license.txt Driver File Contents (Chipset_Driver_TTCJG_WN_v8.0.1.1263_A00.EXE)

ÿþLISENSAVTALE FOR INTEL-PROGRAMVARE (OEM-/IHV-/ ISV-distribusjon og enkeltbruker)VIKTIG - LES FØR KOPIERING, INSTALLASJON ELLER BRUK. 

Ikke bruk eller last inn denne programvaren og tilhørende materiale (samlet kalt "programvaren") før du har lest følgende vilkår og betingelser nøye. Ved å laste inn eller bruke programvaren, samtykker du i vilkårene i denne avtalen. Hvis du ikke samtykker, må du ikke installere eller bruke programvaren.Vennligst merk også:

* Hvis du er originalutstyrsprodusent (OEM), uavhengig maskinvareleverandør (IHV) eller uavhengig programvareleverandør (ISV), gjelder denne fullstendige LISENSAVTALEN;

* Hvis du er sluttbruker, gjelder bare bevismiddel A, LISENSAVTALE FOR INTEL-PROGRAMVARE.For OEM, IHV og ISV:LISENS. Denne programvaren er lisensiert kun for bruk sammen med Intel-komponentprodukter. Det gis ikke lisens til bruk av programvaren sammen med komponentprodukter som ikke er fra Intel. I henhold til vilkårene i denne avtalen, gir Intel deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, global, fullt betalt lisens under Intels opphavsrett til å:

	a) Bruke, modifisere og kopiere programvaren internt for dine egne utviklings- og vedlikeholdsformål; og

	b) modifisere, kopiere og distribuere programvaren, innbefattet avledede verker av programvaren, til dine sluttbrukere, men bare under en lisensavtale med vilkår og betingelser som er minst like restriktive som i Intels endelige lisensavtale for enkeltbrukere, vedlagt som bevismiddel A; og

	c) modifisere, kopiere og distribuere sluttbrukerdokumentasjon som kan følge med programvaren, men bare i tilknytning til programvaren.Hvis du ikke er endelig produsent eller leverandør av et datamaskinsystem eller programvare som innlemmer programvaren, kan du overføre en kopi av programvaren, innbefattet avledede verker av programvaren (og tilhørende sluttbrukerdokumentasjon) til mottakeren for bruk i henhold til vilkårene i denne avtalen, gitt at denne mottakeren samtykker i å være fullt ut bundet til vilkårene heri. Du skal ikke på annen måte tildele, viderelisensiere, lease eller på annen måte overføre eller offentliggjøre programvaren til noen tredjepart. Du skal ikke tilbakekompilere, demontere eller på annen måte tilbakekonstruere programvaren.Unntatt som uttrykkelig erklært i denne avtalen, gis ingen lisens eller rettighet til deg direkte eller ved implikasjon, oppmuntring, passivitetsvirkning eller på annen måte. Intel skal ha rett til å inspisere eller ha en uavhengig revisor inspisere dine relevante registre for å bekrefte at du følger vilkårene og betingelsene i denne avtalen.SAMTYKKE. Du godtar at Intel kan innhente og bruke teknisk og dertil beslektet informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, teknisk informasjon om din datamaskin, ditt system og din programvare og tilbehør, som innhentes jevnlig for å tilrettelegge for programvareoppdateringer, produktstøtte og andre tjenester for deg (hvis noen) som gjelder programvaren. Intel kan bruke denne informasjonen, og hvis programvaren har en sårbarhet, feil eller et krasj, dele informasjonen med andre personer som leverandøren av programvaren, så lenge det er i en form som ikke personlig identifiserer deg, for å forbedre produktene våre eller yte tjenester eller teknologier til deg. INGEN STØTTETJENESTER. Verken Intel, produsenten av enheten din eller Internett-leverandøren din har ansvar for å yte støttetjenester for programvaren. Ta kontakt med Intel for å finne ut om støttetjenester tilbys. OPPDATERINGER. Intel kan foreta endringer i programvaren når som helst og uten varsel, men er ikke forpliktet til å støtte eller oppdatere programvaren. Programvaren kan fra tid til annen automatisk laste ned og installere oppdateringer fra Intel. Disse oppdateringene er laget for å forbedre, beskytte og utvide programvaren, og kan være i form av feilkorrigeringer, sikkerhetsoppdateringer, utvidede funksjoner, nye programvaremoduler og helt nye versjoner. Du godtar at Intel kan levere slike oppdateringer til deg som del av din bruk av programvaren. KONFIDENSIALITET. Hvis du ønsker at en tredjepartskonsulent eller underkontraktør ("kontraktør") utfører arbeid på dine vegne, som innbefatter tilgang til eller bruk av programvaren, skal du innhente skriftlig konfidensialitetskontrakt fra kontraktøren, som inneholder vilkår og forpliktelser som gjelder tilgang til eller bruk av programvaren som ikke er mindre restriktive enn de som er fremlagt i denne avtalen og unntatt distribusjonsrettigheter samt bruk til noe annet formål.

