000e.txt Driver File Contents (kxdriver-ccd-clp-20150928-zip-data.zip)

ÿþ

1001	&Igen

1002	&Nem

1003	Igen (ajánlott)

1004	&Vissza

1005	&Tovább

1006	Mégse

1007	&Befejezés

1008	Tele&pítés

1009	&Frissítés

1010	Újraindítás

1011	Elfog&adás

1012	Eltáv&olítás

1013	Létrehozás

1014	Be&zárás

1015	O&K

1016	Port hozzáadása...

1017	Konfigurálás

1018	Eszközbeállítások

1019	Mindent

1020	Tallózá&s1071	&Kilépés2050	TelepítQ

2051	Eltávolító2706	A szoftvercsomagok eltávolítása megtörtént. Indítsa újra a számítógépet az el nem távolított fájlok törléséhez.6101	Értesítés

6102	A csomagban található eszköz illesztQprogramok és szoftverek használatával vagy telepítésével elfogadja a jelen licencszerzQdés feltéteit.

6103	LicencszerzQdés megtekintése

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.94