Readme_Finnish.txt Driver File Contents (mpnx_4_1-win-4_1_4-ea23_2.exe)

____________________________________________________________________

         Canon MP Navigator EX Versio 4.1.4
                 for
             Microsoft Windows
               Käyttöohjeet

         *** Copyright CANON INC. 2011-2014 ***  
____________________________________________________________________


< Sisällys >

Johdanto
 Esipuhe
 Tietoja tavaramerkeistä
 Asennusosat
 
MP Navigator EX:n käyttörajoitus

====================================================================
Johdanto
====================================================================

< Esipuhe >

 Kiitos, että käytät Canon MP Navigator EX:ää.
 Tämän sovellusohjelmiston avulla voit skannata, tallentaa ja
 tulostaa valokuvia ja asiakirjoja. Voit myös muokata kuvia tai 
 liittää kuvia sähköpostiviesteihin.

< Tietoja tavaramerkeistä >

 Microsoft on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
 Windows on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity
 tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
 Kaikki tässä asiakirjassa mainitut merkkien tai tuotteiden nimet
 ovat yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

< Asennusosat >

 Tuote sisältää seuraavat osat.

 Canon MP Navigator EX (kutsutaan myöhemmin nimellä MP Navigator EX)
  Tämän sovellusohjelmiston avulla voit tallentaa, tulostaa, 
  liittää (sähköpostin liitetiedostoksi) tai muokata skannattuja 
  kuvia helposti.

 Asennuksen poisto-ohjelma
  Poistaa tarpeettomat MP Navigator EX:ään liittyvät tiedostot.

 MP Navigator EX:n Lueminut-tiedosto (Readme.txt)
  Tämä tiedosto. Tässä on tärkeitä tietoja MP Navigator EX:stä.
  Jos asennus on valmis, valitse [Käynnistä] -
  [(Kaikki)Ohjelmat] - [Canon Utilities] - [MP Navigator EX 4.1]-
  [MP Navigator EX Lueminut -tiedosto] ja näytä tämän tiedoston 
  sisällys.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.65