0x041a.ini Driver File Contents (CardReader_Realtek_10.0.14393.21292_W10x64_A.zip)

ÿþ[0x041a]

1100=Greaka u inicijalizaciji programa za instalaciju

1101=%s

1102=%1 Program za instalaciju priprema %2 koji ce Vas voditi kroz postupak programa za instalaciju. Molim, pricekajte.

1103=Provjera inacice operativnog sustava

1104=Provjera inacice Windows(R) Installer

1105=Konfiguriranje Windows Installer

1106=Konfiguriranje %s

1107=Postupak instalacije je dovraio konfiguriranje Windows Installer na Vaaem sustavu. Za nastavak instalacije, potrebno je ponovo pokrenuti sustav. Molimo kliknite na Restart za ponovo pokretanje sustava.

1108=%s

1125=Izaberite jezik za instalaciju

1126=Izaberite jezik za instalaciju sa donjeg izbornika.

1127=Program za instalaciju mora ponovo pokrenuti vaa sustav kako bi dovraio konfiguriranje Windows Installer usluge. Pritisnite Da za ponovo pokretanje sada, ili Ne ako ponovo pokretanje planirate kasnije.

1128=Ovaj instalacijski program e provesti nadogradnju za '%s'. }elite li nastaviti?

1129=Novija ina
ica '%s' je ve instalirana na ovom stroju. Program za instalaciju se ne mo~e nastaviti.

1130=OK

1131=Odustani

1132=Zaporka:

1133=Instaliraj

1134=&Dalje >

1150=Instalacijski program je otkrio nekompatibilnu inacicu Windows. Molim, kliknite OK i ponovo pokrenite instalaciju na Windows 95, Windows NT 4.0 SP6, ili noviji

1151=Greaka kod upisa na privremenu lokaciju

1152=Greaka kod izdvajanja %s na privremenu lokaciju

1153=Greaka kod citanja datoteke za inicijalizaciju instalacije

1154=Installer nije pronaden u %s

1155=Datoteka %s nije pronadena

1156=Unutraanja greaka u Windows Installeru

1158=Greaka u postavljanju nizova. Provjerite da li su svi nizovi u Setup.ini va~eci.

1200=Ponovo pokreni

1201=Za instalaciju je potrebno %lu KB slobodnog prostora na disku u %s. Molim, oslobodite neato prostora i pokuaajte ponovo

1202=Nemate dovoljno prava za dovraenje te instalacije za sve korisnike racunala. Prijavite se kao administrator i zatim ponovno pokuaajte tu instalaciju

1203=Parametri naredbenog retka:

1204=/L ID jezika

1205=/ S Sakrij dijalog za inicijalizaciju Za tihi mod koristite /S /v/qn.

1206=/V parametri za MsiExec.exe

1207=Windows(R) Installer %s pronaden. Ovo je starija inacica Windows(R) Installer. Kliknite OK za nastavak.

1208=ANSI kodna stranica za %s nije ukljucena u sistemu, pa stoga program za instalaciju ne mo~e biti pokrenut u odabranom jeziku. Pokrenite program za instalaciju i odaberite drugi jezik.

1210=Program za postavljanje zahtijeva Windows Installer ina
icu % ili viau za instaliranje Microsoft .NET Framework 2.0 ina
ice. Molim, instalirajte Windows Installer ina
icu % ili viau i pokuaajte ponovno.

1603=Greaka kod instaliranja Windows Installer stroja. Datoteka koju treba zameniti je trenutno u upotrebi. Zatvorite sve aplikacije i pokuaajte ponovo.

1604=Ovaj program za instalaciju ne sadr~i modul Windows Installer (%s) potreban za instalaciju na ovaj operativni sustav.

1607=Nije moguce instalirati %s Scripting Runtime.

1608=Nije mogue stvoriti InstallDriver primjer, povratni kôd: %d

1609=Molim navedite lokaciju za spremanje instalacijskog paketa.

1611=Nije moguce izdvojiti datoteku %s.

1612=Izdvajanje datoteka.

1613=Preuzimanje datoteke %s.

1614=Doalo je do pogreake tijekom preuzimanja datoteke %s. `to ~elite uciniti?

1615=sat

1616=min

1617=sek

1618=MB

1619=KB

1620=/sek

1621=Nije uspjela provjera potpisa datoteke %s.

1622=Procijenjeno preostalo vrijeme:

1623=%d %s of %d %s downloaded at %01d.%01d %s%s

1624=Priprema za instalaciju...

1625=Potra~ite pomoc za ovu instalaciju.

1626=Pomoc

1627=Nije moguce spremiti datoteku: %s

1628=Dovraetak instalacije po skripti nije uspio.

1629=Neva~eci naredbeni redak.

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=Greaka u inicijalizaciji instalacijskog programa, nije uspjelo klonoranje postupka.

1635=Datoteka %s ve postoji. Da li ju ~elite zamijeniti?

