EC_Finnish.txt Driver File Contents (qm__-win-2_7_1-ea31_2.exe)

ÿþKÄYTTÖOIKEUSSOPIMUSHUOMIO: LUE TÄMÄ SOPIMUS ENNEN KÄYTTÖOIKEUDEN ALAISEN OHJELMISTON ASENTAMISTA.Tämä käyttöoikeussopimus ("Sopimus") muodostaa sinun (joko yksityishenkilö tai yhteisö) ja Canon Inc:n, 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japani (jäljempänä "Canon") välisen sopimuksen, joka liittyy (i) ohjelmistosovelluksiin, jotka on toimitettu tämän Sopimuksen mukana, niihin liittyviin mahdollisiin online- tai sähköisessä muodossa oleviin käyttöoppaisiin ja niiden mahdollisiin päivityksiin (yhteisnimellä "Ohjelmisto"), (ii) Ohjelmistoon tai Canonin mustesuihkutulostimiin ("Tulostimet") liittyviin lisätietoihin tai Tulostinten laiteohjelmistopäivityksiin, jotka toimitetaan Ohjelmiston kautta saatavana online-sisältönä ("Tietojen Päivitykset") ja (iii) tekstiin, kuviin, grafiikkaan ja muuhun digitaalisessa muodossa tuotettuun tulostettavaksi tarkoitettuun visuaaliseen sisältöön (Ohjelmistoa lukuun ottamatta), joka toimitetaan sinulle tämän Sopimuksen mukana tai Ohjelmiston kautta saatavana online-sisältönä, ja niiden mahdollisiin päivityksiin ("Sisältötiedot"). Ohjelmistoon, Tietojen Päivityksiin ja Sisältötietoihin viitataan yksittäin tai yhdessä termillä "Käyttöoikeuden alainen Ohjelmisto".NAPSAUTTAMALLA TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKANA TOIMITETTUA PAINIKETTA, JOKA ILMAISEE SINUN HYVÄKSYVÄN TÄMÄN SOPIMUKSEN, TAI MUUTOIN ASENTAMALLA KÄYTTÖOIKEUDEN ALAISEN OHJELMISTON SITOUDUT NOUDATTAMAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISIA EHTOJA. JOS ET HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISIA EHTOJA, ÄLÄ NAPSAUTA JATKOPAINIKETTA VAAN SULJE TÄMÄ ASENNUSOHJELMA VÄLITTÖMÄSTI. KÄYTTÖOIKEUDEN ALAISTA OHJELMAA EI ASENNETA, EIKÄ SINULLA OLE OIKEUTTA SITÄ KÄYTTÄÄ. Sitoudut käyttämään Käyttöoikeuden alaista Ohjelmistoa vain jäljempänä määritettyjen ehtojen mukaisesti.1. Omistus- ja tekijänoikeudet: Kaikki Käyttöoikeuden alaiseen Ohjelmistoon liittyvät oikeudet ja etuudet kuuluvat Canonille tai sen lisenssinantajille. Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Käyttöoikeuden alaiseen Ohjelmistoon ja kaikkiin sitä koskeviin kopioihin muodosta riippumatta säilyvät kaikissa tilanteissa Canonilla ja sen lisenssinantajilla, sisältäen myös Tulosteen (jäljempänä kuvatun mukaisesti). Ellei tässä sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin esitetty, Canon ei myönnä tai siirrä tällä sopimuksella sinulle mitään Canonin tai sen lisenssinantajien tekijänoikeuksiin kohdistuvia nimenomaisia tai oletettuja lisenssejä tai muita oikeuksia. Sinulla ei ole lupa muuttaa, poistaa tai tuhota mitään Canonin tai sen lisenssinantajien tekijänoikeusilmoituksia Käyttöoikeuden alaisesta Ohjelmistosta tai mistään myöhemmin tehtävistä sen kopioista niiden muodosta riippumatta.2. Käyttöoikeus: Sinulle annetaan oikeus käyttää Käyttöoikeuden alaista Ohjelmistoa ei-yksinoikeudella, eikä käyttöoikeus ole siirrettävissä:(1) Sinulla on oikeus käyttää Ohjelmistoa ("käyttää" tarkoittaa Ohjelmiston asennusta, ajamista tai näyttämistä) useissa tietokoneissa henkilökohtaista käyttöä varten. Sinulla ei ole oikeutta vuokrata, alivuokrata, lainata, myydä, siirtää tai välittää Ohjelmistoa.