license.txt Driver File Contents (ME.zip)

ÿþINTEL SOFTWARELICENSAFTALE (OEM/IHV/ISV-Distribution og enkeltbruger)VIGTIGT - LÆS DENNE FØR KOPIERING, INSTALLATION ELLER BRUG. 

Undlad at bruge eller indlæse denne software eller andre tilhørende materialer (samlet kaldet "Softwaren"), før du omhyggeligt har læst de følgende vilkår og betingelser. Ved at indlæse eller bruge Softwaren accepterer du vilkårene i Aftalen. Hvis du ikke accepterer dem, må du ikke installere eller bruge Softwaren.Bemærk også:

* Hvis du er en Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV) eller Independent Software Vendor (ISV), gælder hele denne LICENSAFTALE.

* Hvis du er Slutbruger, gælder kun Bilag A, INTEL SOFTWARELICENSAFTALE.For OEM'er, IHV'er og ISV'er:LICENS. Denne Software gives i licens alene til brug sammen med Intel-komponentprodukter. Brug af Softwaren sammen med ikke-Intel-komponentprodukter er ikke givet i licens herunder. Intel giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, verdensomspændende, fuldt ud betalt licens under vilkårene i denne Aftale og under Intels ophavsret til:

	a) at bruge, ændre og kopiere Softwaren internt til egne udviklings- og vedligeholdelsesformål, og

	b) ændre, kopiere og distribuere Softwaren, herunder afledte arbejder af Softwaren, til dine slutbrugere, men kun under en licensaftale med vilkår, der er mindst så begrænsende som dem, der findes i Intels endelig Enkeltbrugerlicensaftale, som den findes i Bilag A, og 

	c) ændre, kopiere og distribuere slutbrugerdokumentationen, der måtte følge med Softwaren, men kun sammen med Softwaren.Hvis du ikke er den endelige producent eller leverandør af et computersystem eller softwareprogram, der indeholder Softwaren, så må du overføre en kopi af Softwaren, herunder afledte arbejder af Softwaren (og relateret slutbrugerdokumentation) til din modtager til brug i overensstemmelse med vilkårene i denne Aftale under forudsætning af, at denne modtager accepterer at være bundet fuldt ud af de tilknyttede vilkår. Du må ellers ikke overdrage, give i underlicens, lease eller på anden måde overføre eller afsløre Softwaren til nogen tredjepart. Du må ikke reverse-kompilere, disassemblere eller på andre måder reverse-engineer Softwaren.Medmindre det udtrykkeligt erklæres i denne Aftale, modtager du ingen licens eller ret direkte eller underforstået, tilskyndet, hindret eller på anden måde. Intel har ret til at undersøge og få en uafhængig revisor til at undersøge dine relevante optegnelser for at bekræfte, at du overholder vilkårene og betingelserne i denne Aftale.TILLADELSE. Du accepterer, at Intel kan indsamle og bruge tekniske og relaterede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om din computer, dit system og programmer og periferiudstyr, som indsamles regelmæssigt for at letteregøre levering af softwareopdateringer, produktsupport og andre tjenester til dig (hvis de findes) relateret til Softwaren. Intel kan bruge disse oplysninger, og i tilfælde af en sårbarhed, en fejl eller nedbrud i Softwaren kan firmaet dele den med andre personer, f.eks. leverandøren af et sådant program, når blot det er i en form, som ikke personligt identificerer dig, så vores produkter forbedres eller til at yde tjenester eller teknologier til dig. INGEN SUPPORTTJENESTER. Hverken Intel, producenten af enheden eller din internetudbyder har noget ansvar for at yde supporttjenester for Softwaren. Kontakt Intel for at fastslå, om der ydes nogen supporttjeneste. OPDATERINGER. Intel kan til enhver tid og uden varsel foretage ændringer af Softwaren, men har ikke pligt til at yde support på eller opdatere Softwaren. Softwaren kan automatisk hente og installere opdateringer fra Intel fra tid til anden. Disse opdateringer er designet til at forbedre og beskytte Softwaren og kan tage form som rettelser, sikkerhedsopdateringer, forbedrede funktioner, nye softwaremoduler og fuldstændigt nye versioner. Du accepterer at Intel kan levere sådanne opdateringer til dig som en del af brugen af Softwaren. FORTROLIGHED. Hvis du ønsker, at en tredjepartskonsulent eller underleverandør ("Leverandør") skal udføre arbejde på dine vegne, som omfatter adgang til eller brug af Softwaren, skal du indhente en skriftlig fortrolighedsaftale fra Leverandøren, der indeholder vilkår og betingelser i forhold til adgang til eller brug af Softwaren, der ikke er mindre begrænsende end dem, som er fremsat i denne Aftale og udelukker eventuelle distributionsrettigheder og brug til eventuelle andre formål.

