0x041d.ini Driver File Contents (DELL_WIRELESS-370-BLUETOOTH-_A02-1_R235898.exe)

[0x041d]
TITLE=Välj installationsspråk
DESCRIPTION=Välj installationsspråk bland valen nedan.
REBOOTMESSAGE=Installationsprogrammet måste startas om för att slutföra konfigurationen av Windows Installer. Klicka på Ja för att starta om nu och Nej om du vill starta om senare.
ONUPGRADE=Installationsprogrammet uppgraderar '%s'. Vill du fortsätta?
LATERVERSIONINSTALLED=En senare version av '%s' finns redan installerad på den här maskinen. Det går inte att fortsätta installationen.
OK=OK
Cancel=Avbryt
1100=Initieringsfel vid installationen
1101=%s
1102=%s startar %s som kommer att leda dig genom installationen. Vänta.
1103=Kontrollerar operativsystemversion
1104=Kontrollerar versionen av Windows(R) Installer
1105=Konfigurerar Windows Installer
1106=Konfigurerar %s
1107=Installationsprogrammet har konfigurerat Windows Installer på datorn. Om du vill fortsätta installationen måste datorn startas om. Starta om datorn genom att klicka på Starta om.
1108=%s
1150=En inkompatibel version av Windows har upptäckts. Klicka på OK och starta om installationen på Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 eller senare
1151=Ett fel uppstod vid skrivning till den temporära platsen
1152=Det uppstod ett fel när %s skulle extraheras till den temporära platsen.
1153=Ett fel uppstod vid läsning av initieringsfilen till installationsprogrammet.
1154=Installationsprogrammet finns inte i %s
1155=Filen %s finns inte
1156=Internt fel i Windows Installer
1158=Fel vid ifyllnad av strängar. Verifiera att alla strängar i Setup.ini är giltiga.
1200=Starta om
1603=Fel vid installation av installationsprogramets Windows-motor. En fil som måste ersättas används troligen. Stäng alla program och försök på nytt.
1201=Installationen kräver %lu kB diskutrymme i %s. Frigör minne och försök igen.
1202=Du har inte de åtkomsträttigheter som krävs för att kunna ändra installationen för alla användare. Logga på som administratör och försök att installera på nytt.
1203=Kommandoradsparametrar:
1204=/L språk-ID
1205=/S dölj initieringsdialogrutan. Använd för tyst läge: /S /v/qn.
1206=/V parametrar till MsiExec.exe
1207=Windows(R) Installer %s hittades. Det här är en äldre version av Windows(R) Installer. Klicka på OK om du vill fortsätta.
1208=ANSI-kodsida för %s har ej installerats i systemet och därför kan inte installationen ske på det valda språket. Kör installationen och välj ett annat språk.
1604=Den här installationen saknar programmet till Windows Installer (%s) som behövs för att köra installationen på det här operativsystemet.
1607=Kunde inte installera %s Scripting Runtime.
1608=Det gick inte att skapa instans för InstallDriver, svarskod: %d
1609=Ange var installationspaketet ska sparas.
1611=Kunde inte extrahera filen %s.
1612=Extraherar filer.
1613=Hämtar hem filen %s.
1614=Det uppstod ett fel när du skulle hämta hem filen %s. Vad vill du göra?
1615=tim.
1616=min.
1617=sek.
1618=MB
1619=KB
1620=/sek.
1621=Kunde inte verifiera signaturen för fil %s.
1622=Beräknad återstående tid:
1623=%d KB av %d KB nedladdad vid
1624=Förbereder installation av...
1625=Få hjälp med den här installationen.
1626=Hjälp
1627=Kunde inte spara filen: %s
1628=Kunde inte slutföra scriptbaserad installation.
1629=Ogiltig kommandorad.
1630=/UA<url to InstMsiA.exe>
1631=/UW<url to InstMsiW.exe>
1632=/UM<url to msi package>
1633=/US<url to IsScript.msi>
1634=Initieringsfel vid installationen. Kunde ej kopiera processen.
1635=Filen %s finns redan. Vill du byta ut den?
1636=/P lösenordsläge
1637=/A administrativ installation
1638=/J annonsera-läge
1639=/X avinstallationsläge
1640=/F reparationsläge
1641=/B spara installation lokalt
1642=Kunde inte verifiera signaturen. Du måste ha Internet Explorer 3.02 eller senare med Authenticode-uppdatering.
1643=Installationsprogrammet kräver en senare version av WinInet.dll. Du kanske måste installera Internet Explorer 3.02 eller senare.
1644=Du har inte de åtkomsträttigheter som krävs för att kunna ändra installationen för alla användare. Logga på som administratör och försök att installera på nytt.
1645=Ett fel uppstod när Microsoft(R) .NET Framework installerades. Returkod: %d
1646=%s använder Microsoft (R) .NET %s Framework som tillval. Vill du installera det nu?
1648=En inkompatibel version av Windows har upptäckts. Klicka på OK och starta om installationen på Windows 95, Windows NT 4.0 SP3 eller senare
1649=%s kan använda Visual J# Redistributable Package. Vill du installera det nu? 
1650= (Detta kommer även att installera .NET 1.1 Framework.)
1651=Installationen har upptäckt en icke kompatibel version av Windows. Klicka på OK för att bekräfta att målsystemet kör Windows 2000 Service Pack (eller senare), innan installationen återstartas
1652=%s erfordrar att följande förutsättningar finns installerade på datorn innan programmet installeras. Klicka på OK för att installera dessa förutsättningar:
1653=Installerar %s
1654=Vill du avsluta installationen när %s har installerats klart?
1655=Filerna för installationsförutsättning %s hittades inte. Installationen avbryts. Detta beror förmodligen på en misslyckad eller avbruten hämtning.
1656=Installationen av %s verkar ha misslyckats. Vill du fortsätta installationen?
1657=Slutförd
1658=Installerar
1659=Väntar
1660=Installerat
1661=Status
1662=Förutsättning
1663=Misslyckad
1664=Extraherar
1665=Hämtar

[Languages]
0x0404=kinesiska (tradionell)
0x0804=kinesiska (förenklad)
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.86