(2) Sinulla on oikeus käyttää Tietojen Päivityksiä ("käyttää" tarkoittaa Tietojen Päivitysten asennusta, ajamista tai näyttämistä) useissa tietokoneissa tai Tulostimissa henkilökohtaista käyttöä varten. Sinulla ei ole oikeutta vuokrata, alivuokrata, lainata, myydä, siirtää tai välittää Tietojen Päivityksiä.(3) Sinulla on oikeus kopioida ja käyttää Sisältötietoja ("käyttää" tarkoittaa Sisältötietojen lataamista internetistä Ohjelmistoa käyttäen) useissa tietokoneissa henkilökohtaista käyttöä varten. Sinulla ei ole oikeutta vuokrata, alivuokrata, lainata, myydä, siirtää tai välittää Sisältötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus tulostaa Sisältötiedot ja käyttää, antaa käytettäväksi, kopioida, antaa kopioitavaksi ja levittää tällaisia tulosteita ("Tuloste") ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Sinulla ei ole oikeutta käyttää, antaa käytettäväksi, kopioida, antaa kopioitavaksi ja levittää Tulostetta kaupallisiin tarkoituksiin. Canon ei ole vastuussa Tulosteen käytöstä eikä ole vastuussa sinua vastaan nostetuista Tulosteen käyttöön liittyvistä vaateista tai oikeuskanteista, mukaan lukien vaateista, häviöistä, vahingoista, oikeuskanteista, tuomioista, oikeuskuluista ja asianajajan palkkioista aiheutuvista vastuista tai kuluista.(4) Sinulla on oikeus tehdä Käyttöoikeuden alaisesta Ohjelmistosta kohtuullinen määrä varakopioita tukemaan sallittua käyttöä sillä edellytyksellä, että kaikki tällaiset kopiot sisältävät huomautuksen Canonin tekijänoikeuksista siten kuin se ilmenee sinulle toimitetussa Käyttöoikeuden alaisen Ohjelmiston alkuperäiskappaleessa.Ellei tässä sopimuksessa ole nimenomaisesti toisin esitetty, sinulla ei ole lupa vuokrata, alilisensioida, lainata, myydä, siirtää, kopioida, jäljentää, muokata, muunnella, yhdistää tai kääntää Käyttöoikeuden alaista Ohjelmistoa, muuttaa sitä toiselle ohjelmistokielelle, suorittaa Ohjelmiston käänteistä käännöstä tai muutoin tutkia Ohjelmistokoodia, purkaa Käyttöoikeuden alaista Ohjelmistoa tai millään tavoin muuttaa sitä luettavaan muotoon, luoda koko Ohjelmistosta tai sen osasta johdettuja uusia tuotteita tai sallia kolmannen tahon suorittaa edellä mainittuja toimenpiteitä, tai käyttää itse muutoin kuin tässä sopimuksessa nimenomaisesti mainitulla tavalla, ottaen kuitenkin huomioon lainsäädännössä nimenomaisesti sallitut käyttötavat ja olosuhteet.3. Tietojen Toimittamisen hyväksyntä:  Hyväksyt ja suostut nimenomaisesti, että (i) jotkin Ohjelmistot saattavat lähettää tietoja, kuten käytössä olevien Tulostinten nimet ja sarjanumerot, Ohjelmiston tyypin, kieliasetuksen, musteen tiedot, Tulostimen