ErP_Lot4VA_Swe.txt Driver File Contents (MFC-8510DN-inst-C1-eu.EXE)

ÿþÅtervunnet papper

Maskinen är utformad för att fungera med vanligt papper samt återvunnet papper som uppfyller EU-standarden EN 12281:2002 eller liknande.

Dessutom kan Laser-/LED-maskiner skriva ut på papper med gramvikten 64 g/m2. Sådant papper innehåller mindre råmaterial vilket innebär en betydande resursbesparing.Dubbelsidig utskrift

Vid dubbelsidiga utskrifter används båda sidor av pappersarket. Det sparar papper och minskar storleken på utskriften eftersom färre pappersark behövs. Vi rekommenderar att den här funktionen används för alla utskrifter, förutsatt att den stöds av maskinen. ENERGY STAR(R)

Energibesparing är viktigt i de flesta sammanhang. Kontrollera därför att produkten har ENERGY STAR-märkningen. Produkter som uppfyller kraven för ENERGY STAR-märkning är bland de bästa på marknaden när det gäller låg energiförbrukning. Strömbesparingsfunktioner

Maskinen växlar automatiskt till läget Redo när den sista utskriften är klar. Efter en viss förinställd tid övergår enheten automatiskt till ett läge där mindre ström förbrukas med hjälp av den inbyggda funktionen för energibesparing.

I detta läget minskar maskinens energiförbrukning.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.73