readme_estonian.txt Driver File Contents (p86l-win-ip7200-1_01-ea32_2.exe)

Copyright CANON INC. 2000–2012. All Rights Reserved.

____________________________________________________________________

Canon iP7200 series
Canon IJ printeridraiveri versiooni 2.60a 64-bitine väljaanne
Canon IJ Network Tooli versioon 3.1.1
Microsoft Windowsi jaoks
Juhised

____________________________________________________________________

Microsoft on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.
Windows on Microsoft Corporationi kaubamärk või registreeritud
kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.
Windows Vista on Microsoft Corporationi kaubamärk või registreeritud
kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.
Kõik selles dokumendis mainitud ettevõtete nimed ja tooted võivad
olla vastavate ettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
____________________________________________________________________

< Sisukord >

Sissejuhatus
 Eessõna
 Installikomponendid

Printeridraiveri määrangute täpsustamine
 Printeridraiveri häälestusakna avamine
 Printeridraiveri kasutamine

====================================================================
Sissejuhatus
====================================================================

< Eessõna >

See seletusfail annab teile olulist teavet Canon IJ printeridraiveri
häälestamise ja kasutamise kohta. Canon IJ printeridraiver
võimaldab teil printida Canon IJ printeriga operatsioonisüsteemidesse
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista või Microsoft
Windows XP installitud rakenduste kaudu. Enne printeri kasutamist
peate printeridraiveri arvutisse installima.

< Installikomponendid >

Installipaketti kuuluvad järgmised komponendid.

 - Installer (Setup.exe)
  Installib Canon IJ printeridraiveri arvutisse.

 - Canon IJ printeridraiver (selles dokumendis viidatakse sellele
  kui „printeridraiverile”)
  Tarkvara, mis lubab teil printeriga printida.

 - Desinstallimine
  Eemaldab printeridraiveri arvutist.

 - Seletusfail (readme_estonian.txt)
  Käesolev dokument. See sisaldab olulist teavet printeridraiveri
  kohta.

====================================================================
Printeridraiveri määrangute täpsustamine
====================================================================

< Printeridraiveri häälestusakna avamine >

 - Akna avamine rakenduse kaudu
  Tavaline viis printeridraiveri avamiseks rakenduse kaudu on
  valida [Fail]-[Lehe häälestamine] ja klõpsata suvandil [Printer]
  või valida [Fail]-[Prindi ...] ning klõpsata suvandil
  [Atribuudid].

 - Akna avamine otse
  Regulaarselt kasutatava häälestuse täpsustamiseks või printeri
  hooldusfunktsioonide kasutamiseks järgige alltoodud protseduuri.

  1) Menüüs [Start] valige järgmised üksused.
    Windows 7 puhul:   [Seadmed ja printerid]
    Windows Vista puhul: [Juhtpaneel]-[Riistvara ja heli]-
              [Printerid]
    Windows XP puhul:  [Juhtpaneel]-[Printerid ja muu riistvara]-
              [Printerid ja faksid]
  2) Klõpsake kasutatava printerimudeli ikoonil.
  3) Menüüs [Fail] valige [Prindieelistused].
    Kui menüüd [Fail] ei kuvata, vajutage selle nägemiseks
    klaviatuuril klahvi [Alt].

   Märkus:
   kui üksuse [Prindieelistused] valimisel kuvatakse mitu
   printerimudelit, valige kasutatav printerimudel.

   Märkus:
   ärge muutke määranguid vahekaardil [Täpsem], mis kuvatakse
   printeridraiveri häälestusekraani avamisel suvandi
   [Printeri atribuudid] abil Windows 7-s või suvandi [Atribuudid]
   abil muudes operatsioonisüsteemides peale Windows 7.
   Kui ükskõik millist neist määrangutest muudate, võidakse mõned
   funktsioonid keelata ja te ei saa neid kasutada.

< Printeridraiveri kasutamine >

 - Vaadake üksikasjalikku teavet Windowsi 64-bitiste versioonidega
  seotud funktsioonide kohta vastavast kasutusjuhendist.

 - Kui templi, tausta, paanimise/reklaamplakati ja mustri
  printimine on sisse lülitatud, ei pruugi teil olla võimalik
  dokumente teatud rakenduste kaudu õigesti printida. Sellisel
  juhul avage printeridraiveri häälestusaken, lülitage templi,
  tausta, paanimise/reklaamplakati ja mustri printimine välja ning
  alustage seejärel printimist. Juhised printeridraiveri
  häälestusakna avamiseks leiate jaotise „< Printeridraiveri
  häälestusakna avamine >” alajaotisest „- Akna avamine otse”.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.34