0x0418.ini Driver File Contents (Docks_Stands_Driver_CC1D2_WN32_6.3.9600.132_A08.EXE)

ÿþ[0x0418]

1100=Eroare inicializare Setup

1101=%s

1102=%1 Setup pregte_te vrjitorul %2 care v va ghida prin procesul de setare program. V rugm a_teptaci.

1103=Verificare versiune sistem de operare

1104=Verificare versiune Installer Windows(R)

1105=Configurare Installer Windows

1106=Configurare %s

1107=Setup a terminat configurarea Installer-ului Windows pe sistem. Sistemul trebuie s fie repornit pentru a continua instalarea. V rugm apsaci Restart pentru a reporni sistemul.

1108=%s

1125=Alegeci limba pentru Setup

1126=Selectaci limba pentru aceast instalare din opciunile de mai jos.

1127=Programul de instalare trebuie s v restarteze sistemul pentru a încheia configurarea serviciului Windows Installer. Faceci clic pe Yes (Da) pentru a-l restarta acum sau pe No (Nu) dac dorici s îl restartaci mai tîrziu.

1128=Aceasta instalare va produce o upgradare a '%s'. Doriti sa continuati?

1129=O versiune ulterioara a '%s' este deja instalata pe acest aparat. Instalarea nu poate continua.

1130=OK

1131=Revocare

1132=Parola:

1133=Instalare

1134=&Urmtorul >

1150=Setup a detectat o versiune incompatibil de Windows. V rugm apsaci OK _i relansaci setup pe Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 sau mai nou

1151=Eroare la scrierea în locacia temporar

1152=Eroare la extragerea %s în locacia temporar

1153=Eroare la citirea fi_ierului de inicializare setup

1154=Installer-ul nu a fost gsit în %s

1155=Fi_ierul %s nu a fost gsit

1156=Eroare intern în Windows Installer

1158=Eroare la popularea _irurilor. Verificaci c toate _irurile din Setup.ini sunt valabile.

1200=Repornire

1201=Setup are nevoie de %lu Kocteci spaciu liber pe disc în %s. V rugm mai eliberaci ceva spaciu _i reîncercaci

1202=Nu aveci drepturi suficiente pentru a termina aceast instalare pentru toci utilizatorii acestei ma_ini. Intraci ca administrator _i reîncercaci aceast instalare

1203=Parametri linie de comand:

1204=/L ID limb

1205=/S Ascunde dialogul de inicializare. Pentru folosire în mod fr sunet use: /S /v/qn.

1206=/V parametri la MsiExec.exe

1207=A fost gsit Windows(R) Installer %s. Aceasta este o versiune mai veche Windows(R) Installer. Apsaci OK pentru a continua.

1208=pagina de cod ANSI pentru %s nu este instalat pe sistem _i de aceea nu se poate executa instalarea în limba selectat. Executaci instalarea _i selectaci alt limb.

1210=Instalarea solicit versiunea %s sau mai recent a Windows Installer pentru a instala Microsoft .NET Framework versiunea 2.0. V rugm s instalaci versiunea %s sau mai recent a Windows Installer _i încercaci înc o dat.

1603=Eroare la instalarea motorului Windows Installer. Un fi_ier care trebuie înlocuit poate fi în uz. Închideci toate aplicaciile _i încercaci înc o dat.

1604=Acest program setup nu concine motorul Windows Installer (%s) necesar pentru rularea instalrii pe acest sistem de operare.

1607=Nu se poate instala %s Scripting Runtime.

1608=Nu a fost posibil crearea secvencei InstallDriver, cod Return: %d

1609=Specificaci o locacie pentru salvarea pachetului de instalare.

1611=Nu se poate extrage fi_ierul %s.

1612=Extragere fi_iere.

1613=Descrcare fi_ier %s.

1614=A aprut o eroare în timpul descrcrii fi_ierului %s. Ce aci dori s faceci?

1615=ore

1616=min

1617=sec

1618=MB

1619=KB

1620=/sec

1621=Nu s-a reu_it verificarea semnturii fi_ierului %s.

1622=Timp rmas estimat:

1623=%d %s of %d %s downloaded at %01d.%01d %s%s

1624=Pregtire pentru instalare...

1625=Ajutor pentru aceast instalare.

1626=Ajutor

1627=Nu se poate salva fi_ierul: %s

1628=Nu s-a reu_it finalizarea instalrii bazat pe script.

1629=Linie comand nevalabil.

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=Eroare Inicializare Instalare, nu s-a reu_it clonarea procesului.

1635=Fi_ierul %s deja exist. Dorici s îl înlocuici?

1642=Nu se poate verifica semntura. Aveci nevoie de Internet Explorer 3.02 sau mai recent cu actualizare Authenticode.

