license.txt Driver File Contents (VGA_Intel_20.19.15.4320_W10x64_A.zip)

ÿþCONTRACT DE LICENb PENTRU PACHETUL SOFTWARE INTEL (Distribucie _i utilizator unic OEM/IHV/ISV)IMPORTANT  CITIbI ÎNAINTE DE COPIERE, INSTALARE SAU UTILIZARE. 

Nu utilizaci sau încrcaci acest software precum _i orice materiale asociate (denumite în ansamblu software ) pân când nu aci citit cu atencie termenii _i condiciile de mai jos. Prin încrcarea sau utilizarea software-ului, sunteci de acord cu termenii acestui contract. Dac nu sunteci de acord, nu instalaci sau utilizaci programul.Observaci de asemenea:

* Dac sunteci Productor de echipamente originale (OEM), vânztor independent de hardware (IHV) sau vânztor independent de software (ISV), se aplic prezentul CONTRACT DE LICENb complet;

* Dac sunteci utilizator final, atunci este valabil numai Anexa A din CONTRACTUL DE LICENb PENTRU PACHETUL SOFTWARE INTEL.Pentru OEM, IHV _i ISV:LICENb. Acest software poate fi folosit numai împreun cu produsele componente Intel. Utilizarea software-ului în asociere cu produse componente care nu sunt Intel nu este autorizat prin prezentul document. În funccie de condiciile prezentului Contract, Intel v acord o licenc neexclusiv, netransferabil, la nivel mondial, integral achitat în conformitate cu drepturile de autor ale Intel pentru:

	a) utilizarea, modificarea _i copierea software-ului intern pentru dezvoltare proprie _i scopuri de întrecinere; _i

	b) modificarea, copierea _i distribuirea software-ului, inclusiv lucrri derivate ale software-ului, ctre utilizatorii finali, dar numai în cadrul unui acord de licenc cu condicii cel pucin la fel de restrictive ca _i cele concinute în contractul final, pentru utilizator unic al Intel, ata_at ca Anexa A; _i

	c) modificarea, copierea _i distribuirea documentaciei pentru utilizatorul final care poate însoci software-ul, dar numai împreun cu acesta.Dac nu sunteci productorul sau vânztorul final al unui software de computer sau program software care încorporeaz software-ul, atunci puteci transfera o copie a software-ului, inclusiv lucrri derivate ale acestuia (_i documentacia aferent pentru utilizatorul final) ctre beneficiar pentru utilizare în conformitate cu termenii prezentului Contract, cu condicia ca beneficiarul s fie constrâns în totalitate de obligaciile contractuale. Nu veci cesiona, sub-licencia, împrumuta sau transfera în alt mod sau dezvlui software-ul nici unei terce prci. Nu sunteci autorizaci s efectuaci operaciuni de gen inversarea compilrii, dezasamblarea sau decodificarea software-ului.Cu excepcia indicaciilor exprese din prezentul contract, nu se acord nicio licenc sau drept direct sau în mod implicit, stimulent, interdiccie sau altele. Intel va avea dreptul s inspecteze sau s contracteze serviciile unui auditor independent pentru inspeccia înregistrrilor dumneavoastr pentru a verifica respectarea de ctre dumneavoastr a termenilor _i condiciilor acestui Contract.CONFIDENbIALITATE. Dac dorici s aveci un consultant terc sau subcontractor ( Contractor ) care s efectueze lucrri în numele dumneavoastr care implic accesul sau utilizarea software-ului, veci obcine un acord scris de confidencialitate de la contractor care s concin condiciile _i obligaciile privind accesul la sau folosirea software-ului care s nu fie mai pucin restrictiv decât condiciile stabilite în prezentul Contract _i excluzând orice drepturi de distribucie _i utilizare în alte scopuri.

