readme_hungarian.txt Driver File Contents (p86l-win-ip7200-1_01-ea32_2.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2012. All Rights Reserved.

____________________________________________________________________

Canon iP7200 series
Canon IJ nyomtatóillesztõ-program 2.60a verzió 64-bites kiadása
Canon IJ Network Tool 3.1.1 verzió
Microsoft Windows rendszerhez
Utasítások

____________________________________________________________________

A Microsoft a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
A Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
A Windows Vista a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
Az itt említett minden egyéb vállalatnév és termék tulajdonosaik
védjegyét vagy bejegyzett védjegyét képezi.
____________________________________________________________________

< Tartalomjegyzék >

Bevezetés
 Elõszó
 Telepítési komponensek

Nyomtatóillesztõ beállításainak megadása
 A nyomtatóillesztõ tulajdonságait tartalmazó ablak megnyitása
 A nyomtatóillesztõ használata

====================================================================
Bevezetés
====================================================================

< Elõszó >

Ez a Fontos fájl fontos információkat tartalmaz a Fontos fájllal
együtt terjesztett Canon IJ nyomtatóillesztõ beállításáról és
használatáról. A Canon IJ nyomtatóillesztõ segítségével
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista vagy Microsoft
Windows XP alatt futó alkalmazásokból nyomtathat a Canon IJ
nyomtatóján. A nyomtató használatához elõször a nyomtatóillesztõt
kell telepítenie a számítógépre.

< Telepítési komponensek >

A következõ komponensek alkotják a telepítõkészletet:

 - Telepítõ (Setup.exe)
  Telepíti a számítógépre a Canon IJ nyomtatóillesztõt.

 - Canon IJ nyomtatóillesztõ (ebben a dokumentumban
  "nyomtatóillesztõ"-ként hivatkozunk rá)
  A nyomtatón való nyomtatást lehetõvé tévõ szoftver.

 - Eltávolítás
  Letörli a nyomtatóillesztõt a számítógéprõl.

 - Fontos (readme_hungarian.txt)
  Ez a dokumentum. Fontos információkat tartalmaz a
  nyomtatóillesztõrõl.

====================================================================
Nyomtatóillesztõ beállításainak megadása
====================================================================

< A nyomtatóillesztõ tulajdonságait tartalmazó ablak megnyitása >

 - Az ablak megnyitása alkalmazásból
  A nyomtatóillesztõ tipikusan a [Fájl]-[Oldalbeállítás] menüpont
  [Nyomtatás] elemének, illetve a [Fájl]-[Nyomtatás...] menüpont
  [Tulajdonságok] elemének segítségével nyitható meg egy
  alkalmazásból.

 - Az ablak közvetlen megnyitása
  Egy gyakran használt beállítás megadásához vagy a nyomtató
  karbantartási funkcióinak eléréséhez használja az alábbi
  eljárást.

  1) A [Start] menübõl válassza ki a következõ elemeket:
    Windows 7 esetén:   [Eszközök és nyomtatók]
    Windows Vista esetén: [Vezérlõpult]-[Hardver és hang]-
               [Nyomtatók]
    Windows XP esetén:   [Vezérlõpult]-
               [Nyomtatók és más hardverek]-
               [Nyomtatók és faxok]
  2) Kattintson a használni kívánt nyomtatómodell ikonjára.
  3) Válassza ki a [Fájl] menü [Nyomtatási beállítások] elemét.
    Ha a [Fájl] menü nem látható, nyomja meg a billentyûzeten az
    [Alt] billentyût a [Fájl] menü megjelenítéséhez.

   Megjegyzés:
   Ha több nyomtatómodell is megjelenik a [Nyomtatási beállítások]
   menüpont választása esetén, válassza ki a használni kívánt
   nyomtatómodellt.

   Megjegyzés:
   Ne módosítsa a beállításokat azon az [Speciális] lapon, mely akkor
   jelenik meg, amikor a nyomtatóillesztõ beállító ablakát
   Windows 7 rendszer esetén a [Nyomtató tulajdonságai],
   Windows 7-tõl eltérõ rendszer esetén a [Tulajdonságok] pont alól
   nyitotta meg.
   Ha bármelyik beállítást megváltoztatja, néhány funkció
   letiltásra kerülhet, s nem tudja majd azokat használni.

< A nyomtatóillesztõ használata >

 - A Windows 64-bites verziójával kapcsolatos funkciók részleteit
  a megfelelõ felhasználói dokumentációban találhatja.

 - Ha be van kapcsolva a bélyegzõ, a háttér, a mozaik/poszter és
  a mintanyomtatás, akkor elõfordulhat, hogy nem minden
  alkalmazásból lehet a dokumentumokat helyesen kinyomtatni.
  Ilyenkor nyissa meg a nyomtatóillesztõ beállításait tartalmazó
  ablakot, kapcsolja ki a bélyegzõ, a háttér, a mozaik/poszter és
  a mintanyomtatás funkciót, és ezután hajtsa végre a nyomtatást.
  A nyomtatóillesztõ tulajdonságait tartalmazó ablak megnyitásához
  ásd "< A nyomtatóillesztõ tulajdonságait tartalmazó ablak
  megnyitása >" szakasz "- Az ablak közvetlen megnyitása" részét.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.45