1643=Instalarea solicit o versiune mai recent a WinInet.dll. S-ar putea s fie nevoie s instalaci Internet Explorer 3.02 sau mai recent.

1644=Nu aveci drepturi suficiente pentru a termina aceast instalare pentru toci utilizatorii acestei ma_ini. Intraci ca administrator _i reîncercaci aceast instalare

1645=Eroare la instalarea Microsoft(R) .NET Framework. Cod returnat: %d

1646=%s Foloseste optional Microsoft (R) .NET %s Framework. Doriti sa il instalati acum?

1648=Setup a detectat o versiune incompatibil de Windows. V rugm apsaci OK _i relansaci setup pe Windows 95, Windows NT 4.0 SP3 sau mai nou

1649=%s utilizeaza optional pachetul Visual J# Redistributable. Doriti sa il instalati acum? 

1650= (Aceasta va instala de asemenea .NET Framework.)

1651=Instalarea a detectat o versiune de Windows incompatibil. V rugm s faceci clic pe OK _i s verificaci dac sistemul cint ruleaz Windows 2000 Service Pack 3 (sau o versiune mai recent), înainte de a relansa instalarea

1652=%s necesit ca urmtoarele elemente s fie instalate pe computer. Apsaci pe Instalare pentru a începe instalarea acestor elemente solicitate.

1653=Se instaleaz %s

1654=Dorici s suspendaci instalarea dup ce %s a terminat instalarea?

1655=Fi_ierele pentru necesarul de instalare ale %s nu au putut fi gsite. Instalarea se va opri acum. Aceasta se datoreaz probabil unei descrcri e_uate sau întrerupte.

1656=Instalarea %s pare s fi e_uat. Dorici s continuaci instalarea?

1657=Reu_it

1658=Se instaleaz

1659=Se deruleaz

1660=Instalat

1661=Stare

1662=Cerinc

1663=E_uat

1664=Se extrage

1665=Se descarc

1666=Ignorat

1667=Instalarea %s a e_uat. Se închide aplicacia de instalare

1668=Pentru instalarea %s este necesar reinicializarea sistemului. Faceci clic pe Da pentru a reporni acum sau pe Nu pentru a reporni mai târziu.

1669=%1 utilizeaz opcional %2. Dorici s instalaci acum?

1670=Imposibil de încrcat modulul%s, Cod eroare: %d

1671=Se descarc fi_ierul %2 din %3: %1

1700=Eroare la inicializarea InstallScript

1701=Imposibil de extras fi_ierele suport pentru IstallScript în locacia temporar

1702=Aceast sesiune de instalare v permite s instalaci mai multe instance ale produsului. Selectaci instanca pe care dorici s o instalaci, apoi apsaci pe Urmtorul pentru a continua.

1703=&Instalare instanc nou

1704=&Întrecinere sau upgrade pentru o instanc existent

1705=Implicit

1706=ID instanc

1707=Nume produs

1708=Locacie

1710=Aceast sesiune de instalare v permite s actualizaci mai multe instance ale produsului. Selectaci una dintre opciunile de mai jos pentru a specifica modul în care dorici s aplicaci aceast actualizare, apoi faceci clic pe Urmtorul pentru a continua.

1711=Actualizare &toate instancele existente

1712=&Actualizare instanc existent

1713=Aceast sesiune de instalare necesit Windows Installer versiunea 4.5 sau o versiune superioar. Programul de instalare se va închide.

1714=Decomprimare

1715=Versiune

1804=Alegeci limba de instalare

1812=Selectaci limba pentru instalare dintre variantele de mai jos.

1813=&OK

1815=InstallShield Wizard

1822=Anulare

1834=&Urmtorul >

1835=< &Înapoi

1837=Dorici s instalaci %s?

1838=A fost verificat autenticitatea

1839=Identitatea productorului acestui software a fost verificat de %s.

1840=Atencionare: %s afirm c acest software este sigur. Continuaci numai dac aveci încredere în aceast afirmacie a %s .

1841=&Aveci încredere întotdeauna în software-ul produs de %s.

1842=Acest software nu a fost modificat de la publicarea lui de ctre %s. Pentru a-l instala %s, faceci clic pe Urmtorul.

1854=InstallShield

1865=Pregtirea Instalrii

1866=V rugm s a_teptaci ca îndrumtorul interactiv InstallShield s pregteasc instalarea.

1872=Terminare

1873=Rat de transfer: 

1874=Timp estimat rmas:

1880=/s

1887=%s - InstallShield Wizard

1888=Ie_ire din Instalare

1889=Sunteci sigur c dorici s anulaci instalarea?

1901=&Instaleaz o nou secvenc a acestei aplicacii.

1903=Au fost detectate secvence instalate deja existente

1904=Selectaci secvenca de aplicacie corespunztoare pentru a fi actualizat.

