readme_danish.txt Driver File Contents (p86l-win-ip7200-1_01-ea32_2.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2012. All Rights Reserved.

____________________________________________________________________

Canon iP7200 series
Canon IJ-printerdriver Version 2.60a 64-bit-version
Canon IJ Network Tool Version 3.1.1
til Microsoft Windows
Instruktioner

____________________________________________________________________

Microsoft er et registreret varemærke tilhørende Microsoft
Corporation.
Windows er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Windows Vista er et varemærke eller et registreret varemærke
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
Alle øvrige virksomhedsnavne og produkter nævnt heri kan være
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive
ejere.
____________________________________________________________________

< Indhold >

Introduktion
 Forord
 Installationskomponenter

Angivelse af indstillinger for printerdriveren
 Sådan åbnes installationsvinduet til printerdriveren
 Sådan bruges printerdriveren

====================================================================
Introduktion
====================================================================

< Forord >

Denne Vigtigt-fil indeholder vigtige oplysninger om opsætning og
brug af Canon IJ-printerdriveren, som Vigtigt-filen distribueres
sammen med. Canon IJ-printerdriveren bruges, når der udskrives på
Canon IJ-printeren fra programmer, som kører under
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista eller
Microsoft Windows XP. Printerdriveren skal være installeret på
computeren, før printeren kan bruges.

< Installationskomponenter >

Installationspakken består af følgende dele:

 - Installationsprogrammet (Setup.exe)
  Installerer Canon IJ-printerdriveren på computeren.

 - Canon IJ-printerdriveren (omtales i dokumentet som
  "printerdriveren")
  Det program, der gør det muligt at udskrive på printeren.

 - Afinstaller
  Fjerner printerdriveren fra computeren.

 - Vigtigt (readme_danish.txt)
  Dette dokument. Dokumentet indeholder vigtige oplysninger om
  printerdriveren.

====================================================================
Angivelse af indstillinger for printerdriveren
====================================================================

< Sådan åbnes installationsvinduet til printerdriveren >

 - Åbning af vinduet fra programmet
  Standardfremgangsmåden, når printerdriveren skal åbnes fra
  programmet, er at vælge [Filer]-[Sideopsætning] og klikke på
  [Printer] eller vælge [Filer]-[Udskriv...] og klikke på
  [Egenskaber].

 - Direkte åbning af vinduet
  Hvis du vil angive en ofte anvendt indstilling eller have adgang
  til printerens vedligeholdelsesfunktioner, skal du følge
  fremgangsmåden nedenfor.

  1) Vælg følgende menupunkter i menuen [Start]:
    I Windows 7:   [Enheder og printere]
    I Windows Vista: [Kontrolpanel]-[Hardware og lyd]-
             [Printere]
    I Windows XP:   [Kontrolpanel]-[Printere og anden hardware]-
             [Printere og faxenheder]
  2) Klik på ikonet for den printermodel, der skal bruges.
  3) Vælg [Udskriftsindstillinger] i menuen [Filer].
    Hvis menuen [Filer] ikke er vist, skal du trykke på tasten
    [Alt] på tastaturet for at få vist menuen [Filer].

   Bemærk!
   Hvis der vises flere printermodeller, når du vælger
   [Udskriftsindstillinger], skal du vælge den printermodel, der
   skal bruges.

   Bemærk!
   Du skal ikke redigere indstillingerne under fanen [Avanceret],
   der vises, når installationsvinduet til printerdriveren åbnes
   via [Printeregenskaber] i Windows 7 eller [Egenskaber] i en
   anden version end Windows 7.
   Hvis du redigerer indstillingerne, deaktiveres nogle af
   funktionerne muligvis, så du ikke kan bruge dem.

< Sådan bruges printerdriveren >

 - Oplysninger om særskilte funktioner til 64-bit-versioner af
  Windows finder du i den tilhørende brugervejledning.

 - Når Stempel, Baggrund, Overlapning/Plakat og Mønsterudskrift
  er indstillet til Til, er det ikke sikkert, at du kan udskrive
  dokumenter korrekt fra visse programmer. I sådanne tilfælde skal
  du åbne printerdriverens konfigurationsvindue, indstille Stempel,
  Baggrund, Overlapning/Plakat og Mønsterudskrift til Fra, og
  derefter foretage udskrivningen.
  Hvis du ønsker instrustruktioner i åbning af printerdriverens
  konfigurationsvindue, kan du se "- Direkte åbning af vinduet"
  i "< Sådan åbnes installationsvinduet til printerdriveren >".

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.92