UPDATEXP.TXT Driver File Contents (56pm_xp.zip)

English
Windows XP Installation:

Don't use the Setup for the update.
Please follow the steps below to update the drivers.

1. Extract the file to your harddisk.
2. Go to: Start-> Control Panel-> Select Classic View at the left bar-> System
3. Hardware tab-> Device Manager-> rightclick the "Best data..modem"-> Select 'Update Driver'-> 
4. Select 'I will select the driver....advanced', click Next.
5. Select only 'Don't search, I will choose the driver...', click Next-> 
6. Click Browse and locate the driver on your harddisk, click ok when found.
7. A Conexant modem is listed, select this one and click Next-> Click 'Finish' to complete.


Nederlands
Windows XP Installatie:

Gebruik niet setup voor het updaten.
Volg de onderstaande stappen om het stuurprogramma te updaten

1. Pak het bestand uit naar de hardeschijf.
2. Ga naar-> Start-> Configuratiescherm-> Klik bovenaan in de linker balk op 'Klassieke weergave'-> Klik op systeem aan de rechterzijde
3. Tabblad Hardware-> Apparaatbeheer-> Open modem (plusje aanklikken)-> Klik met de rechtermuisknop op de 'Best data modem'-> klik stuurprogramma bijwerken aan
4. Selecteer 'Niet zoeken, ik bepaal zelf...', klik 'Volgende'-> 
5. Klik 'Bladeren' en geef de locatie aan op de hardeschijf, klik op 'Ok' als deze aangeven is.
6. In de lijst verschijnt er een 'Conexant modem', selecteer deze en klik 'Volgende'.
7. Klik op 'Voltooien'.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.59