readme_finnish.txt Driver File Contents (p86l-win-ip7200-1_01-ea32_2.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2012. All Rights Reserved.

____________________________________________________________________

Canon iP7200 series
Canon IJ -tulostinajuri versio 2.60a 64-bit Edition
Canon IJ Network Tool versio 3.1.1
Microsoft Windows
Käyttöohjeet

____________________________________________________________________

Microsoft on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
Windows on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Windows Vista on Microsoft Corporation -yhtiön tavaramerkki tai
rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Kaikki muut tässä mainitut yhtiöiden nimet ja tuotteet ovat
omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
____________________________________________________________________

< Sisällys >

Johdanto
 Esipuhe
 Asennusosat

Tulostinajurin asetusten määrittäminen
 Tulostinajurin asetusvalintaikkunan avaaminen
 Tulostinajurin käyttäminen

====================================================================
Johdanto
====================================================================

< Esipuhe >

Tässä Lueminut-tiedostossa on tärkeitä tietoja Canon
IJ-tulostinajurin asentamisesta ja käyttämisestä. Tiedosto on
toimitettu ajurin mukana. Canon IJ -tulostinajurin ansiosta voit
tulostaa Canon IJ-tulostimella Microsoft Windows 7, Microsoft
Windows Vista- tai Microsoft Windows XP -järjestelmää varten
suunnitelluista sovelluksista. Tulostimen käyttäminen edellyttää,
että tietokoneeseen on asennettu tulostinajuri.

< Asennusosat >

Asennuskokonaisuus koostuu seuraavista osista:

 - Asennusohjelma (Setup.exe)
  Asentaa Canon IJ-tulostinajurin tietokoneeseen.

 - Canon IJ -tulostinajuri (tässä asiakirjassa "tulostinajuri")
  Ohjelmisto mahdollistaa tulostimella tulostamisen.

 - Poista asennus
  Poistaa tulostinajurin tietokoneesta.

 - Lueminut (readme_finnish.txt)
  Tämä tiedosto. Tiedostossa on tärkeitä tietoja
  tulostinajurista.

====================================================================
Tulostinajurin asetusten määrittäminen
====================================================================

< Tulostinajurin asetusvalintaikkunan avaaminen >

 - Ikkunan avaaminen sovellusohjelmasta
  Useimmissa sovellusohjelmissa tulostinajuri avataan valitsemalla
  [Tiedosto] - [Sivun asetukset] ja napsauttamalla [Tulostin] tai
  valitsemalla [Tiedosto] - [Tulosta...] ja napsauttamalla
  [Ominaisuudet].

 - Ikkunan avaaminen suoraan
  Määritä usein käytettävät asetukset tai käytä tulostimen
  ylläpitotoimintoja seuraavasti.

  1) Valitse [Käynnistä]-valikosta seuraavat kohteet:
    Windows 7:   [Laitteet ja tulostimet]
    Windows Vista: [Ohjauspaneeli] - [Laitteisto ja äänet] -
           [Tulostimet]
    Windows XP:  [Ohjauspaneeli] -
           [Tulostimet ja muut laitteet] -
           [Tulostimet ja faksit]
  2) Napsauta käytettävän tulostimen kuvaketta.
  3) Valitse [Tiedosto]-valikosta [Tulostusasetukset].
    Jos [Tiedosto]-valikko ei ole näytössä, paina näppäimistön
    [Alt]-painiketta.

   Huomautus:
   Jos [Tulostusasetukset]-valikossa on useita tulostinmalleja,
   valitse malli, jota haluat käyttää.

   Huomautus:
   Älä muuta [Lisäasetukset]-välilehden asetuksia. Välilehti tulee
   näyttöön, kun tulostinajurin asetusvalintaikkuna avataan
   Windows 7 -käyttöjärjestelmän [Tulostimen ominaisuudet]
   -kohdasta tai jonkin toisen Windows-käyttöjärjestelmän
   [Ominaisuudet]-kohdasta.
   Jos muutat jotain asetusta, jotkut toiminnot saattavat poistua
   käytöstä, etkä voi käyttää niitä.

< Tulostinajurin käyttäminen >

 - Lisätietoja Windowsin 64-bittisten versioiden toiminnoista on
  aina kyseisen Windowsin version käyttöoppaassa.

 - Kun leima, tausta, monelle arkille/juliste ja kuvion tulostus
  ovat käytössä, et ehkä voi tulostaa asiakirjoja oikein
  kaikista sovelluksista. Avaa tällaisissa tapauksissa
  tulostinajurin asetusvalintaikkuna, aseta leima, tausta,
  monelle arkille/juliste ja kuvion tulostus pois käytöstä
  ja tulosta sitten.
  Katso ohjeet tulostinajurin asetusvalintaikkunan avaamiseksi
  kohdasta "< Tulostinajurin asetusvalintaikkunan avaaminen >",
  "- Ikkunan avaaminen suoraan".

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.08