DI_CAT.TXT Driver File Contents (z67421L9.exe)

ACORD DE LLICÈNCIA DE SOFTWARE

COM A USUARIS FINALS, HEU DE FER ÚS D'AQUEST SOFTWARE ("EL SOFTWARE") SEGONS ELS TERMES D'AQUEST ACORD.
AMB LA DESCÀRREGA DEL SOFTWARE A UN ORDINADOR, ESTEU ACCEPTANT AQUESTS TERMES. SI NO ACCEPTEU ELS TERMES D'AQUEST ACORD, NO CARREGUEU AQUEST SOFTWARE EN CAP ORDINADOR.

Concessió de llicència
La llicència del Software us autoritza a fer ús de l'equip inclòs amb el Software o el designat pel seu proveïdor ("l'equip"). Esteu autoritzats a utilitzar el Software en qualsevol ordinador que permeti l'accés electrònic a l'equip. No esteu autoritzats a llogar o arrendar el Software o transferir els vostres drets atorgats per aquesta llicència a una tercera part.

Acceptació
Es considerarà que accepteu els termes d'aquest Acord quan us descarregueu el Software en un ordinador.

Duració
Aquesta llicència serà efectiva fins la seva terminació. La llicència finalitzarà si no compliu els termes d'aquest Acord. Quan finalitzi, accepteu destruir totes les còpies del Software i la seva documentació.

Propietat del Software
Sou propietaris només del suport magnètic en el qual s'entrega el Software. És una condició expressa d'aquest Acord que els propietaris del Software en mantinguin la titularitat i la propietat.

Còpia
El Software i la seva documentació són l'objecte del Copyright. No podeu fer còpies ni permetre que d'altres facin còpies del Software excepte aquelles còpies que siguin necessàries per l'ús atorgat per la llicència o per raons de seguretat. Aquestes còpies estan sotmeses a les condicions d'aquest Acord. No heu de modificar, adaptar, fusionar, traduir, modificar el disseny, descompilar, desmuntar o crear softwares derivats basats en el Software o en part del Software o de la seva documentació associada. Sou responsables legalment de qualsevol infracció del copyright, transferència, reproducció o ús no autoritzats del Software o la seva documentació.

Limitació de garantia
El suport, si n'hi ha, no el Software que conté, té la garantia del proveïdor original per defectes en el material o la fabricació per un període d'un any a partir de la data de compra. Els suports defectuosos es canviaran quan es tornin al proveïdor, mitjançant franqueig pagat, junt amb una còpia del rebut de compra.
AQUESTS DRETS SÓN EL VOSTRE ÚNIC RECURS, EN CAS DE DELICTE, INCOMPLIMENT DE CONTRACTE O D'ALTRES. SOTA CAP CIRCUMSTÀNCIA EL PROVEÏDOR, EL PROPIETARI DEL SOFTWARE O ELS SEUS LLICENCIADORS SERAN RESPONSABLES DELS DANYS (INCLOENT LA PÈRDUA D'INFORMACIÓ, DE BENEFICIS, D'ESTALVIS O LA INTERRUPCIÓ DE L'ACTIVITAT O QUALSEVOL ALTRE DANY DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTAL, CONSEQÜÈNCIA DE O ESPECIAL) DERIVATS DEL SOFTWARE O DE L'ÚS O EL MAL ÚS DEL SOFTWARE.

Lleis sobre l'exportació
Amb la present, reconeixeu que l'exportació del Software
està regulada per les lleis de control de l'exportació dels Estats Units i altres països. Accepteu complir amb aquestes lleis de control de l'exportació.

Lleis i jurisdicció vigents
Si alguna disposició o part d'aquest Acord es considera en algun moment il·legal, invàlida o que no es pugui acomplir, no afectarà les disposicions restants, que continuaran sent vinculants i vàlides. Aquest Acord es regeix per les lleis de Califòrnia, Estats Units, i està sotmès a la jurisdicció de les Corts del Districte Federal del Districte Central de Califòrnia de part d'un jutge i no d'un jurat.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.20