Ellers må du ikke afsløre vilkårene eller eksistensen af denne Aftale eller bruge Intels navn i nogen udgivelser, annoncer eller andre meddelelser uden Intels forudgående skriftlige samtykke. Du har ingen ret til at bruge nogen af Intels varemærker eller logoer.EJENDOMSRET TIL SOFTWARE OG COPYRIGHTS. Retten til alle kopier af softwaren forbliver hos Intel eller dennes leverandører. Softwaren er ophavsretsbeskyttet og beskyttet af lovgivningen i USA og andre lande og af internationale traktatbestemmelser. Du må ikke fjerne nogle copyrightbemærkninger fra softwaren. Intel kan til hver en tid og uden varsel udføre ændringer på softwaren, eller til genstande, som der henvises til deri, men har ikke pligt til at supportere eller opdatere Softwaren. Medmindre det ellers udtrykkes, giver Intel ingen udtrykkelige eller underforståede rettigheder under Intels patenter, ophavsrettigheder, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Du kan kun overføre Softwaren, hvis modtageren accepterer at være fuldt ud bundet af disse vilkår, og hvis du ikke beholder nogen kopier af Softwaren.BEGRÆNSET MEDIEGARANTI. Hvis Softwaren er leveret af Intel på et fysisk medie, garanterer Intel, at mediet er uden fysiske materialedefekter i en periode på halvfems (90) dage efter leveringen fra Intel. Hvis en sådan defekt findes, skal mediet returneres til Intel med henblik på udskiftning eller anden levering af Softwaren, som Intel kan vælge.UDELADELSE AF ANDRE GARANTIER. MED UNDTAGELSE AF OVENSTÅENDE LEVERES SOFTWAREN "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI AF NOGEN ART, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED, UKRÆNKELIGHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Intel garanterer ikke og påtager sig heller intet ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af nogen oplysninger, tekst, grafik, links eller andre elementer i Softwaren.BEGRÆNSNING AF ANSVAR. INTEL ELLER FIRMAETS LEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN ERSTATNINGER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TABT OVERSKUD, VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE ELLER MISTEDE DATA), DER MÅTTE OPSTÅ FRA BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREN, SELV OM EN INTEL ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE ERSTATNINGER. NOGLE LOVGIVNINGSOMRÅDER FORBYDER UDELADELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER EFTERFØLGENDE ELLER HÆNDELIGE SKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG. DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA RETSSYSTEM TIL RETSSYSTEM. OPHÆVELSE AF DENNE AFTALE. Intel kan ophæve denne aftale når som helst, hvis du overtræder dens betingelser. Efter ophævelse skal du øjeblikkeligt tilintetgøre softwaren eller returnere alle kopier af softwaren til Intel.

 

GÆLDENDE LOVE. Krav på baggrund af denne Aftale reguleres efter lovene i staten Californien, eksklusiv aftalens retsprincipkonflikter og De Forenede Nationers konvention om aftaler om køb. Du må ikke eksportere softwaren i strid med gældende lov og regulativer om eksport. Intel er ikke forpligtet under nogen som helst andre aftaler, medmindre de er skriftlige og underskrevet af en autoriseret repræsentant fra Intel.REGERINGSBEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Softwaren leveres med "BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER". Regeringens brug, kopiering eller offentliggørelse er underlagt de begrænsninger, som er fastlagt i FAR52.227-14 og DFAR252.227-7013 et seq. eller disses efterfølgere. Regeringens brug af softwaren udgør dennes anerkendelse af Intels ejendomsret deri. Kontrahent eller producent er Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.

BILAG "A" 

INTEL SOFTWARELICENSAFTALE (Endelig, enkeltbruger)VIGTIGT - LÆS DENNE FØR KOPIERING, INSTALLATION ELLER BRUG. 

Undlad at bruge eller indlæse denne software eller andre tilhørende materialer (samlet kaldet "Softwaren"), før du omhyggeligt har læst de følgende vilkår og betingelser. Ved at indlæse eller bruge Softwaren accepterer du vilkårene i Aftalen. Hvis du ikke accepterer dem, må du ikke installere eller bruge Softwaren.LICENS. Du må kopiere softwaren til én computer til personlig, ikke-kommerciel brug, og du må tage én sikkerhedskopi af softwaren, på disse betingelser: 

1. Denne Software gives i licens alene til brug sammen med Intel-komponentprodukter. Brug af Softwaren sammen med ikke-Intel-komponentprodukter er ikke givet i licens herunder. 

