readme_rumanian.txt Driver File Contents (p86l-win-ip7200-1_01-ea32_2.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2012. All Rights Reserved.

____________________________________________________________________

Canon iP7200 series
Driver imprimantã Canon IJ versiunea 2.60a, ediþie pe 64 de biþi
Canon IJ Network Tool versiunea 3.1.1
pentru Microsoft Windows
Instrucþiuni

____________________________________________________________________

Microsoft este o marcã comercialã înregistratã a Microsoft
Corporation.
Windows este o marcã comercialã sau o marcã comercialã înregistratã
a Microsoft Corporation în S.U.A. ºi/sau în alte þãri.
Windows Vista este o marcã comercialã sau o marcã comercialã
înregistratã a Microsoft Corporation în S.U.A. ºi/sau în alte þãri.
Toate celelalte nume de companii ºi produse menþionate aici pot fi
mãrci comerciale sau mãrci comerciale înregistrate ale companiilor
respective.
____________________________________________________________________

< Cuprins >

Introducere
 Cuvânt înainte
 Componente ale instalãrii

Specificarea setãrilor driverului de imprimantã
 Deschiderea ferestrei Configurare driver imprimantã
 Utilizarea driverului de imprimantã

====================================================================
Introducere
====================================================================

< Cuvânt înainte >

Acest fiºier Readme vã oferã informaþii importante despre
configurarea ºi utilizarea driverului de imprimantã Canon IJ
cu care a fost distribuit fiºierul Readme. Driverul de imprimantã
Canon IJ vã permite sã imprimaþi la imprimanta dvs. Canon IJ din
aplicaþii care se executã sub sistemele Microsoft Windows 7,
Microsoft Windows Vista sau Microsoft Windows XP. Înainte de a
putea utiliza imprimanta, trebuie sã instalaþi driverul de
imprimantã pe computer.

< Componente ale instalãrii >

Pachetul de instalare este alcãtuit din urmãtoarele componente:

 - Program de instalare (Setup.exe)
  Instaleazã driverul de imprimantã Canon IJ pe computer.

 - Driver imprimantã Canon IJ (referit ca „driver de imprimantã”
  în acest document)
  Software-ul care vã permite sã imprimaþi la imprimantã.

 - Dezinstalare
  Eliminã driverul de imprimantã din computer.

 - Readme (readme_rumanian.txt)
  Acest document. Conþine informaþii importante despre driverul
  de imprimantã.

====================================================================
Specificarea setãrilor driverului de imprimantã
====================================================================

< Deschiderea ferestrei Configurare driver imprimantã >

 - Deschiderea ferestrei dintr-o aplicaþie
  Modalitatea uzualã pentru a deschide driverul de imprimantã
  dintr-o aplicaþie este sã selectaþi [Fiºier]-[Configurare paginã]
  ºi sã faceþi clic pe [Imprimantã], sau sã selectaþi
  [Fiºier]-[Imprimare...] ºi sã faceþi clic pe [Proprietãþi].

 - Deschiderea directã a ferestrei
  Pentru a specifica o configuraþie utilizatã frecvent sau pentru
  a accesa funcþiile de întreþinere a imprimantei, utilizaþi
  procedura de mai jos.

  1) Din meniul [Start], selectaþi urmãtoarele elemente:
    Pentru Windows 7:   [Dispozitive ºi imprimante]
    Pentru Windows Vista: [Panou de control]-
               [Hardware ºi sunete]-[Imprimante]
    Pentru Windows XP:  [Panou de control]-
               [Imprimante ºi alte dispozitive hardware]
               -[Imprimante ºi faxuri]
  2) Faceþi clic pe pictograma modelului de imprimantã de utilizat.
  3) Din meniul [Fiºier], selectaþi [Preferinþe imprimare].
    Dacã meniul [Fiºier] nu este afiºat, apãsaþi tasta [Alt] de
    pe tastaturã pentru a afiºa meniul [Fiºier].

   Notã:
   Dacã se afiºeazã mai multe modele de imprimante atunci
   când selectaþi [Preferinþe imprimare], selectaþi modelul de
   imprimantã de utilizat.

   Notã:
   Nu modificaþi setãrile din fila [Complex] care se afiºeazã când
   se deschide ecranul de configurare a driverului de imprimantã
   din [Proprietãþi imprimantã] în Windows 7 sau din [Proprietãþi]
   în alte sisteme decât Windows 7.
   Dacã modificaþi o setare oarecare, unele funcþii se pot
   dezactiva ºi nu veþi mai putea sã le utilizaþi.

< Utilizarea driverului de imprimantã >

 - Pentru detalii despre funcþiile referitoare la versiunea de
  Windows pe 64 de biþi, consultaþi manualul corespunzãtor
  al utilizatorului.

 - Când este setatã imprimarea pentru marcaj, fundal, cadre/poster
  ºi model, este posibil ca din anumite aplicaþii sã nu puteþi
  imprima corect documente. În asemenea cazuri, deschideþi
  fereastra de configurare a driverului de imprimantã, setaþi sã
  fie dezactivatã imprimarea pentru marcaj, fundal, cadre/poster
  ºi model, apoi executaþi imprimarea. Pentru instrucþiuni despre
  deschiderea ferestrei de configurare a driverului de imprimantã,
  consultaþi „- Deschiderea directã a ferestrei” din
  „< Deschiderea ferestrei Configurare driver imprimantã >”.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.95