Readme_Hungarian.txt Driver File Contents (ewpx-win-1_7_0-ea23.exe)

ÿþ____________________________________________________________      Canon Easy-WebPrint EX  1.7.0-s verzió

         Microsoft Windows rendszerhez

              Útmutatás

      *** Copyright CANON INC. 2009-2016 ***

____________________________________________________________< Tartalomjegyzék >Bevezetés

 ElQszó

 Védjegyek============================================================

Bevezetés

============================================================< ElQszó > Köszönjük, hogy használja a Canon Easy-WebPrint EX bQvítményt.

 A Canon Easy-WebPrint EX a Windows Internet Explorer 7.0 vagy újabb

 böngészQhöz használható bQvítmény.

 Különféle funkciói  többek között a nyomtatási elQnézet, a vágás

 és az elrendezés szerkesztése funkció  weboldalak kinyomtatására

 szolgálnak.

 A Canon Easy-WebPrint EX az Internet Explorer ablak eszköztáraként

 jelenik meg.< Védjegyek > A Microsoft a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.

 A Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye

 az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

 Az Internet Explorer a Microsoft Corporation védjegye vagy

 bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.73