tilan, alueen ja käyttöjärjestelmän/selaimen tyypin (mikäli lähetetyt tiedot eivät sisällä henkilötietoja), jotta Ohjelmisto voi tarjota tulostinympäristöön parhaiten soveltuvia tietoja ja sisältöä, kun muodostat yhteyden Canonin tai Canonin nimittämien kolmansien osapuolten palvelimiin ja että (ii) Canon, Canonin tytäryhtiöt, niiden jälleenmyyjät ja kauppiaat saattavat analysoida ja käyttää tällaisia tietoja tuotekehitykseen ja palveluihin.4. Vientirajoitus: Sitoudut noudattamaan kaikkia asiaan liittyvien maiden vientilakeja ja rajoituksia mukaan lukien Yhdysvaltain vientirajoitussäännöt (U.S. Export Administration Regulations "EAR") ja olemaan viemättä Käyttöoikeuden alaista Ohjelmistoa suoraan tai epäsuorasti vastoin tällaisia lakeja, rajoituksia, määräyksiä tai tarvittavia suostumuksia.5. Sopimuksen päättyminen: Tämä Sopimus tulee voimaan, kun napsautat tämän Sopimuksen mukana toimitettua painiketta, joka ilmaisee sinun hyväksyvän tämän Sopimuksen, tai muutoin asennat Käyttöoikeuden alaisen Ohjelmiston, ja pysyy voimassa, kunnes se päätetään. Voit päättää tämän sopimuksen voimassaolon hävittämällä Käyttöoikeuden alaisen Ohjelmiston ja kaikki sen kopiot (Tulostimiin asennettuja Tietojen Päivityksiä lukuun ottamatta). Sopimus voidaan päättää myös, jos jätät noudattamatta joitakin tämän sopimuksen määräyksiä. Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä sinun on välittömästi hävitettävä kaikki Käyttöoikeuden alaisen Ohjelmiston kappaleet ja näiden kopiot, mukaan lukien kaikki omistamiisi tai hallinnassasi tai määräysvallassasi oleviin tietokoneisiin tallennetut Käyttöoikeuden alaiset Ohjelmistot, mutta pois lukien Tulostimiin asennetut Tietojen Päivitykset. Lisäksi Canon voi käyttää kaikkia sopimuksen mukaisia ja laillisia oikeuksiaan. Edellä määrätystä huolimatta kohtien 1, 3, 5 9 ehdot pysyvät voimassa tämän sopimuksen päätyttyäkin.6. Tuki ja Päivitys: Canon, Canonin tytäryhtiöt ja niiden jälleenmyyjät eivätkä Canonin Lisenssinantajat ole vastuussa Käyttöoikeuden alaisen Ohjelmiston ylläpidosta tai käyttöneuvonnasta. Canon, Canonin tytäryhtiöt, niiden jälleenmyyjät ja kauppiaat eivätkä Canonin lisenssinantajat ole velvollisia tarjoamaan Käyttöoikeuden alaisen Ohjelmiston päivityksiä, korjauksia tai tukea, ellei asiasta ole nimenomaisesti sovittu kirjallisesti asiakkaan ja edellä mainittujen tahojen kanssa.7. RAJOITETTU TAKUU: KÄYTTÖOIKEUDEN ALAISEN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS MYÖNNETÄÄN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA TAI LUPAUKSIA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI OLETETUT TAKUUT TAI LUPAUKSET LIITTYEN OHJELMISTON SOVELTUVUUTEEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, OHJELMISTON LAATUUN JA/TAI SOVELTUVUUTEEN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, TAI OIKEUKSIEN JA ETUUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA IMMATERIAALIOIKEUDET.VASTUU KÄYTTÖOIKEUDEN ALAISEN