licenseSVE.txt Driver File Contents (R214434.exe)

ÿþIntegritetsavtal för Catalysts installationshanterareAdvanced Micro Devices, Inc. ("AMD") är förpliktat att skydda din integritet. Detta integritetsavtal är tillämpligt till den information som samlats av AMD genom att använda nedladdningstjänsten ("programmet") för Catalysts installationshanterare. Det gäller inte data som samlats in genom andra nätanslutna eller icke nätanslutna AMD-platser, -produkter eller -tjänster.Insamling och användning av information Programmet varken begär eller samlar in någon som helst personlig information av/från dig. Då du använder programmet kommer det att samla in viss anonym information om din dator och dess konfiguration, såsom din maskinvaras kapacitet och de programvaruversioner som finns installerade på den. Denna information kommer inte att skickas till AMD, utan kommer att jämföras med information på AMD:s eller dess representanters servrar för att avgöra om nyare versioner av programvaru- eller maskinvaruinformation finns tillgängliga och [på din begäran] ladda ner och installera den programvaru- och/eller maskinvaruinformationen på din dator.Programmet kan innehålla länkar till webbplatser och -tjänster. Vi uppmanar dig att granska integritetsavtalen på de platser och tjänster du väljer att besöka så att du kan förstå hur de eventuellt samlar in, använder och delar med sig av din personliga information. AMD ansvarar inte för integritetsavtalen för platsers och tjänsters bruk vilka kontrolleras av andra företag eller organisationer.Kontaktinformation

AMD välkomnar dina kommentarer angående detta integritetsavtal. Om du har frågor eller anser att vi inte har följt det, vänligen kontakta oss via e-post på privacy@amd.com eller via vanlig post på:Privacy Officer - Advanced Micro Devices, Inc.

One Commerce Valley Drive East

Markham, Ontario

Canada, L3T 7X6 

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.02