2. Du må ikke kopiere, ændre, udleje, sælge, uddele eller overføre nogen del af softwaren, undtagen som angivet i denne aftale, og du erklærer dig enig i at forhindre uautoriseret kopiering af softwaren.

3. Du må ikke reverse engineer, dekompilere eller disassemblere Softwaren. 

4. Du må ikke give Softwaren i underlicens eller tillade samtidig brug af Softwaren af mere end én bruger.

5. Softwaren kan indeholde software eller anden ejendom tilhørende tredjepartsleverandører, hvoraf nogle kan ses i og gives i licens i overensstemmelse med medfølgende license.txt -fil eller anden tekst eller fil. EJENDOMSRET TIL SOFTWARE OG COPYRIGHTS. Retten til alle kopier af softwaren forbliver hos Intel eller dennes leverandører. Softwaren er ophavsretsbeskyttet og beskyttet af lovgivningen i USA og andre lande og af internationale traktatbestemmelser. Du må ikke fjerne nogle copyrightbemærkninger fra softwaren. Intel kan til hver en tid udføre ændringer på softwaren, eller til genstande, som der henvises til deri, men har ikke pligt til at supportere eller opdatere softwaren. Medmindre det ellers udtrykkes, giver Intel ingen udtrykkelige eller underforståede rettigheder under Intels patenter, ophavsrettigheder, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Du kan kun overføre Softwaren, hvis modtageren accepterer at være fuldt ud bundet af disse vilkår, og hvis du ikke beholder nogen kopier af Softwaren.BEGRÆNSET MEDIEGARANTI. Hvis Softwaren er leveret af Intel på et fysisk medie, garanterer Intel, at mediet er uden fysiske materialedefekter i en periode på halvfems (90) dage efter leveringen fra Intel. Hvis en sådan defekt findes, skal mediet returneres til Intel med henblik på udskiftning eller anden levering af Softwaren, som Intel kan vælge.UDELUKKELSE AF ANDRE GARANTIER: MED UNDTAGELSE AF OVENSTÅENDE LEVERES SOFTWAREN "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI AF NOGEN ART, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED, UKRÆNKELIGHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Intel garanterer ikke og påtager sig heller intet ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af nogen oplysninger, tekst, grafik, links eller andre elementer i Softwaren.BEGRÆNSNING AF ANSVAR. INTEL ELLER FIRMAETS LEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN SKADER (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TABT OVERSKUD, VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE ELLER MISTEDE DATA), DER MÅTTE OPSTÅ FRA BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE SOFTWAREN, SELV OM EN INTEL ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. NOGLE LOVGIVNINGSOMRÅDER FORBYDER UDELADELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER EFTERFØLGENDE ELLER HÆNDELIGE SKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG. DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA RETSSYSTEM TIL RETSSYSTEM. OPHÆVELSE AF DENNE AFTALE. Intel kan ophæve denne aftale når som helst, hvis du overtræder dens betingelser. Efter ophævelse skal du øjeblikkeligt tilintetgøre softwaren eller returnere alle kopier af softwaren til Intel.

 

GÆLDENDE LOVE. Krav på baggrund af denne Aftale reguleres efter lovene i staten Californien, eksklusiv aftalens retsprincipkonflikter og De Forenede Nationers konvention om aftaler om køb. Du må ikke eksportere softwaren i strid med gældende lov og regulativer om eksport. Intel er ikke forpligtet under nogen som helst andre aftaler, medmindre de er skriftlige og underskrevet af en autoriseret repræsentant fra Intel.REGERINGSBEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Softwaren leveres med "BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER". Regeringens brug, kopiering eller offentliggørelse er underlagt de begrænsninger, som er fastlagt i FAR52.227-14 og DFAR252.227-7013 et seq. eller disses efterfølgere. Regeringens brug af softwaren udgør dennes anerkendelse af Intels ejendomsret deri. Kontrahent eller producent er Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00SPROG - OVERSÆTTELSER. I det tilfælde, hvor den engelske version af denne Aftale også har en version, der er oversat til et andet sprog, bilagt, er denne oversættelse kun til hjælpeformål, og den engelske version skal altid have præcedens.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.26