În caz contrar, nu veci dezvlui condiciile sau existenca acestui Contract sau nu veci folosi numele Intel în publicacii, reclame sau alte anuncuri fr acordul prealabil în scris al Intel. Nu aveci niciun drept de utilizare a mrcilor comerciale sau a siglelor Intel.PROPRIETATEA SOFTWARE-ULUI ^I DREPTURI DE AUTOR. Dreptul asupra copiilor software-ului rmâne dreptul Intel sau al furnizorilor acesteia. Software-ul este protejat de drepturile de autor _i de legile Statelor Unite _i ale altor cri _i de prevederile tratatelor internacionale. Nu puteci elimina din software notificrile privind drepturile de autor. Intel poate face modificri ale software-ului sau elementelor mencionate în acesta, în orice moment _i fr notificare, dar nu este obligat s ofere suport sau s actualizeze software-ul. Cu excepcia unor dispozicii contrare, Intel nu acord niciun drept expres sau implicit în cadrul brevetelor, drepturilor de autor, mrcilor comerciale sau altor drepturi de proprietate intelectual ale Intel. Puteci transfera software-ul numai dac beneficiarul este de acord s respecte integral ace_ti termeni _i dac nu veci pstra copii ale software-ului.GARANbIE LIMITAT PRIVIND SUPORTUL. Dac software-ul a fost livrat pe suport fizic Intel, Intel ofer garancie c acesta nu are defecte fizice materiale timp de (90) nouzeci de zile dup livrarea de ctre Intel. Dac se constat un astfel de defect, returnaci suportul la Intel pentru înlocuirea sau livrarea alternativ a software-ului, în funccie de alegerea Intel.EXCLUDEREA ALTOR GARANII. CU EXCEPbIA CELOR PREVZUTE MAI SUS, SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT CA ATARE , FR NICIO GARANbIE EXPRES SAU IMPLICIT DE NICIO NATUR, INCLUSIV GARANbII DE COMERCIALIZARE, NEÎNCLCARE SAU ADECVARE PENTRU UN SCOP ANUME. Intel nu garanteaz _i nu î_i asum responsabilitatea pentru acuratecea sau integralitatea informaciilor, textelor, graficii, linkurilor sau altor elemente concinute de software.LIMITAREA RSPUNDERII. IN NICIUN CAZ INTEL SAU FURNIZORII SU NU SUNT RESPONSABILI PENTRU ORICE DAUNE (INCLUSIV, FR LIMITARE, PIERDERE DE PROFIT, ÎNTRERUPEREA ACTIVITbII SAU INFORMAbII PIERDUTE) CARE REZULT DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SOFTWARE-UL, CHIAR DAC INTEL A FOST INFORMAT PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. UNELE JURISDICbII INTERZIC EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RSPUNDERII PENTRU GARANbIILE IMPLICITE SAU DAUNE INDIRECTE SAU INCIDENTALE, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA LIMITAREA DE MAI SUS S NU VI SE APLICE. ESTE POSIBIL S AVEbI ^I ALTE DREPTURI LEGALE CARE DIFER ÎN FUNCbIE DE JURISDICbIE. REZILIEREA CONTRACTULUI. Intel poate rezilia acest Contract în orice moment în cazul în care înclcaci condiciile. La reziliere, veci distruge imediat software-ul sau veci returna toate copiile software-ului ctre Intel.

 

LEGI APLICABILE. Reclamaciile care decurg din acest Contract vor fi guvernate de legile din California, cu excepcia principiilor de conflict de legi _i Convencia Naciunilor Unite privind contractele de vânzare a bunurilor. Nu puteci exporta software-ul înclcând legile _i reglementrile privind exportul. Intel nu este obligat în temeiul altor contracte decât dac acestea sunt în scris _i sunt semnate de un reprezentant autorizat al Intel.DREPTURI LIMITATE DE AUTORITbI. software-ul este prevzut cu DREPTURI RESTRICbIONATE . Utilizarea, duplicarea sau dezvluirea de ctre Guvern este supus restricciilor stabilite în FAR52.227-14 _i DFAR252.227-7013 _i succesorii acestora. Folosirea software-ului de ctre guvern constituie recunoa_terea drepturilor de proprietate ale Intel. Contractorul sau productorul este Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

ANEXA A 

CONTRACT DE LICENb PENTRU PACHETUL DE SOFTWARE INTEL (utilizator final, unic)IMPORTANT  CITIbI ÎNAINTE DE COPIERE, INSTALARE SAU UTILIZARE. 

Nu utilizaci sau încrcaci acest software precum _i orice materiale asociate (denumite în ansamblu software-ul ) pân când nu aci citit cu atencie termenii _i condiciile de mai jos. Prin încrcarea sau utilizarea software-ului, sunteci de acord cu termenii acestui contract. Dac nu sunteci de acord, nu instalaci sau utilizaci software-ul.LICENb. Aveci dreptul s copiaci software-ul pe un singur computer pentru uzul personal, necomercial _i puteci face o copie de rezerv a software-ului, conform cu urmtoarele condicii: 

1. Acest software poate fi folosit numai împreun cu produsele componente Intel. Utilizarea software-ului în asociere cu produse componente care nu sunt Intel nu este autorizat prin prezenta. 

2. Nu aveci dreptul s copiaci, modificaci, închiriaci, vindeci, distribuici sau transferaci nicio parte din software cu excepcia celor prevzute în prezentul contract _i sunteci de acord s împiedicaci copierea neautorizat a software-ului.

