readme_slovenian.txt Driver File Contents (p86l-win-ip7200-1_01-ea32_2.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2012. Vse pravice pridržane.

____________________________________________________________________

Canon iP7200 series
Gonilnik tiskalnika Canon IJ razlièica 2.60a za 64-bitne
operacijske sisteme
Orodje Canon IJ Network Tool razlièica 3.1.1
za Microsoft Windows
Navodila

____________________________________________________________________

Microsoft je registrirana blagovna znamka družbe
Microsoft Corporation.
Windows je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe
Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
Windows Vista je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka
družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
Vsa druga imena podjetij in izdelkov, omenjena tukaj, so lahko
blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov.
____________________________________________________________________

< Vsebina >

Uvod
 Predgovor
 Namestitvene komponente

Doloèanje nastavitev gonilnika tiskalnika
 Odpiranje okna za nastavitev gonilnika tiskalnika
 Uporaba gonilnika tiskalnika

====================================================================
Uvod
====================================================================

< Predgovor >

V tej datoteki Readme so pomembne informacije o nastavitvi in
uporabi gonilnika tiskalnika Canon IJ, kateremu je priložena
datoteka Readme. Gonilnik tiskalnika Canon IJ vam omogoèa
tiskanje iz tiskalnika Canon IJ v programih, ki delujejo v
operacijskem sistemu Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
ali Microsoft Windows XP. Pred uporabo tiskalnika morate v
raèunalnik namestiti gonilnik tiskalnika.

< Namestitvene komponente >

Naslednje komponente sestavljajo namestitveni paket:

 - Namestitvena datoteka (Setup.exe)
  V raèunalnik namesti gonilnik tiskalnika Canon IJ.

 - Gonilnik tiskalnika Canon IJ (v tem dokumentu imenovan
  »gonilnik tiskalnika«)
  Programska oprema vam omogoèa tiskanje s tiskalnikom.

 - Odstranjevanje
  Odstrani gonilnik tiskalnika iz raèunalnika.

 - Readme (readme_slovenian.txt)
  Ta dokument. V njem so pomembne informacije o gonilniku
  tiskalnika.

====================================================================
Doloèanje nastavitev gonilnika tiskalnika
====================================================================

< Odpiranje okna za nastavitev gonilnika tiskalnika >

 - Odpiranje okna iz vaše aplikacije
  Obièajni naèin odpiranja gonilnika tiskalnika iz aplikacije je
  takšen, da izberete [Datoteka]-[Nastavitev strani] in kliknete
  [Tiskalnik] ali pa izberite [Datoteka]-[Natisni ...] in kliknete
  [Lastnosti].

 - Neposredno odpiranje okna
  Èe želite doloèiti redno uporabljeno nastavitev ali èe želite
  dostopati do vzdrževalnih funkcij tiskalnika, upoštevajte
  spodnji postopek.

  1) V meniju [Start] izberite naslednje elemente:
    V OS Windows 7:   [Naprave in tiskalniki]
    V OS Windows Vista: [Nadzorna plošèa]-
              [Strojna oprema in zvok]-[Tiskalniki]
    V OS Windows XP:  [Nadzorna plošèa]-
              [Tiskalniki in druga strojna oprema]-
              [Tiskalniki in faksi]
  2) Kliknite ikono modela tiskalnika, ki ga boste uporabili.
  3) V meniju [Datoteka] izberite [Nastavitve tiskanja]
    Èe meni [Datoteka] ni prikazan, pritisnite tipko [Alt] na
    tipkovnici, da prikažete meni [Datoteka].

   Opomba:
   Èe je potem, ko izberete [Nastavitve tiskanja], prikazanih veè
   modelov tiskalnika, izberite tistega, ki ga boste uporabili.

   Opomba:
   Ne spreminjajte nastavitev na kartici [Dodatno], ki se prikaže,
   kadar zaslon z nastavitvami za gonilnik tiskalnika odprete iz
   možnosti [Lastnosti tiskalnika] v OS Windows 7 ali možnosti
   [Lastnosti] v drugih operacijskih sistemih.
   Èe spremenite katero koli nastavitev, lahko onemogoèite
   nekatere funkcije in jih ne boste mogli uporabljati.

< Uporaba gonilnika tiskalnika >

 - Podrobnosti o 64-bitnih razlièicah OS Windows najdete v ustreznem
  uporabniškem priroèniku.

 - Kadar so možnosti žigov, ozadij, razpostavljanja/plakatov in
  tiskanja vzorcev vklopljene, iz doloèenih aplikacij morda ne
  boste mogli tiskati dokumentov. V takšnih primerih odprite okno
  z nastavitvami gonilnika tiskalnika, izkljuèite možnosti žigov,
  ozadij, razpostavljanja/plakatov in tiskanja vzorcev, in nato
  tiskajte. Za navodila o odpiranju okna z nastavitvami gonilnika
  tiskalnika glejte razdelek »- Neposredno odpiranje okna« v
  razdelku »< Odpiranje okna za nastavitev gonilnika tiskalnika >.«

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.68