0x0403.ini Driver File Contents (CardReader_Realtek_10.0.14393.21292_W10x64_A.zip)

ÿþ[0x0403]

1100=Error d'inicialització en la instal·lació

1101=%s

1102=%1 El programa d'instal·lació està preparant %2, el qual us guiarà pel procés d'instal·lació del programa. Espereu.

1103=Verificant la versió del sistema operatiu...

1104=Verificant la versió de l'Instal·lador de Windows(R)... 

1105=Configurant l'Instal·lador de Windows...

1106=Configurant %s

1107=El programa d'instal·lació ha acabat la configuració de l'Instal·lador de Windows al sistema. Cal reiniciar el sistema per tal de seguir amb la instal·lació. Feu clic a Reinicia per tal de reiniciar el sistema.

1108=%s

1125=Seleccionar l'idioma d'instal·lació

1126=Seleccioneu, entre les opcions següents, l'idioma d'instal·lació.

1127=Cal que l'instal·lador reiniciï el sistema per completar la configuració del servei Instal·lador del Windows. Feu clic a Sí per reiniciar ara o No si voleu reiniciar posteriorment.

1128=Aquesta instal·lació realitzarà una actualització de '%s'. Voleu continuar?

1129=Ja hi ha instal·lada en aquesta màquina una versió posterior de '%s'. El programa d'instal·lació no pot continuar.

1130=D'acord

1131=Cancel·la

1132=Contrasenya:

1133=Instal·la	

1134=&Endavant >

1150=El programa d'instal·lació ha detectat una versió incompatible de\nWindows. Feu clic a D'acord i torneu a llançar el programa d'instal·lació amb\nWindows 95, Windows NT 4.0 SP6 o posterior.

1151=Error en escriure a la ubicació temporal.

1152=Error en extreure %s a la ubicació temporal.

1153=Error en llegir el fitxer d'inicialització del programa d'instal·lació.

1154=No s'ha trobat l'Instal·lador a %s

1155=No s'ha trobat el fitxer %s.

1156=Error intern a l'Instal·lador de Windows.

1158=Error en poblar les cadenes. Verifiqueu que totes les cadenes de Setup.ini siguin vàlides.

1200=Reinicia

1201=El programa d'instal·lació necessita %lu Kb d'espai en disc a %s. Allibereu espai en disc i torneu-ho a intentar.

1202=No teniu els privilegis que calen per acabar la instal·lació per a tots els usuaris de la màquina. Connecteu-vos com a administrador i torneu a intentar aquesta instal·lació.

1203=Paràmetres de la línia d'ordres:

1204=/L Identificador d'idioma

1205=/S Ocultar quadre de diàleg d'inicialització. Per al mode silenciós utilitzeu: /S /v/qn.

1206=/V Paràmetres a MsiExec.exe

1207=S'ha trobat l'Instal·lador de Windows(R) %s. Aquesta és una versió més antiga de l'Instal·lador de Windows(R). Feu clic a D'acord per continuar.

1208=La pàgina de codis ANSI per a %s no ha estat instal·lada al sistema i, per tant, el programa d'instal·lació no es pot executar en l'idioma seleccionat. Executeu el programa d'instal·lació i seleccioneu un altre idioma.

1210=Es requereix la versió %s o superior de l instal·lador del Windows per a instal·lar la versió 2.0 del Microsoft .NET Framework. Instal·leu la versió %s o superior de l instal·lador del Windows i torneu-ho a intentar.

1603=Error d'instal·lació del motor d'instal·lador de Windows. Un fitxer que ha de ser substituït pot estar en ús. Tanqueu totes les aplicacions i torneu-ho a intentar.

1604=Aquest programa d'instal·lació no conté el motor necessari (%s) de l'Instal·lador de Windows per executar la instal·lació en aquest sistema operatiu.

1607=No es pot instal·lar %s Scripting Runtime.

1608=No es pot crear la sessió InstallDriver, Codi de retorn: %d

1609=Especifiqueu una ubicació per guardar el paquet d'instal·lació.

1611=No es pot extreure el fitxer %s.

1612=Extraient fitxers.

1613=Descarregant el fitxer %s.

1614=S'ha produït un error en descarregar el fitxer %s. Què voleu fer?

1615=hr

1616=min

1617=seg

1618=MB

1619=KB

1620=/seg

1621=No s'ha pogut verificar la signatura del fitxer %s.

1622=Estimació del temps restant:

1623=%d %s of %d %s downloaded at %01d.%01d %s%s

1624=Preparant la instal·lació...

1625=Obtenir ajuda per a aquesta instal·lació.

1626=Ajuda

1627=No es pot guardar el fitxer: %s

1628=No s'ha pogut acabar la instal·lació basada en script.

1629=Línia d'ordres no vàlida.

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=Error d'inicialització de la instal·lació; no s'ha pogut clonar el procés.

