ErP_Lot4VA_Hun.txt Driver File Contents (MFC-8510DN-inst-C1-eu.EXE)

ÿþÚjrahasznosított papír

A készülék kialakítása a normál papír, valamint az EN 12281:2002 európai szabványnak és hasonló elQírásoknak megfelelQ újrahasznosított papír felhasználását teszi lehetQvé.

Ezen túlmenQen a lézeres/LED technológiát alkalmazó készülékek 64 g/m2-es papírra is tudnak nyomtatni. Ez a papír kevesebb nyersanyagot tartalmaz és jelentQs erQforrás-megtakarítást jelent.Kétoldalas nyomtatás

A kétoldalas nyomtatás teszi lehetQvé a papír mindkét oldalának használatát. Ez papírt takarít meg és csökkenti a kinyomtatott dokumentumok méretét, mivel kevesebb papírlapot használ fel. Azt javasoljuk, hogy minden nyomtatáskor engedélyezze ezt a szolgáltatást, ha a készüléke ezt lehetQvé teszi.ENERGY STAR(R)

Az energiatakarékosság érdekében keresse az ENERGY STAR jelöléssel ellátott termékeket. Az ENERGY STAR elQírásainak megfelelQ termékek a piacon kapható leghatékonyabb energiafelhasználású termékek közé tartoznak.Energiagazdálkodás

A készülék az utolsó nyomtatási feladat után automatikusan  készenléti  üzemmódra vált. Az alapértelmezett beállításnak megfelelQ idQ eltelte után a készülék az energiagazdálkodási funkció használatával alacsonyabb fogyasztású üzemmódra vált.

Ebben az üzemmódban a készülék kevesebb energiát fogyaszt.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.73