Ellers får du ikke offentliggjøre vilkårene i, eller eksistensen av denne avtalen eller bruke Intels navn i publikasjoner, reklame eller andre annonseringer uten skriftlig forhåndstillatelse fra Intel. Du har ikke rett til å bruke noen av Intels varemerker eller logoer.EIERSKAP AV PROGRAMVAREN OG OPPHAVSRETTIGHETER. Rettighetene til alle kopier av programvaren ligger hos Intel eller deres leverandører. Programvaren er rettighetsbeskyttet og beskyttet ved lov i USA og andre land og gjennom internasjonale avtaler. Du får ikke fjerne merknader om opphavsrett fra programvaren. Intel kan foreta endringer i programvaren eller i elementer som er nevnt deri, når som helst og uten varsel, men er ikke forpliktet til å støtte eller oppdatere programvaren. Unntatt som på annen måte uttrykt gitt, gir ikke Intel noen uttrykt eller underforstått rettighet under Intels patenter, opphavsrettigheter, varemerker eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter. Du kan overføre programvaren bare hvis mottakeren samtykker i å være fullt ut bundet av disse vilkårene, og hvis du ikke beholder kopier av programvaren.BEGRENSET GARANTI PÅ MEDIER. Hvis Intel har levert programvaren på fysiske medier, garanterer Intel at mediene skal være fri for materielle, fysiske defekter i en periode på nitti (90) dager etter levering fra Intel. Hvis en slik defekt blir funnet, må mediet returneres til Intel for erstatning eller alternativ levering av programvaren, etter Intels eget valg.EKSKLUSJON AV ANDRE GARANTIER. UNNTATT SOM BESKREVET OVER, LEVERES PROGRAMVAREN "SOM DEN ER" UTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI AV NOE SLAG, INKLUDERT GARANTIER OM SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE ELLER EGNETHET TIL NOE BESTEMT FORMÅL. Intel gir ingen garanti eller tar ikke ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av noe informasjon, tekst, grafikk, koblinger eller andre elementer programvaren inneholder.ANSVARSBEGRENSNING. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL INTEL ELLER DERES LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN SOM HELST SKADER (INKLUSIVE UTEN BEGRENSNING, TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD AV FORRETNINGER ELLER TAP AV INFORMASJON) SOM KOMMER AV BRUK AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL, Å BRUKE DEN LISENSIERTE PROGRAMVAREN, SELV OM INTEL HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. ENKELTE RETTSDISTRIKT KAN FORBY UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER, OG DEN OVENNEVNTE BEGRENSNINGEN GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. DU KAN OGSÅ HA ANDRE JURIDISKE RETTIGHETER SOM ER FORSKJELLIG FRA RETTSDISTRIKT TIL RETTSDISTRIKT. OPPHEVELSE AV DENNE AVTALEN. Intel kan terminere denne avtalen når som helst hvis du bryter vilkårene i den. Etter opphevelsen, vil du umiddelbart ødelegge programvaren eller returnere alle kopier av programvaren til Intel.

 

GJELDENDE LOVER. Krav som blir fremlagt under denne avtalen, skal være underlagt lovverket i California, unntatt ved prinsippet om konflikterende lover og FN-konvensjonen om kontrakt for salg av varer. Du kan ikke eksportere programvaren under krenkelse av gjeldende eksportlover og reguleringer. Intel har ingen andre avtaleforpliktelser med mindre de foreligger skriftlig og er underskrevet av en autorisert representant for Intel.RETTIGHETER BEGRENSET AV MYNDIGHETENE. Programvaren leveres med "BEGRENSEDE RETTIGHETER." Bruk, duplisering eller offentliggjøring av myndighetene er underlagt restriksjoner som fremsatt i FAR52.227-14 og DFAR252.227-7013 et seq. eller deres etterfølgere. Myndighetenes bruk av programvaren utgjør en anerkjennelse av Intels eiendomsrettigheter deri. Kontraktør eller produsent er Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.

BEVISMIDDEL "A" 

LISENSAVTALE FOR INTEL-PROGRAMVARE (endelig, enkeltbruker)VIKTIG - LES FØR KOPIERING, INSTALLASJON ELLER BRUK. 

Ikke bruk eller last inn denne programvaren og tilhørende materiale (samlet kalt "programvaren") før du har lest følgende vilkår og betingelser nøye. Ved å laste inn eller bruke programvaren, samtykker du i vilkårene i denne avtalen. Hvis du ikke samtykker, må du ikke installere eller bruke programvaren.LISENS. Du kan kopiere programvaren til en enkelt datamaskin for personlig, ikke-kommersiell bruk, og du kan lage én sikkerhetskopi av programvaren, under disse betingelsene: 

1. Denne programvaren er lisensiert kun for bruk sammen med Intel-komponentprodukter. Det gis ikke lisens til bruk av programvaren sammen med komponentprodukter som ikke er fra Intel. 

