StrUI_1055.ini Driver File Contents (ScannerSoftwareDownloadTool_2000.exe)

[IniData]
CodePage=1254
LcID=1055
Locale=TRK
Version=1.0.0.0
[Application]
Name=Scanner Software Download Tool
Version=1.0.0.0
[Wizard]
Next=Ä°leri
Back=Geri
Cancel=Ä°ptal
Finish=Sonlandır
Version=Sürüm
Download=Ä°ndir

[WelcomePage]
Title=Scanner Software Download Tool
Description=Bu uygulama belge Tarayıcınız için bir Panasonic yazılım ve yükleme paketi oluÅčturmanıza ve indirmenize izin verir.\nBu yardımcı program aktif bir internet baÄčlantısı gerektirir. Hazır olduÄčunuzda [Ä°leri]'ye tıklayın!
[InitializePage]
Title=
Description=
TxtConnecting=Sunucuya baÄčlanılıyor
TxtFailedConnect=Sunucuya baÄčlanılamadı!\nLütfen internete baÄčlanabildiÄčinizi doÄčrulayın.  
TxtNeedUpdate=Bu yazılım Åču an eski ve güncellenmesi gerekiyor!\nLütfen aÅčaÄčıdaki düÄčmeden son sürümü indirin ve yükleyin.
TxtRetry=Yeniden dene
TxtGetNewVersion=Son sürümü edin
[SelectDestinationPage]
Title=Hedef Klasör Seçimi
Description=Lütfen yükleme paketinin indirileceÄči hedef klasörü seçin.
TxtDestination=Hedef Klasör : 
TxtBrowse=Gözat
[SelectProductPage]
Title=Tarayıcı Ãťrün Seçimi
Description=Lütfen istediÄčiniz tarayıcı modelini seçin.
TxtSearchWaterMark=Modele göre ara 
TxtNote=* DiÄčer ülkelerde satılan modeller de listelenmektedir, lütfen cihazınızda yazılı tam model numarasını seçin.
[InputSerialPage]
Title=Seri Numarasını Girin
Description=Lütfen ürün yükleme CD / DVD kutunuzda basılı seri numarasını girin.
TxtSelectedProduct=Seçili model
TxtSerialWaterMark=Seri Numarasını Girin
[SelectSoftwarePage]
Title=Yazılımı Seçin
Description=Lütfen yükleme paketi için yazılım bileÅčenlerini seçin.
TxtAll=Tüm yazılım
TxtCustom=Ãľzel seçim
[SoftwareListPage]
Title=Yazılım listesi
DescriptionAll=AÅčaÄčıdaki yazılım paketi indirilecektir.
DescriptionCustom=Lütfen yükleme paketi için bireysel yazılım bileÅčenlerini seçin
TxtPreset=Ãľn Ayar : 
TxtICP=Image Capture Plus
TxtTWAIN=TWAIN
TxtISIS=ISIS
TxtSoftwareDescription=Yazılım açıklaması
TxtDownloadSize=Ä°ndirme boyutu : {0:0.0} MB
TxtSilentMode=Bir sessiz yükleme paketi oluÅčturun
TxtNoNetworkMode=Bir aÄč sürücüsü ve aÄč yardımcı programı yüklemeyin
TxtClear=Temizle
[DownloadPage]
Title=Yazılım İndiriliyor
Description=
TxtStep1=Adım 1/2 Yazılım {0} indiriliyor (Toplam {1:0.0}MB %{2} tamamlandı)
TxtStep2=Adım 2/2 Yükleme paketi oluÅčturuluyor (%{0} tamamlandı)
[FinishPage]
Title=İndirme Tamamlandı
Description=Yazılım paketi indirme iÅčlemi tamamlandı.
TxtDownloadFile=Ä°ndirilen Dosya : 
TxtMessage=Bu programı sonlandırmak veya yazılım yükleme iÅčlemini baÅčlatmak için aÅčaÄčıdan bir seçenek seçin.
TxtOpenAfterFinish=Bu uygulamayı kapatın ve hedef klasörü açın.
TxtRunInstaller=Yazılım yükleme iÅčlemini baÅčlatmak için seçin
[MessageBox]
DotNetError=Microsoft(r) .NET Framework yazılımı bulunamadı!\nLütfen aÅčaÄčıdakilerden birini yükleyin veya destek için yöneticiniz ile temasa geçin.\n· .NET Framework 3.5\n· .NET Framework 4
ConfirmCancel=Bu uygulamadan çıkmak istiyor musunuz?
SerialNumberError=GirdiÄčiniz seri numarası doÄčru deÄčil. Lütfen seçili ürün ve/veya seri numarasını kontrol edin.
