readme_finnish.txt Driver File Contents (p86l-win-ip7200-1_01-ea32_2.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2012. All Rights Reserved.

____________________________________________________________________

Canon iP7200 series
Canon IJ -tulostinajuri versio 2.60a
Canon IJ Network Tool versio 3.1.1
Microsoft Windows
Käyttöohjeet

____________________________________________________________________

Microsoft on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
Windows on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Windows Vista on Microsoft Corporation -yhtiön tavaramerkki tai
rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Kaikki muut tässä mainitut yhtiöiden nimet ja tuotteet ovat
omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
____________________________________________________________________

< Sisällys >

Johdanto
 Esipuhe
 Asennusosat

Tulostinajurin asetusten määrittäminen
 Tulostinajurin asetusvalintaikkunan avaaminen

====================================================================
Johdanto
====================================================================

< Esipuhe >

Tässä Lueminut-tiedostossa on tärkeitä tietoja Canon
IJ-tulostinajurin asentamisesta ja käyttämisestä. Tiedosto on
toimitettu ajurin mukana. Canon IJ -tulostinajurin ansiosta voit
tulostaa Canon IJ-tulostimella Microsoft Windows 7, Microsoft
Windows Vista- tai Microsoft Windows XP -järjestelmää varten
suunnitelluista sovelluksista. Tulostimen käyttäminen edellyttää,
että tietokoneeseen on asennettu tulostinajuri.

< Asennusosat >

Asennuskokonaisuus koostuu seuraavista osista:

 - Asennusohjelma (Setup.exe)
  Asentaa Canon IJ-tulostinajurin tietokoneeseen.

 - Canon IJ -tulostinajuri (tässä asiakirjassa "tulostinajuri")
  Ohjelmisto mahdollistaa tulostimella tulostamisen.

 - Poista asennus
  Poistaa tulostinajurin tietokoneesta.

 - Lueminut (readme_finnish.txt)
  Tämä tiedosto. Tiedostossa on tärkeitä tietoja
  tulostinajurista.

====================================================================
Tulostinajurin asetusten määrittäminen
====================================================================

< Tulostinajurin asetusvalintaikkunan avaaminen >

 - Ikkunan avaaminen sovellusohjelmasta
  Useimmissa sovellusohjelmissa tulostinajuri avataan valitsemalla
  [Tiedosto] - [Sivun asetukset] ja napsauttamalla [Tulostin] tai
  valitsemalla [Tiedosto] - [Tulosta...] ja napsauttamalla
  [Ominaisuudet].

 - Ikkunan avaaminen suoraan
  Määritä usein käytettävät asetukset tai käytä tulostimen
  ylläpitotoimintoja seuraavasti.

  1) Valitse [Käynnistä]-valikosta seuraavat kohteet:
    Windows 7:   [Laitteet ja tulostimet]
    Windows Vista: [Ohjauspaneeli] - [Laitteisto ja äänet] -
           [Tulostimet]
    Windows XP:  [Ohjauspaneeli] -
           [Tulostimet ja muut laitteet] -
           [Tulostimet ja faksit]
  2) Napsauta käytettävän tulostimen kuvaketta.
  3) Valitse [Tiedosto]-valikosta [Tulostusasetukset].
    Jos [Tiedosto]-valikko ei ole näytössä, paina näppäimistön
    [Alt]-painiketta.

   Huomautus:
   Jos [Tulostusasetukset]-valikossa on useita tulostinmalleja,
   valitse malli, jota haluat käyttää.

   Huomautus:
   Älä muuta [Lisäasetukset]-välilehden asetuksia. Välilehti tulee
   näyttöön, kun tulostinajurin asetusvalintaikkuna avataan
   Windows 7 -käyttöjärjestelmän [Tulostimen ominaisuudet]
   -kohdasta tai jonkin toisen Windows-käyttöjärjestelmän
   [Ominaisuudet]-kohdasta.
   Jos muutat jotain asetusta, jotkut toiminnot saattavat poistua
   käytöstä, etkä voi käyttää niitä.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.97