OHJELMISTON LAADUSTA TAI KÄYTETTÄVYYDESTÄ KUULUU YKSINOMAISESTI SINULLE. JOS KÄYTTÖOIKEUDEN ALAINEN OHJELMISTO OSOITTAUTUU VIALLISEKSI, VAIN SINÄ (EI CANON, CANONIN TYTÄRYHTIÖT, NIIDEN JÄLLEENMYYJÄT TAI KAUPPIAAT EIVÄTKÄ CANONIN LISENSSINANTAJAT) OLET VASTUUSSA KAIKISTA HUOLTOON TAI KORJAUKSIIN LIITTYVISTÄ KUSTANNUKSISTA.JOTKIN VALTIOT TAI OIKEUSTOIMIALUEET EIVÄT SALLI OLETETTUJEN TAKUIDEN RAJOITTAMISTA, JOLLOIN EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ SOVELLU SINUUN. TÄMÄN TAKUUN LISÄKSI SINULLA VOI OLLA MYÖS MUITA JURIDISIA OIKEUKSIA, JOTKA RIIPPUVAT VALTIOSTA TAI OIKEUSTOIMIALUEESTA.CANON EI VASTAA SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÖOIKEUDEN ALAISEN OHJELMISTON OMINAISUUDET VASTAAVAT VAATIMUKSIASI, TAI ETTÄ KÄYTTÖOIKEUDEN ALAINEN OHJELMISTO TOIMII KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI. Kuitenkin, jos Käyttöoikeuden alainen Ohjelmisto tarjotaan tallennusvälineessä, kuten CD-ROMissa, Canon takaa, että tallennusväline, jolle Käyttöoikeuden alainen Ohjelmisto on tallennettu, on materiaali- ja valmistusvirheetön normaalissa käytössä yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan siitä, kun ostokuitin tai muun Canonin hyväksymän todisteen perusteella otit sen vastaan.ASIAKKAAN OIKEUDET: Canonin, Canonin tytäryhtiöiden ja niiden jälleenmyyjien sekä Canonin lisenssinantajien vastuu ja sinun oikeutesi rajoittuvat kokonaisuudessaan sellaisen Käyttöoikeuden alaisen Ohjelmiston sisältävän tallennusvälineen vaihtamiseen, joka ei vastaa RAJOITETTUA TAKUUTA. Tällöin Käyttöoikeuden alainen Ohjelmisto on palautettava Canonin paikalliselle myyntiyhtiölle siinä maassa, josta hankit Ohjelmiston, ja osto on todistettava joko ostotositteen avulla tai muutoin Canonin hyväksymällä tavalla. RAJOITETTUA TAKUUTA ei sovelleta, jos tallennusvälineen virheellisyys johtuu tapaturmasta, väärinkäytöstä tai väärinasennuksesta, eikä takuuta sovelleta muihin kuin Käyttöoikeuden alaisen Ohjelmiston alkuperäiseen käyttäjään.8. VASTUUVAPAUSLAUSEKE. EDELLÄ KUVATTU RAJOITETTU TAKUU ON AINOA SINULLE MYÖNNETTY TAKUU. TÄMÄN SOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET KUMOAVAT KAIKKI TAKUUT, EHDOT, LUPAUKSET, SITOUMUKSET, MÄÄRÄYKSET JA VELVOITTEET, JOTKA PERUSTUVAT LAKEIHIN JA SÄÄDÖKSIIN, KAUPPATAPAAN TAI MUUHUN SEIKKAAN, JA NE KAIKKI KATSOTAAN KUMOTUIKSI SIIHEN SAAKKA, KUIN SE ON VOIMASSA OLEVAN LAIN MUKAAN MAHDOLLISTA.9. VASTUUNRAJOITUS: SIIHEN SAAKKA, KUIN SE ON VOIMASSA OLEVAN LAIN MUKAAN MAHDOLLISTA, CANON, SEN TYTÄRYHTIÖT JA NÄIDEN JÄLLEENMYYJÄT TAI CANONIN LISENSSINANTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA TAI SEURANNAISVAHINGOISTA TAI MUUN KALTAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TULONMENETYKSET, TOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ AIHEUTUNEET VAHINGOT TAI LIIKETOIMINTAA KOSKEVIEN TIETOJEN MENETYKSESTÄ AIHEUTUNEET VAHINGOT), SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ CANONILLE, SEN