readme_dutch.txt Driver File Contents (p86l-win-ip7200-1_01-ea32_2.exe)

Copyright CANON INC. 2000-2012. All Rights Reserved.

____________________________________________________________________

Canon iP7200 series
Canon IJ-printerstuurprogramma versie 2.60a
Canon IJ Network Tool versie 3.1.1
voor Microsoft Windows
Instructies

____________________________________________________________________

Microsoft is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.
Windows is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Windows Vista is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van
Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Alle andere bedrijfsnamen en producten die hierin worden genoemd,
kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve
eigenaren zijn.
____________________________________________________________________

< Inhoud >

Inleiding
 Voorwoord
 Onderdelen van de installatie

Instellingen voor het printerstuurprogramma opgeven
 Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen

====================================================================
Inleiding
====================================================================

< Voorwoord >

Dit bestand bevat belangrijke informatie over het configureren en
gebruiken van het Canon IJ-printerstuurprogramma waarbij deze Leesmij
is geleverd. U kunt met het Canon IJ-printerstuurprogramma afdrukken
op de Canon IJ-printer vanuit toepassingen die worden uitgevoerd
onder Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista of Microsoft
Windows XP. Voordat u de printer kunt gebruiken, moet u het
printerstuurprogramma op uw computer installeren.

< Onderdelen van de installatie >

Het installatiepakket bestaat uit de volgende onderdelen:

 - Installatieprogramma (Setup.exe)
  Installeert het Canon IJ-printerstuurprogramma op de computer.

 - Canon IJ-printerstuurprogramma (wordt in dit document
  "printerstuurprogramma" genoemd)
  De software waarmee u op de printer kunt afdrukken.

 - Verwijderen
  Hiermee kunt u het printerstuurprogramma van de computer
  verwijderen.

 - Leesmij (readme_dutch.txt)
  Dit document. Dit bevat belangrijke informatie over het
  printerstuurprogramma.

====================================================================
Instellingen voor het printerstuurprogramma opgeven
====================================================================

< Het eigenschappenvenster van het printerstuurprogramma openen >

 - Het venster openen vanuit de toepassing
  U opent het printerstuurprogramma vanuit de toepassing door
  [Bestand]-[Pagina-instelling] te selecteren en op [Printer] te
  klikken, of door [Bestand]-[Afdrukken...] te selecteren en op
  [Eigenschappen] te klikken.

 - Het venster direct openen
  Wanneer u veel gebruikte instellingen wilt opgeven of toegang
  wilt krijgen tot de onderhoudsfuncties van de printer, volgt u
  onderstaande procedure.

  1) Selecteer het volgende in het menu [Starten]:
    In Windows 7:   [Apparaten en printers]
    In Windows Vista: [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-
             [Printers]
    In Windows XP:   [Configuratiescherm]-
             [Printers en andere hardware]-
             [Printers en faxapparaten]
  2) Klik op het pictogram van het printermodel dat u wilt
    gebruiken.
  3) Selecteer [Voorkeursinstellingen voor afdrukken] in het menu
    [Bestand].
    Indien het menu [Bestand] niet wordt weergegeven, drukt u op
    de toets [Alt] op
    het toetsenbord om het menu [Bestand] weer te geven.

   Opmerking:
   Indien er verschillende printermodellen worden weergegeven
   wanneer u [Voorkeursinstellingen voor afdrukken] selecteert,
   selecteert u het te gebruiken printermodel.

   Opmerking:
   Wijzig niet de instellingen op het tabblad [Geavanceerd], dat
   wordt weergegeven wanneer u [Eigenschappen van printer] in
   Windows 7 opent of [Eigenschappen] in andere besturingssystemen.
   Wanneer u de instellingen wijzigt, is het mogelijk dat bepaalde
   functies worden uitgeschakeld en u deze niet kunt gebruiken.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.77