Readme_Norwegian.txt Driver File Contents (ewpx-win-1_7_0-ea23.exe)

ÿþ____________________________________________________________      Canon Easy-WebPrint EX versjon 1.7.0

              for

           Microsoft Windows

            Instruksjoner

      *** Copyright CANON INC. 2009-2016 ***

____________________________________________________________

< Innhold >Innledning

 Forord

 Om varemerker============================================================

Innledning

============================================================< Forord > Takk for at du bruker Canon Easy-WebPrint EX.

 Canon Easy-WebPrint EX er plug-in for Windows Internet

 Explorer 7.0 eller nyere.

 Den har flere funksjoner for å skrive ut websider, blant

 annet funksjonen for forhåndsvisning av utskrift, klipping

 og redigering av layout.

 Canon Easy-WebPrint EX vises som en verktøylinje i

 Internet Explorer-vinduet.< Om varemerker > Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft

 Corporation.

 Windows er et varemerke eller registrert varemerke for

 Microsoft Corporation i USA og/eller i andre land.

 Internet Explorer er et varemerke eller registrert

 varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller i andre

 land.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.90