TYTÄRYHTIÖILLE TAI SISARYHTIÖILLE, NÄIDEN JÄLLEENMYYJILLE, KAUPPIAILLE TAI CANONIN LISENSSINANTAJILLE ILMOITETTIIN TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA. CANONIN VAHINGONKORVAUSVASTUU, OMASTA TAI SEN TYTÄRYHTIÖIDEN JA NÄIDEN JÄLLEENMYYJIEN SEKÄ KAIKKIEN CANONIN LISENSSINANTAJIEN PUOLESTA, TÄMÄN SOPIMUKSEN PERUSTEELLA TAI TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYEN (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LAIMINLYÖNNIN) EI VOI MISSÄÄN TILANTEESSA YLITTÄÄ VIITTÄ YHDYSVALTAIN DOLLARIA (5,00 USD) TAI VASTAAVAA SUMMAA PAIKALLISENA VALUUTTANA.MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA EI VAIKUTA KULUTTAJIEN LAKISÄÄTEISIIN OIKEUKSIIN.10. Yleiset ehdot: Tämä sopimus muodostaa sinun ja Canonin välisen Käyttöoikeuden alaiseen Ohjelmistoon liittyvän koko sopimuksen, ja se korvaa kaikki aikaisemmat Käyttöoikeuden alaista Ohjelmistoa koskevat suulliset tai kirjalliset järjestelyt, sopimukset tai välipuheet. Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta vedota mihinkään sille esitettyihin lausuntoihin, joihin tämä osapuoli luotti solmiessaan tämän sopimuksen (ellei kyseistä lausuntoa ole tehty erehdyttämistarkoituksessa), ja osapuolten oikeudet tämän sopimuksen rikkomisesta määräytyvät ainoastaan tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.Jos toimivaltainen tuomioistuin minä tahansa ajankohtana toteaa minkä tahansa sopimuskohdan joko kokonaan tai osittain lain vastaiseksi, mitättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi soveltuvan lain mukaan, tämä seikka ei vaikuta muiden tämän sopimuksen ehtojen lainvoimaisuuteen, pätevyyteen tai toimeenpanokelpoisuuteen.Jos Canon jättää käyttämättä jotakin tämän sopimuksen sille antamaa oikeutta, valtaa tai oikeussuojakeinoa, se ei kuitenkaan missään olosuhteissa tarkoita luopumista kyseisestä oikeudesta, vallasta tai oikeussuojakeinosta.Ollakseen päteviä tämän sopimuksen muutokset on tehtävä kirjallisesti, ja ne on vahvistettava Canonin toimivaltaisen edustajan allekirjoituksella.Tämän sopimuksen määräykset, jotka liittyvät Canonin tytäryhtiöihin, ovat suoraan kyseisten tytäryhtiöiden sovellettavissa ja näiden toimesta täytäntöönpantavissa.Yhdysvaltojen hallituksen huomautus rajoitetuista oikeuksista

Ohjelmisto on "kaupallinen tuote", siten kuin ilmaus on määritelty säädöksessä 48 C.F.R. 2.101 (lokakuu 1995) ja koostuu "kaupallisesta tietokoneohjelmistosta" ja "kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatiosta" siten kuin näitä ilmauksia käytetään säädöksessä 48 C.F.R. 12.212 (syyskuu 1995). Säädösten 48 C.F.R. 12.212 ja 48 C.F.R. 227.7202-1 - 227.7202-4 (kesäkuu 1995) mukaan kaikki Yhdysvaltojen hallinnon työntekijät saavat ohjelmiston käyttöönsä tässä tekstissä ilmoitettujen oikeuksien mukaan. Valmistaja on Canon Inc./ 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokio 146-8501, Japani.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.67