3. Nu aveci dreptul s decodificaci, decompilaci sau dezasamblaci software-ul. 

4. Nu aveci dreptul s acordaci sub-licenc sau s permiteci utilizarea simultan a software-ului de mai mulci utilizatori.

5. Software-ul poate concine software sau alte proprietci ale furnizorilor terci, unele dintre care unele pot fi identificate _i licenciate în conformitate cu un fi_ier inclus license.txt sau alt text sau fi_ier. PROPRIETATEA SOFTWARE-ULUI ^I DREPTURI DE AUTOR. Dreptul asupra copiilor software-ului rmâne dreptul Intel sau al furnizorilor acesteia. Software-ul este protejat de drepturile de autor _i de legile Statelor Unite _i ale altor cri _i de prevederile tratatelor internacionale. Nu puteci elimina din software notificrile privind drepturile de autor. Intel poate face modificri ale software-ului sau elementelor mencionate în acesta, în orice moment _i fr notificare, dar nu este obligat s ofere suport sau s actualizeze software-ul. Cu excepcia unor dispozicii contrare, Intel nu acord niciun drept expres sau implicit în cadrul brevetelor, drepturilor de autor, mrcilor comerciale sau altor drepturi de proprietate intelectual ale Intel. Puteci transfera software-ul numai dac beneficiarul este de acord s respecte integral ace_ti termeni _i dac nu veci pstra copii ale software-ului.GARANbIE LIMITAT PRIVIND SUPORTUL. Dac software-ul a fost livrat pe suport fizic Intel, Intel ofer garancie c acesta nu are defecte fizice materiale timp de (90) nouzeci de zile dup livrarea de Intel. Dac se constat un astfel de defect, returnaci suportul la Intel pentru înlocuirea sau livrarea alternativ a software-ului, în funccie de alegerea Intel.CU EXCEPbIA ALTOR GARANbII, SOFTWARE-UL ESTE FURNIZAT CA ATARE , FR NICIO GARANbIE EXPRES SAU IMPLICIT DE NICIO NATUR, INCLUSIV GARANbII DE COMERCIALIZARE, NEÎNCLCARE SAU ADECVARE PENTRU UN SCOP ANUME. Intel nu garanteaz sau nu î_i asum responsabilitatea pentru acuratecea sau caracterul complet al informaciilor, textelor, graficii, linkurilor sau altor elemente concinute de software.LIMITAREA RSPUNDERII. IN NICIUN CAZ INTEL SAU FURNIZORII SU NU SUNT RESPONSABILI PENTRU ORICE DAUNE (INCLUSIV, FR LIMITARE, PIERDERE DE PROFIT, ÎNTRERUPEREA ACTIVITbII SAU INFORMAbII PIERDUTE) CARE REZULT DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SOFTWARE-UL, CHIAR DAC INTEL A FOST INFORMAT PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. UNELE JURISDICbII INTERZIC EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RSPUNDERII PENTRU GARANbIILE IMPLICITE SAU DAUNE INDIRECTE SAU INCIDENTALE, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA LIMITAREA DE MAI SUS S NU VI SE APLICE. ESTE POSIBIL S AVEbI ^I ALTE DREPTURI LEGALE CARE DIFER ÎN FUNCbIE DE JURISDICbIE. REZILIEREA CONTRACTULUI. Intel poate rezilia acest Contract în orice moment în cazul în care înclcaci condiciile. La reziliere, veci distruge imediat software-ul sau veci returna toate copiile software-ului ctre Intel.

 

LEGI APLICABILE. Reclamaciile care decurg din acest Contract vor fi guvernate de legile din California, cu excepcia principiilor de conflict de legi _i Convencia Naciunilor Unite privind contractele de vânzare a bunurilor. Nu puteci exporta software-ul înclcând legile _i reglementrile privind exportul. Intel nu este obligat în temeiul altor contracte decât dac acestea sunt în scris _i sunt semnate de un reprezentant autorizat al Intel.DREPTURI LIMITATE DE AUTORITbI. Software-ul este prevzut cu DREPTURI RESTRICbIONATE . Utilizarea, duplicarea sau dezvluirea de ctre Guvern este supus restricciilor stabilite în FAR52.227-14 _i DFAR252.227-7013 _i succesorii acestora. Folosirea software-ului de ctre guvern constituie recunoa_terea drepturilor de proprietate ale Intel. Contractorul sau productorul este Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00LIMB; TRADUCERI. In cazul în care versiunea în limba englez a Contractului este însocit de orice alt versiune tradus într-o alt limb, versiunea tradus este oferit pentru facilitarea încelegerii, dar versiunea în limba englez prevaleaz.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.Please Also Note:

* If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV), or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies;

* If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies.For OEMs, IHVs, and ISVs:LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to you a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:

	a) use, modify and copy Software internally for your own development and maintenance purposes; and

	b) modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and

	c) modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software.If you are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then you may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to you directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect your relevant records to verify your compliance with the terms and conditions of this Agreement.CONFIDENTIALITY. If you wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on your behalf which involves access to or use of Software, you shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose.

Otherwise, you shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

EXHIBIT "A" 

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, noncommercial use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions: 

1. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 

2. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.

3. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 

4. You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user.

5. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed "license.txt" file or other text or file. OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.63