
mappen op de CD-ROM.

N.B. Om vanuit applicaties op een lokaal aangesloten SLP te kunnen afdrukken, 
moeten de stuurprogramma's met gebruik van SETUP.EXE worden geïnstalleerd.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.80