DI_MAG.TXT Driver File Contents (z67659L9.exe)

SZOFTVER ENGEDÉLYEZÉSI SZERZÖDÉS

----ÖN, MINT VÉGFELHASZNÁLÓ, E SZOFTVERT (A “SZOFTVERT”) A JELEN SZERZÕDÉS FELTÉTELEI SZERINT KÖTELES HASZNÁLNI. 
A SZOFTVERNEK BÁRMILYEN SZÁMÍTÓGÉPBE VALÓ BETÖLTÉSÉVEL ÖN ELFOGADJA, HOGY ALÁVETI MAGÁT E KÖVETELMÉNYEKNEK. HA NEM FOGADJA EL A JELEN SZERZÕDÉS FELTÉTELEIT, NEM TÖLTHETI BE EZT A SZOFTVERT SEMMILYEN SZÁMÍTÓGÉPBE.

Az engedély megadása
A szoftver a szoftverrel együtt csomagolt, vagy a szállító által átadott készülékhez (a “készülék”) használható. A szoftvert minden olyan számítógépen lehet használni, amely elektronikus hozzáférést biztosít a készülékhez. A szoftver bérbeadása vagy lízingelése, vagy a jelen engedélyezési szerzõdés szerinti jogok harmadik félnek történõ átadása tilos.

Elfogadás
Ha Ön betölti a szoftvert bármilyen számítógépbe, ezzel elfogadja a jelen SZERZÕDÉS feltételeit.

Idötartam
A jelen engedély visszavonásig érvényes. Az engedély hatályát veszti, ha Ön nem tartja be a jelen szerzõdés feltételeit. Ön elfogadja, hogy az engedély megszûnésekor megsemmisíti a szoftver és dokumentációja valamennyi másodpéldányát.

A szoftver tulajdonlása
Az Ön tulajdonában csak az a mágneses adathordozó áll – ha az egyáltalán az Öné -, amelyen a szoftvert megkapta. A jelen szerzõdés alapfeltétele, hogy a szoftverhez való jogcím és a szoftver tulajdonjoga a tulajdonosokat illeti.

Másolás
A szoftver és dokumentációja szerzõi jogvédelem tárgyát képezi. A szoftverrõl másolatokat készíteni vagy készíttetni tilos, kivéve az olyan másolatokat, amelyek az engedélyezett használathoz szükségesek, illetve egy biztonsági másolatot. Minden ilyen másolatra a jelen szerzödés feltételei vonatkoznak.
A szoftver vagy a kísérõ dokumentáció egésze, vagy bármely része alapján a szoftvert módosítani, adaptálni, összevonni, lefordítani, visszafejteni, szétbontani, részekre szedni vagy továbbfejleszteni tilos.
A szoftverrel vagy a dokumentációjával kapcsolatos szerzõi jogok bármilyen megsértése, illetéktelen átruházása, azokkal való visszaélés vagy jogtalan használat büntetõjogi felelõsségre vonást von maga után.

Korlátozott garancia
Az adathordozó – ha van – és nem a rajta lévõ szoftver vonatkozásában az eredeti vásárló a vásárlás idõpontjától számított 1 éves idõtartamra garanciát kap az anyaghibák és a gyártási hibák esetére. A hibás adathordozókat kicserélik, ha azt bérmentesített postai küldeményben a vételt igazoló számla másolatával együtt visszaküldik a szállítónak.
EZEK A JOGOK AZ ÖN EGYEDÜLI ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI ESZKÖZEI BÁRMILYEN KÁR, SZERZÕDÉSSZEGÉS VAGY EGYÉB ESETBEN. A SZOFTVER SZÁLLÍTÓJA, TULAJDONOSA VAGY A SZOFTVERT ENGEDÉLYEZÕ SZEMÉLY SEMMIKÉPPEN SEM FELELÕS A SZOFTVERREL VAGY ANNAK HASZNÁLATÁVAL, VAGY A SZOFTVER HASZNÁLHATATLANSÁGÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLÕ KÁRÉRT (BELEÉRTVE BÁRMIFÉLE INFORMÁCIÓ, NYERESÉG, MEGTAKARÍTÁS ELVESZÍTÉSÉT, ÜZLETI ÜGY MEGSZAKADÁSÁT VAGY BÁRMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES VAGY KÜLÖNLEGES KÁRT).

Az exportra vonatkozó jogszabályok
Ön elismeri, hogy a szoftver exportját az Egyesült Államok és más országok exportellenõrzési törvényei szabályozzák. Ön aláveti magát mindezen exportellenõrzési törvényeknek.

Irányadó jog és igazság szolgáltatás
Ha a jelen szerzõdés bármely rendelkezése vagy része jogtalannak, érvénytelennek vagy teljesíthetetlennek bizonyul, a többi rendelkezés maradéktalanul hatályos és érvényes. A jelen szerzõdést Kalifornia, USA joga szabályozza, és az illetékes bíróságok a Kaliforniai Központi Kerület szövetségi kerületi bíróságai, ahol bíró és nem az esküdtszék hoz ítéletet.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.64