readme_norwegian.txt Driver File Contents (p86l-win-ip7200-1_01-ea32_2.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2012. All Rights Reserved.

____________________________________________________________________

Canon iP7200 series
Canon IJ-skriverdriver versjon 2.60a
Canon IJ Network Tool versjon 3.1.1
for Microsoft Windows
Instruksjoner

____________________________________________________________________

Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation.
Windows er et varemerke eller registrert varemerke for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.
Windows Vista er et varemerke eller registrert varemerke for
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Alle andre selskapsnavn og produktnavn som nevnes her, kan være
varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper.
____________________________________________________________________

< Innhold >

Innledning
 Forord
 Installeringskomponenter

Angi innstillinger for skriverdriver
 Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper

====================================================================
Innledning
====================================================================

< Forord >

Denne Viktig-filen inneholder viktig informasjon som er til hjelp
når du skal installere og bruke skriverdriveren som denne
Viktig-filen leveres sammen med. Med Canon IJ Skriverdriver kan du
skrive ut på en Canon IJ-skriver fra programmer som kjører under
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista eller Microsoft
Windows XP. Før du kan bruke skriveren, må du installere
skriverdriveren på datamaskinen.

< Installeringskomponenter >

Installeringspakken består av følgende komponenter:

 - Installeringsprogram (Setup.exe)
  Installerer Canon IJ Skriverdriver på datamaskinen.

 - Canon IJ Skriverdriver (omtales som "skriverdriveren" i dette
  dokumentet)
  Programvaren som gjør at du kan skrive ut på skriveren.

 - Avinstaller
  Fjerner skriverdriveren fra datamaskinen.

 - Viktig (readme_norwegian.txt)
  Dette dokumentet. Det inneholder viktig informasjon om
  skriverdriveren.

====================================================================
Angi innstillinger for skriverdriver
====================================================================

< Åpne vinduet for skriverdriveregenskaper >

 - Åpne vinduet fra programmet
  Vanlig metode for åpning av skriverdriveren fra programmet,
  er å velge [Fil]-[Utskriftsformat] og klikke på [Skriver] eller
  velge [Fil]-[Skriv ut...] og klikke på [Egenskaper].

 - Åpne vinduet direkte
  Hvis du vil angi et hyppig brukt oppsett eller ha tilgang til
  skriverens vedlikeholdsfunksjoner, bruker du fremgangsmåten
  nedenfor.

  1) Velg følgende på [Start]-menyen:
    For Windows 7:   [Enheter og skrivere]
    For Windows Vista: [Kontrollpanel]-
              [Maskinvare og lyd]-
              [Skrivere]
    For Windows XP:   [Kontrollpanel]-
              [Skrivere og annen maskinvare]-
              [Skrivere og telefakser]
  2) Klikk på ikonet for skrivermodellen som skal brukes.
  3) Velg [Utskriftsinnstillinger] på [Fil]-menyen.
    Hvis [Fil]-menyen ikke vises, kan du trykke på [Alt]-tasten på
    tastaturet for å vise [Fil]-menyen.

   Merk:
   Hvis flere skrivermodeller vises når du velger
   [Utskriftsinnstillinger], velger du skrivermodellen som skal
   brukes.

   Merk:
   Ikke endre innstillingene i kategorien [Avansert], som vises når
   installeringsbildet for skriverdriveren åpnes fra
   [Skriveregenskaper] i Windows 7 eller [Egenskaper] i annet enn
   Windows 7.
   Hvis du endrer noen av innstillingene, kan det hende at noen
   av funksjonene deaktiveres, slik at du ikke kan bruke dem.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.62