Lot4_Finnish.txt Driver File Contents (kxdriver-ccd-clp-20150928-zip-data.zip)

ÿþ[Setup]

Title = Resurssien ja energian säästäminen[Resurssien säästäminen]

Resurssien säästäminen - paperi

<br>

Metsävarojen suojelemiseksi ja niiden kestävän käytön takaamiseksi 

on suositeltavaa käyttää uusio- ja ensiöpaperia, jotka on sertifioitu 

ympäristöohjelman mukaisesti tai käyttäen sellaisia tunnustettuja 

ympäristömerkkejä, jotka täyttävät EN 12281:2002*1 -standardin tai 

muun vastaavan standardin vaatimukset.

<br>

Tämä laite tukee myös tulostusta paperille, jonka paino on 64 g/m^2. 

Vähemmän raaka-aineita sisältävän paperin käyttö voi auttaa säästämään 

metsävaroja.

<br>

*1: EN12281:2002 -standardi  Printing and business paper - Requirements 

for copy paper for dry toner imaging processes 

<br>[Energiatehokkuus]

Energiatehokkuus - Energy Star (ENERGY STAR®) -ohjelma

<br>

ENERGY STAR® on vapaaehtoinen energiatehokkuusohjelma, jonka tavoitteena 

on kehittää ja edistää erittäin energiatehokkaiden tuotteiden käyttöä 

maapallon lämpenemisen ehkäisemiseksi. Ostamalla ENERGY STAR® -hyväksyttyjä 

tuotteita asiakkaat voivat auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 

tuotteiden käytön aikana ja pienentämään energiakustannuksia.

<br>[Kaksipuolisen tulostuksen]

 Kaksipuolisen tulostuksen  ympäristöedut

<br>

Kaksipuolinen tulostus vähentää paperinkulutusta ja auttaa säästämään 

metsävaroja. Kaksipuolinen tulostus vähentää myös tarvittavan paperin 

määrää, ja näin ollen paperin hankintakustannukset pienenevät. 

Kaksipuoliseen tulostukseen pystyvien laitteiden oletusasetukseksi 

on suositeltavaa asettaa kaksipuolinen tulostus.

<br>[Virranhallinnan]

 Virranhallinnan  ympäristöedut

<br>

Tässä laitteessa on virrankulutuksen vähentämiseksi virranhallintatoiminto, 

joka aktivoi energiansäästötilan automaattisesti, kun laite on ollut tietyn 

aikaa käyttämättömänä. Laitteelta kestää hetken palata energiansäästötilasta 

READY-tilaan, mutta toiminnon avulla voidaan pienentää virrankulutusta 

merkittävästi. Laitteessa on suositeltavaa käyttää energiansäästötilan 

aktivointiaikana laitteen oletusasetusta.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.96