2. Du får ikke kopiere, endre, leie ut, selge, distribuere eller overføre noen del av programvaren, unntatt som uttrykt i denne avtalen, og du samtykker i å hindre uautorisert kopiering av programvaren.

3. Du får ikke tilbakekonstruere, dekompilere eller demontere programvaren. 

4. Du får ikke viderelisensiere eller tillate samtidig bruk av programvaren av flere enn én bruker.

5. Programvaren kan inneholde programvaren eller annen eiendom til tredjepartsleverandører, derav noe kan identifiseres i, og lisensieres i henhold til, eventuell medfølgende license.txt -fil eller annen tekst eller fil. EIERSKAP AV PROGRAMVAREN OG OPPHAVSRETTIGHETER. Rettighetene til alle kopier av programvaren ligger hos Intel eller deres leverandører. Programvaren er rettighetsbeskyttet og beskyttet ved lov i USA og andre land og gjennom internasjonale avtaler. Du får ikke fjerne merknader om opphavsrett fra programvaren. Intel kan foreta endringer i programvaren eller i elementer som er nevnt deri, når som helst og uten varsel, men er ikke forpliktet til å støtte eller oppdatere programvaren. Unntatt som på annen måte uttrykt gitt, gir ikke Intel noen uttrykt eller underforstått rettighet under Intels patenter, opphavsrettigheter, varemerker eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter. Du kan overføre programvaren bare hvis mottakeren samtykker i å være fullt ut bundet av disse vilkårene, og hvis du ikke beholder kopier av programvaren.BEGRENSET GARANTI PÅ MEDIER. Hvis Intel har levert programvaren på fysiske medier, garanterer Intel at mediene skal være fri for materielle, fysiske defekter i en periode på nitti (90) dager etter levering fra Intel. Hvis en slik defekt blir funnet, må mediet returneres til Intel for erstatning eller alternativ levering av programvaren, etter Intels eget valg.UNNTAK AV ANDRE GARANTIER UNNTATT SOM BESKREVET OVER, LEVERES PROGRAMVAREN "SOM DEN ER" UTEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI AV NOE SLAG, INKLUDERT GARANTIER OM SALGBARHET, IKKE-KRENKELSE AV INTELLEKTUELL EIENDOM ELLER EGNETHET TIL NOE BESTEMT FORMÅL. Intel gir ingen garanti eller tar ikke ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av noe informasjon, tekst, grafikk, koblinger eller andre elementer programvaren inneholder.ANSVARSBEGRENSNING. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL INTEL ELLER DERES LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN SOM HELST SKADER (INKLUSIVE UTEN BEGRENSNING, TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD AV FORRETNINGER ELLER TAP AV INFORMASJON) SOM KOMMER AV BRUK AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL, Å BRUKE DEN LISENSIERTE PROGRAMVAREN, SELV OM INTEL HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. ENKELTE RETTSDISTRIKT KAN FORBY UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER, OG DEN OVENNEVNTE BEGRENSNINGEN GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. DU KAN OGSÅ HA ANDRE JURIDISKE RETTIGHETER SOM ER FORSKJELLIG FRA RETTSDISTRIKT TIL RETTSDISTRIKT. OPPHEVELSE AV DENNE AVTALEN. Intel kan terminere denne avtalen når som helst hvis du bryter vilkårene i den. Etter opphevelsen, vil du umiddelbart ødelegge programvaren eller returnere alle kopier av programvaren til Intel.

 

GJELDENDE LOVER. Krav som blir fremlagt under denne avtalen, skal være underlagt lovverket i California, unntatt ved prinsippet om konflikterende lover og FN-konvensjonen om kontrakt for salg av varer. Du kan ikke eksportere programvaren under krenkelse av gjeldende eksportlover og reguleringer. Intel har ingen andre avtaleforpliktelser med mindre de foreligger skriftlig og er underskrevet av en autorisert representant for Intel.RETTIGHETER BEGRENSET AV MYNDIGHETENE. Programvaren leveres med "BEGRENSEDE RETTIGHETER." Bruk, duplisering eller offentliggjøring av myndighetene er underlagt restriksjoner som fremsatt i FAR52.227-14 og DFAR252.227-7013 et seq. eller deres etterfølgere. Myndighetenes bruk av programvaren utgjør en anerkjennelse av Intels eiendomsrettigheter deri. Kontraktør eller produsent er Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00SPRÅK; OVERSETTELSER. I tilfelle den engelske utgaven av denne avtalen ledsages av en annen utgave som er oversatt til et annet språk, er den oversatte utgaven bare gitt som et hjelpemiddel, og den engelske utgaven skal råde.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.14