0015.txt Driver File Contents (kxdriver-ccd-clp-20150928-zip-data.zip)

ÿþ

1001	&Tak

1002	&Nie

1003	Tak (zalecane)

1004	&Wstecz

1005	&Dalej

1006	Anuluj

1007	ZakoD&cz

1008	Za&instaluj

1009	&Uaktualnij

1010	Uruchom ponownie

1011	&Zaakceptuj

1012	&Odinstaluj

1013	Utwórz

1014	Za&mknij

1015	O&K

1016	Dodaj port...

1017	Konfiguruj

1018	Ustawienia urzdzenia

1019	Wszystko

1020	Prze&gldaj1071	&Zamknij2050	Instalator

2051	Dezinstalator2706	Pakiety oprogramowania zostaBy usunite. Uruchom ponownie komputer, aby usun pozostaBe pliki.6101	Uwaga

6102	U|ycie lub zainstalowanie sterowników urzdzeD i oprogramowania uwzgldnionego w tym pakiecie oznacza akceptacj warunków i zastrze|eD tej umowy licencyjnej.

6103	Wy[wietl umow licencyjn

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.39