0x0424.ini Driver File Contents (tcm0006400e.exe)

ÿþ

[0x0424]

TITLE=Izberite jezik za namestitev

DESCRIPTION=Iz naslednjega izbora izberite jezik za to namestitev.

REBOOTMESSAGE=Program za namea
anje mora ponovno zagnati sistem, da bi dokon
al konfiguriranje storitve Namestitvenega programa za Windows. Kliknite Da za ponovni zagon ali Ne, 
e ~elite sistem zagnati pozneje.

ONUPGRADE=Ta nastavitev bo izvraila nadgradnjo '%s . Ali ~elite nadaljevati? 

LATERVERSIONINSTALLED=Novejaa razli
ica '%s' je ~e nameatena v tem ra
unalniku. Namestitveni program ne more nadaljevati.

OK=V redu

Cancel=Prekli
i

Password=Geslo:

Install=Namesti

Next=&Naprej >

1100=Napaka pri inicializaciji namestitve

1101=%s

1102=%1 namestitev pripravlja 
arovnika %2, ki vas bo vodil skozi namestitev programa. Po
akajte, prosim.

1103=Preverjam razli
ico operacijskega sistema

1104=Preverjam razli
ico Windows(R) namestitvenega programa

1105=Konfiguriram Windows namestitveni program

1106=Konfiguriram %s

1107=Namestitveni program je zaklju
il konfiguriranje Windows namestitvenega programa na vaaem sistemu. Nadaljevanje namestitve zahteva vnovi
en zagon sistema. Za vnovi
en zagon sistema kliknite prosim Ponovno za~eni.

1108=%s

1150=Namestitveni program je odkril nezdru~ljivo razli
ico Windows. Kliknite prosim V redu in ponovno za~enite namestitev Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 oz. novejai.

1151=Napaka pri zapisovanju v za
asni imenik

1152=Napaka pri raztegovanju %s v za
asni imenik

1153=Napaka pri branju namestitvene inicializacijske datoteke

1154=Namestitvenega programa ni mogo
e najti v %s

1155=Ne najdem datoteke %s

1156=Notranja napaka v Windows namestitvenem programu

1158=Napaka pri nalaganju nizov. Preverite ali so vsi nizi u Setup.ini veljavni.

1200=Ponovno za~eni

1603=Napaka med namea
anjem na napravi za namea
anje v sistemu Windows. Datoteka, ki jo je potrebno nadomestiti, je mogo
e v uporabi. Zaprite vse uporabniake programe in poskusite znova.

1201=Namestitev zahteva %lu KB praznega prostora na disku v %s. Zagotovite nekaj prostora in ponovno poizkusite

1202=Nimate zadostnih pooblastil za izvedbo te namestitve za vse uporabnike delovne postaje. Prijavite se kot skrbnik in poizkusite ponoviti namestitev

1203=Parametri ukazne vrstice:

1204=/L identifikacijska atevilka jezika

1205=/S Skrij za
etni dialog. Za tiho verzijo uporabite: /S /v/qn.

1206=/V parametri za MsiExec.exe

1207=Iskanje Windows(R) namestitvenega programa %s je bilo uspeano. To je starejaa razlicica Windows(R) namestitvenega programa. Za nadaljevanje kliknite V redu.

1208=ANSI kodna strana za %s ni nalo~ena v sistemu in zato namestitev programa ni mogo
e zagnati v izbranome jeziku. Za~enite namestitev in izberite drugi jezik.

1210=Namestitveni program zahteva razli
ico %s programa Windows Installer za namestitev programa Microsoft .NET Framework, razli
ica 2.0. Prosimo, namestite program Windows Installer razli
ica %s ali novejai in poskusite spet. 

1604=Ta namestitveni program ne vsebuje Windows namestitvenega programa (%s), ki je potreben za izvedbo namestitve na ta operacijski sistem.

1607=Ni mogo
e namestiti %s Scripting Runtime.

1608=Ni mogo
e ustvariti izvoda InstallDriver, Vrnjena koda: %d

1609=Navedite naslov za shranjevanje paketa za namestitev.