1635=El fitxer %s ja existeix. Voleu substituir-lo?

1642=No s'ha pogut verificar la signatura. Cal tenir Internet Explorer 3.02 o posterior amb l'actualització Authenticode.

1643=El programa d'instal·lació requereix una versió més nova de WinInet.dll. Haureu d'instal·lar Internet Explorer 3.02 o posterior.

1644=No teniu els privilegis que calen per acabar la instal·lació per a tots els usuaris de la màquina. Connecteu-vos com a administrador i torneu a intentar aquesta instal·lació.

1645=Error d'instal·lació de Microsoft(R) .NET Framework. Codi de retorn: %d 

1646=%s utilitza de manera opcional Microsoft (R) .NET %s Framework. Voleu instal·lar aquest programa ara?

1648=El programa d'instal·lació ha detectat una versió incompatible de\nWindows. Feu clic a D'acord i torneu a llançar el programa d'instal·lació amb\nWindows 95, Windows NT 4.0 SP3 o posterior.

1649=%s utilitza de manera opcional Visual J# Redistributable Package. Voleu instal·lar-lo ara? 

1650= (Aquesta acció també instal·larà .NET Framework.)

1651=La instal·lació ha detectat una versió incompatible del Windows. Premeu D'acord i comproveu que el sistema de destinació és compatible amb el Windows 2000 Service Pack 3 (o versió superior), abans de tornar a llançar la instal·lació.

1652=%s necessita instal·lar els elements següents en el vostre ordinador. Feu clic en Instal·lar per començar a instal·lar aquests elements necessaris.

1653=Instal·lació dels %s

1654=Voldria cancel·lar aquesta configuració un cop s'han acabat d' instal·lar els %s ?

1655=No s'han pogut trobar els fitxers pels component %s de la instal·lació. La instal·lació finalitzarà. Probablement es deu a una descàrrega fallida o cancel·lada.

1656=Sembla que ha fallat la instal·lació dels %s. Voleu continuar la instal·lació?

1657=Ha finalitzat amb èxit

1658=S'està instal·lant

1659=Pendent

1660=Està instal·lat

1661=Estat

1662=Requeriment

1663=Ha fallat

1664=S'està extraient

1665=Està baixant

1666=Omès

1667=Ha fallat la instal·lació de %s. La instal·lació finalitzarà ara.

1668=La instal·lació de %s requereix arrencar el sistema de nou. Feu clic a Sí per reiniciar ara o a No si voleu reiniciar més tard.

1669=%1 fa servir opcionalment %2. Voleu instal·lar-lo ara?

1670=No es pot carregar el mòdul %s; codi d error: %d

1671=Descarregant fitxer %2 de %3: %1

1700=S ha produït un error en inicialitzar el motor InstallScript

1701=No es poden extraure fitxers de suport del motor InstallScript a una ubicació temporal

1702=Aquesta instal·lació us permet instal·lar vàries instàncies del producte. Seleccioneu l instància que voleu instal·lar i feu clic a Endavant per continuar:

1703=&Instal·lar una nova instància

1704=&Mantenir o actualitzar una instància existent

1705=Per defecte

1706=ID d instància

1707=Nom del producte

1708=Emplaçament

1710=Aquesta instal·lació us permet revisar vàries instàncies del producte. Seleccioneu una de les opcions següents per especificar com voleu aplicar aquesta revisió i feu clic a Endavant per continuar.

1711=Revisar &totes les instàncies existents

1712=&Revisar una instància existent

1713=Aquesta instal·lació necessita la versió 4.5 o superior de Windows Installer. Aquesta instal·lació ara finalitzarà.

1714=Descomprimint

1715=Versió

1804=Seleccionar l'idioma d'instal·lació

1812=Seleccioneu, entre les opcions següents, l'idioma d'instal·lació.

1813=D'ac&ord

1815=InstallShield Wizard

1822=Cancel·la

1834=&Endavant >

1835=< End&arrera

1837=Voleu instal·lar %s?

1838=Autenticitat verificada

1839=La identitat d'aquest fabricant de programari ha estat verificada per %s.

1840=Compte: %s confirma que aquest programari és segur. Continueu únicament si confieu en l'afirmació de %s.

1841=&Confiar sempre en el programari publicat per %s.

1842=Aquest programari no ha estat modificat des de la seva publicació per part de %s. Per instal·lar %s, cliqueu a Endavant.

1854=InstallShield

1865=Preparant el programa de configuració

1866=Espereu mentre l'InstallShield Wizard prepara el programa de configuració.

1872=Final

1873=Velocitat de transferència: 

1874=Estimació del temps restant:

1880=/s

1887=%s - InstallShield Wizard

1888=Sortir de la Configuració

1889=Esteu segur que voleu cancel·lar la configuració?

