readme_norwegian.txt Driver File Contents (p86l-win-ip7200-1_01-ea32_2.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2012. All Rights Reserved.

____________________________________________________________________

Canon iP7200 series
Canon IJ-skriverdriver versjon 2.60a 64-biters versjon
Canon IJ Network Tool versjon 3.1.1
for Microsoft Windows
Instruksjoner

____________________________________________________________________

Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation.
Windows er et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.
Windows Vista er et varemerke eller registrert varemerke for
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Alle andre selskapsnavn og produktnavn som nevnes her, kan være
varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper.
____________________________________________________________________

< Innhold >

Innledning
 Forord
 Installeringskomponenter

Angi innstillinger for skriverdriver
 Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper
 Bruke skriverdriveren

====================================================================
Innledning
====================================================================

< Forord >

Denne Viktig-filen inneholder viktig informasjon som er til hjelp
når du skal installere og bruke skriverdriveren som denne
Viktig-filen leveres sammen med. Med Canon IJ Skriverdriver kan du
skrive ut på en Canon IJ-skriver fra programmer som kjører under
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista eller Microsoft
Windows XP. Før du kan bruke skriveren, må du installere
skriverdriveren på datamaskinen.

< Installeringskomponenter >

Installeringspakken består av følgende komponenter:

 - Installeringsprogram (Setup.exe)
  Installerer Canon IJ Skriverdriver på datamaskinen.

 - Canon IJ Skriverdriver (omtales som "skriverdriveren" i dette
  dokumentet)
  Programvaren som gjør at du kan skrive ut på skriveren.

 - Avinstaller
  Fjerner skriverdriveren fra datamaskinen.

 - Viktig (readme_norwegian.txt)
  Dette dokumentet. Det inneholder viktig informasjon om
  skriverdriveren.

====================================================================
Angi innstillinger for skriverdriver
====================================================================

< Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper >

 - Åpne vinduet fra programmet
  Vanlig metode for åpning av skriverdriveren fra programmet,
  er å velge [Fil]-[Utskriftsformat] og klikke på [Skriver] eller
  velge [Fil]-[Skriv ut...] og klikke på [Egenskaper].

 - Åpne vinduet direkte
  Hvis du vil angi et hyppig brukt oppsett eller ha tilgang til
  skriverens vedlikeholdsfunksjoner, bruker du fremgangsmåten
  nedenfor.

  1) Velg følgende på [Start]-menyen:
    For Windows 7:   [Enheter og skrivere]
    For Windows Vista: [Kontrollpanel]-
              [Maskinvare og lyd]-
              [Skrivere]
    For Windows XP:   [Kontrollpanel]-
              [Skrivere og annen maskinvare]-
              [Skrivere og telefakser]
  2) Klikk på ikonet for skrivermodellen som skal brukes.
  3) Velg [Utskriftsinnstillinger] på [Fil]-menyen.
    Hvis [Fil]-menyen ikke vises, kan du trykke på [Alt]-tasten på
    tastaturet for å vise [Fil]-menyen.

   Merk:
   Hvis flere skrivermodeller vises når du velger
   [Utskriftsinnstillinger], velger du skrivermodellen som skal
   brukes.

   Merk:
   Ikke endre innstillingene i kategorien [Avansert], som vises når
   installeringsbildet for skriverdriveren åpnes fra
   [Skriveregenskaper] i Windows 7 eller [Egenskaper] i annet enn
   Windows 7.
   Hvis du endrer noen av innstillingene, kan det hende at noen
   av funksjonene deaktiveres, slik at du ikke kan bruke dem.

< Bruke skriverdriveren >

 - Hvis du trenger informasjon om funksjoner i forbindelse
  med 64-biters versjoner av Windows, kan du se i den
  tilhørende brukerhåndboken.

 - Når stempel, bakgrunn, overlapping/plakat og mønsterutskrift
  er satt til på, kan det hende at du ikke kan skrive ut
  dokumenter riktig fra visse programmer. I slike tilfeller
  åpner du vinduet for skriveregenskaper, angir stempel, bakgrunn,
  overlapping/plakat og mønsterutskrift til av, og starter
  deretter utskriften.
  Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du åpner vinduet
  for skriverdriveregenskaper, kan du se "- Åpne vinduet direkte"
  i "< Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper >".

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.54