1905=Instalarea a detectat una sau mai multe secvence ale acestei aplicacii care sunt deja instalate în sistemul dvs.

1906=&Întrecine sau actualizeaz secvenca acestei aplicacii selectat mai jos:

1907=Instalarea a detectat una sau mai multe secvence ale acestei aplicacii care sunt deja instalate în sistemul dvs. Puteci s întrecineci sau s actualizaci o secvenc existent sau s instalaci o secvenc cu totul nou.

1908=Selectaci mai jos secvenca aplicaciei pe care dorici s o &întrecineci sau actualizaci:

1909=Nume de afi_aj

1910=Locacie Install

2001=%s Instalarea pregte_te îndrumtorul interactiv InstallShield, care v va ghida de-a lungul întregului proces de instalare. V rugm s a_teptaci.

2002=Cod de eroare:

2003=Informacie de eroare:

2004=O eroare (%s) a intervenit în timpul rulrii instalrii.

2005=Asiguraci-v c aci terminat orice instalare anterioar _i aci închis alte aplicacii. Dac eroarea continu s apar, v rugm s contactaci furnizorul dvs.: %s.

2006=&Detaliu

2007=&Raport

2008=Nu exist suficient spaciu pentru a inicializa instalarea. V rugm s eliberaci cel pucin %ld KB pe %s drive-ul dvs. înainte de a rula instalarea.

2009=Aceast aplicacie a fost instalat de un utilizator cu drepturi de administrator. E nevoie s aveci drepturi similare pentru a o modifica sau dezinstala.

2010=Este deja in curs de rulare o alta sesiune a acestei instalari. Puteti fie sa asteptati ca aceasta sa se termine, fie sa o opriti inainte de a rula instalarea inca o data. 

2143=Atencionare de securitate

2144=Dorici s continuaci rularea acestei instalri?

2146=Originea _i integritatea acestei aplicacii nu a putut fi verificat. %s  Continuaci numai dac puteci s identificaci productorul ca fiind unul în care aveci încredere _i sunteci convins c aplicacia nu a fost modificat dup publicare.

2147=Nu & am încredere în aceast instalare

2148=Înceleg & riscurile legate de securitate _i doresc s continui

2151=Originea _i integritatea acestei aplicacii nu a putut fi verificat deoarece nu a fost semnat de ctre productor.  Continuaci numai dac puteci s identificaci productorul ca fiind unul în care aveci încredere _i sunteci convins c aplicacia nu a fost modificat dup publicare.

2152=Originea _i integritatea acestei aplicacii nu a putut fi verificat. Certificatul folosit pentru a semna software-ul a expirat, nu este valid sau nu este de încredere.  Continuaci numai dac puteci s identificaci productorul ca fiind unul în care aveci încredere _i sunteci convins c aplicacia nu a fost modificat dup publicare.

2153=Software-ul este corupt sau a fost modificat dup publicare. Ar trebui s nu continuaci aceast instalare.

2154=Acest program de instalare a fost creat cu o VERSIUNE BETA a %s

2155=Acest program de instalare a fost creat cu o VERSIUNE DE EVALUARE a %s

2156=Introduceci parola

2157=Aceast configurare a fost creat cu o VERSIUNE DE EVALUARE a %s, care nu accept extraccia fi_ierului intern MSI. Versiunea complet a InstallShield accept aceast funccionalitate. Pentru informacii suplimentare, consultaci articolul InstallShield KB Q200900.

2158=Aceast configurare a fost creat cu o VERSIUNE DE EVALUARE a %s. Configurrile de evaluare funccioneaz numai timp de %s zile dup construccie. V rugm s reconstruici configurarea pentru a o executa din nou. În acest moment se va ie_i din configurare.

2159=Aceast configurare funccioneaz pân la data de %s. În acest moment se va ie_i din configurare.[Languages]

0x0401=Arab

0x0402=Bulgar

0x0403=Catalan

0x0404=Chinez (Tradicional)

0x0405=Ceh

0x0406=Danez

0x0407=German

0x0408=Greac

0x0409=Englez

0x040a=Spaniol

0x040b=Finlandez

0x040c=Francez (Standard)

0x040d=Ebraic

0x040e=Maghiar

0x0410=Italian

0x0411=Japonez

0x0412=Corean

0x0413=Danez

0x0414=Norvegian

0x0415=Polonez

0x0416=Portughez (Brazilian)

0x0418=Roman

0x0419=Rus

0x041a=Croat

0x041b=Slovac

0x041d=Suedez

0x041e=Tailandez

0x041f=Turc

0x0421=Indonezian

0x0424=Sloven

0x042d=Basc

0x0804=Chinez (Simplificat)

0x0816=Portughez (Standard)

0x0c0c=Francez (Canadian)

0x0c1a=Sîrb (Chirilic)

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 0.82