READMEXP.TXT Driver File Contents (dvdram-fi-20090224095031.zip)

*******************************************************************
   Ohjainohjelmiston rajoituksia Windows XP -järjestelmässä

                             13.3.2003
*******************************************************************

1. Kun DVD-RAM-levy on alustettu DVDForm-ohjelmiston avulla,
  on mahdollista, että DVD-RAM-kuvake vaihtuu CD-ROM-kuvakkeeksi.
  Jos näin tapahtuu, valitse Resurssienhallinnan
  [Näytä]-valikossa [Päivitä].

2. Varoitus käytettäessä DVD-RAM-levyjä DVD MULTI -asemassa
 DVD-RAM-levylle ei voida kirjoittaa, kun Windows XP:n normaali
 CD-R/RW-levylle tallentaminen on käytössä.
 Kun tämä toiminto on käytössä, näkyviin tulee viesti. Joten kun
 käytät DVD-RAM-levyä, noudata viestin ohjetta ja poista asetus
 "Ota CD-levylle tallentaminen käyttöön tässä asemassa" käytöstä.

LOPPU
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.04