DownloadError=Yazılım indirilemedi. Yeniden denemek ister misiniz?
DownloadError2=Yazılım indirilemedi. Lütfen internete baÄčlanabildiÄčinizi doÄčrulayın.  
AccessError=Dosya yazılamadı. Lütfen aÅčaÄčıdaki klasörünün eriÅčim izinlerini onaylayın.
AccessError2=Klasöre eriÅčim reddedildi. Lütfen aÅčaÄčıdaki klasörünün eriÅčim izinlerini onaylayın.
AccessError3=Dosya yazılamadı. Lütfen aÅčaÄčıdaki klasörünün eriÅčim izinlerini onaylayın.
[AboutWindow]
Title=Hakkında
Version=Sürüm : 
[SoftwareList]
ICP=Image Capture Plus
DeviceDriver=Device Driver
TWAIN=TWAIN Driver
ISIS=ISIS Driver
IDREngine=IDREngine
OCREngine=OCREngine
MCD=MCD
UserUtility=Kullanıcı Yardımcı Programı
ScanButtonSettingTool=Scan Button Setting Tool
Manual=Ä°Åčletim Kılavuzu
PageManager=Presto! PageManager
BizCard=Presto! BizCard
AppDriver=Uygulama / Sürücü
Library=Kitaplık
ToolManual=Araç / Kılavuz
Other=DiÄčer
[SoftwareDescription]
Default=Yazılımın bir açıklaması fare imleciyle burada görüntülenir.
ICP=Image Capture Plus , Panasonic Belge Tarayıcıları ile yüksek kaliteli resimleri yüksek hızlı bir Åčekilde taramak ve resim dosyaları oluÅčturmak için tasarlanmıÅč bir yazılım uygulamasıdır.
ICP2=TWAIN ve ISIS uygulamalarındaki "Otomatik Ãľnizle" veya "Oto. Yeniden Tara" özelliklerini kullanmak için, Image Capture Plus'ı da yükleyin.
DeviceDriver=Device Driver, Panasonic Belge Tarayıcısını bir Windows iÅčletim sisteminde kullanmaya yarayan yazılımdır.
TWAIN=TWAIN Driver, görüntüleri TWAIN uygulamasını kullanarak Panasonic Belge Tarayıcısı ile taramak için kullanılan yazılımdır.
ISIS=ISIS Driver, görüntüleri ISIS uygulamasını kullanarak Panasonic Belge Tarayıcısı ile taramak için kullanılan yazılımdır.
IDREngine=IDREngine, taranan bir belgenin yönünü otomatik olarak düzelten "Oto. Görüntü Yönü" iÅčlevini saÄčlayan yazılımdır.
OCREngine=OCREngine, içinde arama yapılabilir PDF dosyaları oluÅčturabilme ve OCR Bölgesi iÅčlevi gibi çeÅčitli karakter tanıma iÅčlevleri saÄčlayan yazılımdır.
MCD=MCD, bir belgeden tarama yapılırken belirlenen renkleri çıkartan "Ãçoklu Renk Eksiltme" iÅčlevi saÄčlayan yazılımdır.
UserUtility=Kullanıcı Yardımcı Programı, bilgileri görüntülemek için ve Panasonic Belge Tarayıcıların bakımı için kullanılan bir yazılım uygulamasıdır.
ScanButtonSettingTool=Scan Button Setting Tool, Tek Dokunmayla Tarama ve Dokunmadan Tarama özelliÄči sunan bir yazılımdır.Bu özelliklerle tarayıcı üzerindeki düÄčmeye basarak veya besleme tepsisinde bir belge yerleÅčtirerek taramaya baÅčlayabilirsiniz.
Manual=Bu ürünün Ä°Åčletim Kılavuzunu yükleyin.
PageManager=Presto! PageManager belgeleri tarama, yönetme, dönüÅčtürme, kaydetme ve gönderme iÅčlevlerini bir araya getiren bir toplam belge yönetimi çözümüdür.
BizCard=Presto! BizCard, kartvizit taramak ve taranan verileri düzenlemek için toplam bir iletiÅčim yönetimi çözümüdür.
PresetICP=Image Capture Plus ile tarama yapılırken bu ayar önerilir.
PresetTWAIN=TWAN uygulaması ile tarama yapılırken bu ayar önerilir.
PresetISIS=ISIS uygulaması ile tarama yapılırken bu ayar önerilir.

[InstallPackage]
Message=AÅčaÄčıdaki yazılım bu yazılım tarafından yüklenecektir.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.06