1642=Ne mo~e se provjeriti potpis. Trebate Internet Explorer 3.02 ili noviji dopunjen sa Authenticode.

1643=Instalacijski program zahtijeva noviju verziju WinInet.dll . Mo~da trebate Internet Explorer 3.02 ili noviji.

1644=Nemate dovoljno prava za dovraenje te instalacije za sve korisnike racunala. Prijavite se kao administrator i zatim ponovno pokuaajte tu instalaciju

1645=Greaka u instalaciji Microsoft(R) .NET Framework. Povratni kôd: %d

1646=%s kao opciju koristi Microsoft (R) .NET %s Framework. Da li ga ~elite instalirati sada?

1648=Instalacijski program je otkrio nekompatibilnu inacicu Windows. Molim, kliknite OK i ponovo pokrenite instalaciju na Windows 95, Windows NT 4.0 SP6, ili noviji

1649=%s u opciji koristi Visual J# Redistributable Package. }elite li ga sada instalirati? 

1650= (To e takoer instalirati .NET Framework.)

1651=Instalacijski program je uo
io nekompatibilnu ina
icu Windowsa. Molim kliknite OK i provjerite da sustav pokree Windows 2000 Service Pack 3 (ili kasnija ina
ica) prije ponovnog pokretanja instalacije

1652=%s zahtijeva da sljedee stavke budu instalirane na vaaem ra
unalu. Kliknite Install da pokrenete instalaciju zahtjevanih komponenti.

1653=Instaliranje %s

1654=}elite li otkazati program za instaliranje nakon ato je %s zavraio s instaliranjem?

1655=Datoteke potrebne za instalaciju %s nisu prona?ene. Instalacija ae sada stati. Ovo je vjerojatno zbog pogreake ili otkazanog preuzimanja.

1656=Instalacija %s nije uspjela. }elite li nastaviti s instaliranjem?

1657=Uspjeano

1658=Instaliranje

1659=U tijeku

1660=Instalirano

1661=Status

1662=Uvjet

1663=Neuspjeano

1664=Izvlaeenje

1665=Preuzimanje

1666=Presko
eno

1667=Instalacija %s nije uspjela. Program za instalaciju e se prekinuti.

1668=Instalacija %s zahtijeva gaaenje i ponovno pokretanje ra
unala. Pritisnite Da za ponovno pokretanje odmah ili Ne ako ~elite kasnije ponovno pokrenuti ra
unalo.

1669=%1 opcijski koristi %2. }elite li ga sad instalirati?

1670=Nemogue u
itati modul %s, kod pogreake: %d

1671=U
itavanje datoteke %2 od %3: %1

1700=Doalo je do pogreake kod pokretanja InstallScript stroja

1701=Nemogue izvui InstallScript datoteke za podraku stroja u privremenu lokaciju

1702=Ova instalacija omoguuje instaliranje viae instanci proizvoda. Odaberite instancu koju ~elite instalirati, a potom kliknite na Next za nastavak:

1703=&Instalacija nove instance

1704=&Odr~avanje ili nadogradnja postojee instance

1705=Po zadanoj vrijednosti

1706=ID instance

1707=Naziv proizvoda

1708=Lokacija

1710=Ova instalacija omoguuje a~uriranje viae instanci proizvoda. Odaberite jednu od donjih opcija da odredite kako e a~uriranje biti implementirano, a potom kliknite na Next za nastavak.

1711=A~uriranje &svih postojeih instanci

1712=&A~uriranje postojee instance

1713=Za ovu instalaciju potreban je Windows Installer ina
ice 4.5 ili noviji. Sada izlazite iz Setup procedure.

1714=Dekompresija u tijeku

1715=Ina
ice

1804=Odaberite jezik za instalaciju

1812=Ozna
ite jezik aza instalaciju iz donjeg izbora.

1813=&OK

1815=InstallShield Wizard

1822=Poniati

1834=&Dalje >

1835=< &Nazad

1837=Da li ~elite da instalirate %s?

1838=Proverena autenti
nost

1839=Identitet izdava
a ovog softvera potvren je kao %s.

1840=Upozorenje: %s potvruje da je ovaj softver siguran Nastavite samo ako i dalje vjerujete u ovu tvrdnju %s.

1841=&Uvijek imaj povjerenja u softver kojeg je izdao %s.

1842=Taj softver nije mijenjan od kada ga je izdao %s. Za instalaciju %s, pritisnite Dalje.

1854=InstallShield

1865=Priprema instalacije

1866=Molim sa
ekajte da InstallShield Wizard pripremi instalaciju.

1872=Zavrai

1873=Brzina prijenosa: 

1874=Predvieno preostalo vrijeme:

1880=/s

1887=%s - InstallShield Wizard

1888=Izlaz iz programa

1889=Jeste li sigurni da ~elite odustati od instalacije?

1901=&Instairaj novi primjerak ovog proizvoda

1903=Otkriveni kvalificirajui proizvodi

1904=Odaberi proizvod za a~uriranje.