1901=&Instal·lar una còpia nova d'aquest producte

1903=Detectats productes pertinents

1904=Seleccioneu el producte per actualitzar.

1905=La Configuració ha detectat els següents productes al vostre ordinador que admeten aquesta actualització.

1906=Act&ualitzar el producte seleccionat a continuació

1907=La instal·lació ha detectat una o més sessions d'aquesta aplicació que ja estan instal·lades al sistema. Podeu mantenir o actualitzar una sessió ja existent o instal·lar-ne una de nova.

1908=Seleccioneu a continuació la sessió de l'aplicació que vulgueu &mantenir o actualitzar:

1909=Mostrar nom

1910=Emplaçament d'instal·lació

2001=%s El programa d'instal·lació està preparant l'InstallShield Wizard, el qual us guiarà per la resta del procés d'instal·lació. Espereu.

2002=Codi d'error:

2003=Informació d'error:

2004=S'ha produït un error (%s) en l'execució del programa de configuració.

2005=Assegureu-vos d'haver acabat qualsevol instal·lació anterior i d'haver tancat altres aplicacions. Si l'error persisteix, poseu-vos en contacte amb el fabricant: %s.

2006=&Detalls

2007=&Informe

2008=No hi ha prou espai per inicialitzar el programa de configuració. Allibereu com a mínim %ld KB de la unitat %s abans d'executar la configuració.

2009=Un usuari amb drets d'administrador ha instal·lat aquesta aplicació. Heu de tenir drets similars per modificar o instal·lar el programa.

2010=Ja s'està executant una altra sessió d'aquesta instal·lació. Espereu que acabi o cancel·leu la sessió abans de tornar a executar aquesta instal·lació. 

2143=Avís de seguretat

2144=Voleu seguir executant aquest programa d'instal·lació?

2146=No s'ha pogut verificar l'origen ni la integritat d'aquesta aplicació. %s  Continueu únicament si podeu identificar el fabricant com a algú de confiança i si esteu segurs que aquesta aplicació no ha estat modificada des de la seva publicació.

2147=&No em refio d'aquest programa d'instal·lació.

2148=&Sóc conscient del risc de seguretat i desitjo continuar.

2151=No s'han pogut verificar l'origen ni la integritat d'aquesta aplicació perquè no tenien la signatura del fabricant.  Continueu únicament si podeu identificar el fabricant com a algú de confiança i si esteu segurs que aquesta aplicació no ha estat modificada des de la seva publicació.

2152=No s'ha pogut verificar l'origen ni la integritat d'aquesta aplicació. El certificat utilitzat per signar el programari ha caducat, no és vàlid o no és de confiança.  Continueu únicament si podeu identificar el fabricant com a algú de confiança i si esteu segurs que aquesta aplicació no ha estat modificada des de la seva publicació.

2153=El programari és defectuós o ha estat alterat des de la seva publicació. S'aconsella no continuar amb aquesta instal·lació.

2154=Aquesta configuració es va crear amb una VERSIÓ BETA de %s

2155=Aquesta configuració es va crear amb una VERSIÓ D AVALUACIÓ de %s

2156=Introduïu la contrasenya

2157=Aquest programa d instal·lació es va crear amb una VERSIÓ D AVALUACIÓ de %s, la qual no admet l extracció de l arxiu MSI intern. La versió completa de InstallShield admet aquesta funció. Per obtenir més informació, consulteu l article Q200900 de KB d InstallShield.

2158=Aquest programa d instal·lació es va crear amb una VERSIÓ D AVALUACIÓ de %s. Les instal·lacions d avaluació només funcionen durant %s dies després de que es van crear. Per tornar a executar aquesta instal·lació, creeu-la de nou. Aquesta instal·lació ara sortirà.

2159=Aquest programa d instal·lació funciona fins al %s. Aquesta instal·lació ara sortirà.[Languages]

0x0401=Àrab

0x0402=Búlgar

0x0403=Català

0x0404=Xinès (Tradicional)

0x0405=Txec

0x0406=Danès

0x0407=Alemany

0x0408=Grec

0x0409=Anglès

0x040a=Castellà

0x040b=Finès

0x040c=Francès (estàndard)

0x040d=Hebreu

0x040e=Hongarès

0x0410=Italià

0x0411=Japonès

0x0412=Coreà

0x0413=Holandès

0x0414=Noruec

0x0415=Polonès

0x0416=Portuguès (Brasil)

0x0418=Romanès

0x0419=Rus

0x041a=Croat

0x041b=Eslovac

0x041d=Suec

0x041e=Tai

0x041f=Turc

0x0421=Indonesi

0x0424=Eslovè

0x042d=Basc

0x0804=Xinès (Simplificat)

0x0816=Portuguès (estàndard)

0x0c0c=Francès (Canadà)

0x0c1a=Serbo-croat (Ciríl·lic)

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.81