ErP_Lot4VA_Dan.txt Driver File Contents (MFC-8510DN-inst-C1-eu.EXE)

ÿþGenbrugspapir

Maskinen er designet til at anvende almindeligt papir og genbrugspapir, som overholder EN 12281:2002 eller tilsvarende.

Desuden er laser-/LED-maskiner i stand til at udskrive på 64 g/m2 papir. Dette papir indeholder færre råmaterialer og udgør en betydelig ressourcebesparelse.Duplexudskrivning

Duplexudskrivning gør det muligt at bruge begge sider af et ark papir. Dette sparer papir og reducerer de udskrevne dokumenters størrelse, fordi der bruges færre ark papir. Vi anbefaler, at du altid anvender denne funktion, når du udskriver, hvis din maskine understøtter det.ENERGY STAR(R)

For at spare energi bør du se efter ENERGY STAR-mærket på produkter. ENERGY STAR-kompatible produkter er designet til at være blandt de bedste på markedet med hensyn til energiforbrug.Strømstyring

Maskinen skifter automatisk til "Klar" efter det sidste udskriftsjob. Efter et standardtidsrum vil enheden automatisk skifte til lavere strømtilstande ved hjælp af dens strømstyringsfunktion.

I disse tilstande reduceres maskinens energiforbrug.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.31