readme_slovenian.txt Driver File Contents (p86l-win-ip7200-1_01-ea32_2.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2012. Vse pravice pridržane.

____________________________________________________________________

Canon iP7200 series
Gonilnik tiskalnika Canon IJ razlièica 2.60a
Orodje Canon IJ Network Tool razlièica 3.1.1
za Microsoft Windows
Navodila

____________________________________________________________________

Microsoft je registrirana blagovna znamka družbe
Microsoft Corporation.
Windows je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe
Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
Windows Vista je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka
družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
Vsa druga imena podjetij in izdelkov, omenjena tukaj, so lahko
blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih lastnikov.
____________________________________________________________________

< Vsebina >

Uvod
 Predgovor
 Namestitvene komponente

Doloèanje nastavitev gonilnika tiskalnika
 Odpiranje okna za nastavitev gonilnika tiskalnika

====================================================================
Uvod
====================================================================

< Predgovor >

V tej datoteki Readme so pomembne informacije o nastavitvi in
uporabi gonilnika tiskalnika Canon IJ, kateremu je priložena
datoteka Readme. Gonilnik tiskalnika Canon IJ vam omogoèa
tiskanje iz tiskalnika Canon IJ v programih, ki delujejo v
operacijskem sistemu Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
ali Microsoft Windows XP. Pred uporabo tiskalnika morate v
raèunalnik namestiti gonilnik tiskalnika.

< Namestitvene komponente >

Naslednje komponente sestavljajo namestitveni paket:

 - Namestitvena datoteka (Setup.exe)
  V raèunalnik namesti gonilnik tiskalnika Canon IJ.

 - Gonilnik tiskalnika Canon IJ (v tem dokumentu imenovan
  »gonilnik tiskalnika«)
  Programska oprema vam omogoèa tiskanje s tiskalnikom.

 - Odstranjevanje
  Odstrani gonilnik tiskalnika iz raèunalnika.

 - Readme (readme_slovenian.txt)
  Ta dokument. V njem so pomembne informacije o gonilniku
  tiskalnika.

====================================================================
Doloèanje nastavitev gonilnika tiskalnika
====================================================================

< Odpiranje okna za nastavitev gonilnika tiskalnika >

 - Odpiranje okna iz vaše aplikacije
  Obièajni naèin odpiranja gonilnika tiskalnika iz aplikacije je
  takšen, da izberete [Datoteka]-[Nastavitev strani] in kliknete
  [Tiskalnik] ali pa izberite [Datoteka]-[Natisni ...] in kliknete
  [Lastnosti].

 - Neposredno odpiranje okna
  Èe želite doloèiti redno uporabljeno nastavitev ali èe želite
  dostopati do vzdrževalnih funkcij tiskalnika, upoštevajte
  spodnji postopek.

  1) V meniju [Start] izberite naslednje elemente:
    V OS Windows 7:   [Naprave in tiskalniki]
    V OS Windows Vista: [Nadzorna plošèa]-
              [Strojna oprema in zvok]-[Tiskalniki]
    V OS Windows XP:  [Nadzorna plošèa]-
              [Tiskalniki in druga strojna oprema]-
              [Tiskalniki in faksi]
  2) Kliknite ikono modela tiskalnika, ki ga boste uporabili.
  3) V meniju [Datoteka] izberite [Nastavitve tiskanja]
    Èe meni [Datoteka] ni prikazan, pritisnite tipko [Alt] na
    tipkovnici, da prikažete meni [Datoteka].

   Opomba:
   Èe je potem, ko izberete [Nastavitve tiskanja], prikazanih veè
   modelov tiskalnika, izberite tistega, ki ga boste uporabili.

   Opomba:
   Ne spreminjajte nastavitev na kartici [Dodatno], ki se prikaže,
   kadar zaslon z nastavitvami za gonilnik tiskalnika odprete iz
   možnosti [Lastnosti tiskalnika] v OS Windows 7 ali možnosti
   [Lastnosti] v drugih operacijskih sistemih.
   Èe spremenite katero koli nastavitev, lahko onemogoèite
   nekatere funkcije in jih ne boste mogli uporabljati.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.63