ErP_Lot4VA_Nor.txt Driver File Contents (MFC-8510DN-inst-C1-eu.EXE)

ÿþResirkulert papir

Denne maskinen er konstruert for å bruke vanlig papir og resirkulert papir som følger den europeiske standarden EN 12281:2002 eller tilsvarende.

Samtlige Laser/LED maskiner kan gjøre utskrifter på papir med en vekt på 64 g/m2. Dette papiret inneholder mindre råmaterialer og representerer en signifikant besparing av ressurser.Dobbeltsidig utskrift

Dobbeltsidig utskrift gjør det mulig å gjøre utskrifter på begge sidene av det papirarket som benyttes. Dette sparer papir og reduserer størrelsen av utskrevne dokumenter, ettersom færre ark papir behøves. Vi anbefaler at denne egenskapen er aktivert til enhver tid når du gjør utskrifter, så sant maskinen er i stand til å gjøre dette.ENERGY STAR(R)

For å spare energi, se etter ENERGY STAR-merket på produkter. Produkter som oppfyller ENERGY STAR-kravene er designet og konstruert for å være markedsledende med tanke på energiforbruk.Strømstyring

Maskinen veksler automatisk over til "Klar" etter den siste utskriftsjobben. Etter en forhåndsinnstilt tid, vil enheten automatisk veksle over til et lavere forbruksmodus ved hjelp av dens funksjon for energihåndtering.

I disse modusene reduseres maskinens energiforbruk.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.99