readme_swedish.txt Driver File Contents (p86l-win-ip7200-1_01-ea32_2.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2012. All Rights Reserved.

____________________________________________________________________

Canon iP7200 series
Canon IJ-skrivardrivrutin version 2.60a 64-bit Edition
Canon IJ Network Tool version 3.1.1
för Microsoft Windows
Instruktioner

____________________________________________________________________

Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft
Corporation.
Windows är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
Windows Vista är ett varumärke eller registrerat varumärke som
tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.
Alla andra företagsnamn och produkter som nämns i det här dokumentet
är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive
företag.
____________________________________________________________________

< Innehåll >

Introduktion
 Förord
 Komponenter som installeras

Ange inställningar för skrivardrivrutinen
 Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen
 Använda skrivardrivrutinen

====================================================================
Introduktion
====================================================================

< Förord >

I den här Viktigt-filen finns viktig information om hur du ställer
in och använder Canon IJ-skrivardrivrutinen som den här filen
levereras tillsammans med. Med Canon IJ-skrivardrivrutinen kan du
skriva ut på Canon IJ-skrivaren från program som körs i
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista eller i Microsoft
Windows XP. Innan du kan använda skrivaren måste du installera
skrivardrivrutinen på datorn.

< Komponenter som installeras >

Följande komponenter ingår i installationspaketet:

 - Installationsprogrammet (Setup.exe)
  Installerar Canon IJ-skrivardrivrutinen på datorn.

 - Canon IJ-skrivardrivrutin (kallas "skrivardrivrutinen"
  i det här dokumentet)
  Programmet som gör att du kan skriva ut på skrivaren.

 - Avinstallera
  Tar bort skrivardrivrutinen från datorn.

 - Viktigt (readme_swedish.txt)
  Det här dokumentet. Det innehåller viktig information om
  skrivardrivrutinen.

====================================================================
Ange inställningar för skrivardrivrutinen
====================================================================

< Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen >

 - Öppna fönstret från programmet
  Det vanliga sättet att öppna skrivardrivrutinen från ett program
  är att välja Arkiv > Utskriftsformat och klicka på Skrivare,
  eller välja Arkiv > Skriv ut... och klicka på Egenskaper.

 - Öppna fönstret direkt
  Om du vill ange inställningar som ska användas regelbundet
  eller använda skrivarens underhållsfunktioner, följer du
  anvisningen nedan.

  1) Välj följande på Start-menyn:
    För Windows 7:   Enheter och skrivare
    För Windows Vista: Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud >
              Skrivare
    För Windows XP:   Kontrollpanelen >
              Skrivare och annan maskinvara >
              Skrivare och fax
  2) Klicka på ikonen för den skrivarmodell som du ska använda.
  3) Välj Utskriftsinställningar på Arkiv-menyn.
    Om Arkiv-menyn inte visas trycker du på knappen Alt på
    Skrivbordet för att visa Arkiv-menyn.

   Obs!
   Om flera modeller visas när du väljer Utskriftsinställningar
   väljer du den skrivarmodell som ska användas.

   Obs!
   Ändra inte inställningarna på fliken Avancerat, som visas när du
   öppnar fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen från
   Egenskaper för skrivare i Windows 7 eller från Egenskaper i
   andra operativsystem än Windows 7.
   Om du ändrar någon av inställningarna kan vissa funktioner
   inaktiveras så att du inte kan använda dem.

< Använda skrivardrivrutinen >

 - Information om funktioner som gäller 64-bitarsversioner av
  Windows finns i handböckerna.

 - När stämpel, bakgrund, sida vid sida/affisch och
  mönsterutskrift är aktiverade kan du kanske inte skriva ut
  dokument korrekt från vissa program. I dessa fall öppnar du
  fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen,
  avaktiverar stämpel, bakgrund, sida vid sida/affisch och
  mönsterutskrift och genomför sedan utskriften.
  Du hittar instruktioner för hur du öppnar fönstret med egenskaper
  för skrivardrivrutinen under "- Öppna fönstret direkt"
  i "< Öppna fönstret med egenskaper för skrivardrivrutinen >".

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 1.18