1905=Instalacija je na Vaaem ra
unalu otkrila sledee proizvode koje bi trebalo a~urirati.

1906=&A~uriraj dole ozna
eni proizvod

1907=Instalacijska procedura je detektirala da je jedna ili viae instanci aplikacije ve instalirana na vaaem sustavu. Mo~ete zadr~ati ili a~urirati postojeu instancu ili instalirati potpuno novu instancu.

1908=Ispod odaberite instancu aplikacije koju ~elite &zadr~ati ili a~urirati:

1909=Prikazano ime

1910=Lokacija za instalaciju

2001=%s program za instalaciju priprema InstallShield Wizard, koji e Vas voditi kroz preostali dio procesa instalacije. Molim sa
ekajte.

2002=Kod greake:

2003=Informacija o greaki:

2004=Greaka (%s) se javila za vrijeme instalacije.

2005=Molim provjerite da li ste zavraili sve prethodne instalacije i. zatvorili ostale aplikacije Ako se greaka i dalje javlja molim kontaktirajte prodava
a: %s.

2006=&Detalj

2007=&Izvjeataj

2008=Nema dovoljno prostora za pokretanje instalacije. Molim oslobodite najmanje%ld KB na Vaaem %s pogonu prije pokretanja instalacije.

2009=Ovu aplikaciju je instalirao korisnik s pravima administratora. Morate imati sli
ne privilegije da biste moglo deinstalirati.

2010=Joa jedna instanca ove instalacije je u tijeku. Ili poeekajte da zavrai, ili ju otka~ite prije ponovnog pokretanja ove instalacije. 

2143=Sigurnosno upozorenje

2144=}elite li nastaviti ovu instalaciju?

2146=Porijeklo i integritet ove aplikacije nisu mogli biti potvreni. %s  Nastavite samo ako mo~ete identificirati izdava
a kao nekog kome mo~ete vjerovati i ako ste sigurni da ova aplikacija nije bila mijenjana od izdavanja.

2147=Ja &nemam poverenja u ovu instalaciju

2148=Ja &razumem rizik za bezbednost i ~elim da nastavim

2151=Porijeklo i integritet ove aplikacije nisu mogli biti potvreni. jer ju nije potpisao izdava
.  Nastavite samo ako mo~ete identificirati izdava
a kao nekog kome mo~ete vjerovati i ako ste sigurni da ova aplikacija nije bila mijenjana od izdavanja..

2152=Porijeklo i integritet ove aplikacije ne mo~e se verificirati. Potvrda za potpisivanje softvera je istekla ili je neva~ea ili nije povjerljiva.  Nastavite samo ako mo~ete prepoznati izdava
a kao nekoga kome vjerujete i ako ste sigurni da ta aplikacija nije mijenjana od izdavanja.

2153=Softver je oateen ili izmijenjen nakon izdavanja. Ne biste trebali nastaviti instalaciju..

2154=Instalacijska procedura je kreirana pomou BETA INAICE aplikacije %s

2155=Instalacijska procedura je kreirana pomou EVALUACIJSKE INAICE aplikacije %s

2156=Unesite lozinku

2157=Ova setup procedura kreirana je pomou EVALUACIJSKE INAICE aplikacije %s koja ne podr~ava izdvajanje interne MSI datoteke. Pomenuta zna
ajka podr~ana je u punoj ina
ici aplikacije InstallShield. Za viae informacija pogledajte 
lanak br. Q200900 u InstallShield bazi znanja.

2158=Ova setup procedura kreirana je pomou EVALUACIJSKE INAICE aplikacije %s. Evaluacijske setup procedure funkcioniraju samo tijekom %s dana nakon kreiranja. Ponovno kreirajte setup proceduru da biste ju ponovno pokrenuli. Setup procedura se sada prekida.

2159=Ova setup procedura funkcionirat e do %s. Setup procedura se sada prekida.[Languages]

0x0401=Arapski

0x0402=Bugarski

0x0403=Katalonski

0x0404=Kineski (tradicionalni)

0x0405=eaki

0x0406=Danski

0x0407=Njema
ki

0x0408=Gr
ki

0x0409=Engleski

0x040a=`panjolski

0x040b=Finski

0x040c=Francuski (standardni)

0x040d=Hebrejski

0x040e=Mad~arski

0x0410=Talijanski

0x0411=Japanski

0x0412=Korejski

0x0413=Holandski

0x0414=Norveaki

0x0415=Poljski

0x0416=Portugalski (Brazilski)

0x0418=Rumunjski

0x0419=Ruski

0x041a=Hrvatski

0x041b=Slova
ki

0x041d=`vedski

0x041e=Tai

0x041f=Turski

0x0421=Indone~anski

0x0424=Slovenski

0x042d=Baskijski

0x0804=Kineski (pojednostavljen)

0x0816=Portugalski (standardni)

0x0c0c=Francuski (Kanadski)

0x0c1a=Srpski (irilica)

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.95