0x0418.ini Driver File Contents (DELL_WIRELESS-370-BLUETOOTH-_A02-1_R235898.exe)

[0x0418]
TITLE=Alegeþi limba pentru Setup
DESCRIPTION=Selectaþi limba pentru aceastã instalare din opþiunile de mai jos.
REBOOTMESSAGE=Programul de instalare trebuie sã vã restarteze sistemul pentru a încheia configurarea serviciului Windows Installer. Faceþi clic pe Yes (Da) pentru a-l restarta acum sau pe No (Nu) dacã doriþi sã îl restartaþi mai tîrziu.
ONUPGRADE=Aceasta instalare va produce o upgradare a '%s'. Doriti sa continuati?
LATERVERSIONINSTALLED=O versiune ulterioara a '%s' este deja instalata pe acest aparat. Instalarea nu poate continua.
OK=OK
Cancel=Anulare
1100=Eroare iniþializare Setup
1101=%s
1102=%s Setup pregãteºte vrãjitorul %s care vã va ghida prin procesul de setare program. Vã rugãm aºteptaþi.
1103=Verificare versiune sistem de operare
1104=Verificare versiune Installer Windows(R)
1105=Configurare Installer Windows
1106=Configurare %s
1107=Setup a terminat configurarea Installer-ului Windows pe sistem. Sistemul trebuie sã fie repornit pentru a continua instalarea. Vã rugãm apãsaþi Restart pentru a reporni sistemul.
1108=%s
1150=Setup a detectat o versiune incompatibilã de Windows. Vã rugãm apãsaþi OK ºi relansaþi setup pe Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 sau mai nou
1151=Eroare la scrierea în locaþia temporarã
1152=Eroare la extragerea %s în locaþia temporarã
1153=Eroare la citirea fiºierului de iniþializare setup
1154=Installer-ul nu a fost gãsit în %s
1155=Fiºierul %s nu a fost gãsit
1156=Eroare internã în Windows Installer
1158=Eroare la popularea ºirurilor. Verificaþi cã toate ºirurile din Setup.ini sunt valabile.
1200=Repornire
1603=Eroare la instalarea motorului Windows Installer. Un fiºier care trebuie înlocuit poate fi în uz. Închideþi toate aplicaþiile ºi încercaþi încã o datã.
1201=Setup are nevoie de %lu Kocteþi spaþiu liber pe disc în %s. Vã rugãm mai eliberaþi ceva spaþiu ºi reîncercaþi
1202=Nu aveþi drepturi suficiente pentru a termina aceastã instalare pentru toþi utilizatorii acestei maºini. Intraþi ca administrator ºi reîncercaþi aceastã instalare
1203=Parametri linie de comandã:
1204=/L ID limbã
1205=/S Ascunde dialogul de iniþializare. Pentru folosire în mod fãrã sunet use: /S /v/qn.
1206=/V parametri la MsiExec.exe
1207=A fost gãsit Windows(R) Installer %s. Aceasta este o versiune mai veche Windows(R) Installer. Apãsaþi OK pentru a continua.
1208=pagina de cod ANSI pentru %s nu este instalatã pe sistem ºi de aceea nu se poate executa instalarea în limba selectatã. Executaþi instalarea ºi selectaþi altã limbã.
1604=Acest program setup nu conþine motorul Windows Installer (%s) necesar pentru rularea instalãrii pe acest sistem de operare.
1607=Nu se poate instala %s Scripting Runtime.
1608=Nu a fost posibilã crearea secvenþei InstallDriver, cod Return: %d
1609=Specificaþi o locaþie pentru salvarea pachetului de instalare.
1611=Nu se poate extrage fiºierul %s.
1612=Extragere fiºiere.
1613=Descãrcare fiºier %s.
1614=A apãrut o eroare în timpul descãrcãrii fiºierului %s. Ce aþi dori sã faceþi?
1615=ore
1616=min
1617=sec
1618=MB
1619=KB
1620=/sec
1621=Nu s-a reuºit verificarea semnãturii fiºierului %s.
1622=Timp rãmas estimat:
1623=%d KB din %d KB descãrcaþi la 
1624=Pregãtire pentru instalare...
1625=Ajutor pentru aceastã instalare.
1626=Ajutor
1627=Nu se poate salva fiºierul: %s
1628=Nu s-a reuºit finalizarea instalãrii bazatã pe script.
1629=Linie comandã nevalabilã.
1630=/UA<url to InstMsiA.exe>
1631=/UW<url to InstMsiW.exe>
1632=/UM<url to msi package>
1633=/US<url to IsScript.msi>
1634=Eroare Iniþializare Instalare, nu s-a reuºit clonarea procesului.
1635=Fiºierul %s deja existã. Doriþi sã îl înlocuiþi?
1636=/P mod parolã
1637=/A instalare administrativã
1638=/J mod anunþare
1639=/X mod dezinstalare
1640=/F mod reparare
1641=/B instalare localã a cache-ului
1642=Nu se poate verifica semnãtura. Aveþi nevoie de Internet Explorer 3.02 sau mai recent cu actualizare Authenticode.
1643=Instalarea solicitã o versiune mai recentã a WinInet.dll. S-ar putea sã fie nevoie sã instalaþi Internet Explorer 3.02 sau mai recent.
1644=Nu aveþi drepturi suficiente pentru a termina aceastã instalare pentru toþi utilizatorii acestei maºini. Intraþi ca administrator ºi reîncercaþi aceastã instalare
1645=Eroare la instalarea Microsoft(R) .NET Framework. Cod returnat: %d
1646=%s Foloseste optional Microsoft (R) .NET %s Framework. Doriti sa il instalati acum?
1648=Setup a detectat o versiune incompatibilã de Windows. Vã rugãm apãsaþi OK ºi relansaþi setup pe Windows 95, Windows NT 4.0 SP3 sau mai nou
1649=%s utilizeaza optional pachetul Visual J# Redistributable. Doriti sa il instalati acum? 
1650= (Aceasta va instala de asemenea .NET 1.1 Framework.)
1651=Instalarea a detectat o versiune de Windows incompatibilã. Vã rugãm sã faceþi clic pe OK ºi sã verificaþi dacã sistemul þintã ruleazã Windows 2000 Service Pack 3 (sau o versiune mai recentã), înainte de a relansa instalarea
1652=%s necesitã ca urmãtoarele cerinþe sã fie instalate pe calculatorul dvs. înainte de instalarea acestei aplicaþii. Faceþi clic pe OK pentru a începe instalarea acestor cerinþe:
1653=Se instaleazã %s
1654=Doriþi sã suspendaþi instalarea dupã ce %s a terminat instalarea?
1655=Fiºierele pentru necesarul de instalare ale %s nu au putut fi gãsite. Instalarea se va opri acum. Aceasta se datoreazã probabil unei descãrcãri eºuate sau întrerupte.
1656=Instalarea %s pare sã fi eºuat. Doriþi sã continuaþi instalarea?
1657=Reuºit
1658=Se instaleazã
1659=Se deruleazã
1660=Instalat
1661=Stare
1662=Cerinþã
1663=Eºuat
1664=Se extrage
1665=Se descarcã

[Languages]
0x0404=Chineza (Traditionala)
0x0804=Chineza (Simplificata)
 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.98