1611=Ni mogo
e ekstrahirati datoteko %s.

1612=Ekstrahiranje datotek.

1613=Nalaganje datoteke %s.

1614=Med nalaganjem datoteke %s je prialo do napake. Kaj Vam je na voljo?

1615=hr

1616=min

1617=sek

1618=MB

1619=KB

1620=/sek

1621=Ni bilo mogo
e overoviti podpisa datoteke %s.

1622=Ocena potrebnega 
asa:

1623=%d KB od %d KB nalo~eno v

1624=Priprava za namestitev...

1625=Za tole namestitev potrebujete pomo
.

1626=Pomo


1627=Ni mogo
e ohraniti datoteke: %s

1628=Ni bilo mogo
e dokon
ati namestitev po skripti.

1629=Neveljavna ukazna vrstica.

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=Napaka pri inicijalizaciji namestitev, ni bilo mogo
e klonirati postopek.

1635=Datoteka %s ~e obstaja. Ali jo ~elite zamenjati?

1636=/P na
in gesla

1637=/A upravna namestitev

1638=/J na
in oglaaevanja

1639=/X na
in deinstalacije

1640=/F na
in popravila

1641=/B namestitev lokalnega predpomnilnika

1642=Ne morem potrditi podpisa. Potrebujete Internet Explorer 3.02 ali boljao verzijo z Authenticode update (Authenticode posodobitvijo).

1643=Za namestitev je potrebna novejaa verzija WinInet.dll. Mogo
e boste morali namestiti Internet Explorer 3.02 ali novejao verzijo.

1644=Nimate zadostnih pooblastil za izvedbo te namestitve za vse uporabnike delovne postaje. Prijavite se kot skrbnik in poizkusite ponoviti namestitev

1645=Napaka pri namea
anju Microsoft(R) .NET Framework. Povratna koda: %d

1646=%s opcijsko uporablja Microsoft (R) .NET %s Framework. Ali to ~elite namestiti sedaj? 

1648=Namestitveni program je odkril nezdru~ljivo razli
ico Windows. Kliknite prosim V redu in ponovno za~enite namestitev Windows 95, Windows NT 4.0 SP3 oz. novejai.

1649=%s mo~no rabi Visual J# Redistributable Package. Ali jo ~elite namestiti zdaj? 

1650= (To bo takoj instaliralo .NET Framework.)

1651=Setup je odkril nezdru~ljivo razli
ico Windows. Prosimo, kliknite OK in preverite ali se na ciljnem sistemu izvaja Windows 2000 Service Pack 3 (ali novejaa razli
ica), preden ponovno za~enete namea
anje.  

1652=%s zahteva namestitev naslednjih elementov na vaaem ra
unalniku. Kliknite Namesti, da za
nete z namestitvijo teh zahtev.

1653=Namea
anje %s

1654=Ali bi ~eleli prekiniti namestitev po %s kon
ane namestitve?

1655=Ni datotek za namea
anje zahtev %s. Namea
anje se bo zdaj prekinilo. To je verjetno zaradi neuspeanega izvajanja prenosa ali preklicanega prenosa. 

1656=Pri namestitvi od %s je verjetno prialo do napake. Ali ~elite nadaljevati namea
anje?

1657=Uspeano

1658=Namea
anje 

1659=akajo
i  

1660=Namea
en

1661=Stanje

1662=Zahteva

1663=Neuspeano 

1664=Izvle
enje

1665=Prenos

1666=Presko
eno

1667=Namestitev programa %s ni bila uspeana. Namestitev se zdaj kon
uje.

1668=Namestitev programa %s zahteva ponovni zagon. Za takojanji ponovni zagon kliknite Da. e ho
ete opraviti ponovni zagon pozneje, kliknite Ne. 

1669=%1 lahko uporablja %2. Ali ga ho
ete namestiti zdaj?

1670=Ni mogo
e nalo~iti modula %s; koda napake: %d

1671=Prenos datoteke %2 od %3: %1

1700=Med inicializacijo namestitvenika InstallScript je prialo do napake.

1701=Datotek, ki podpirajo namestitvenik InstallScript, ni mogo
e izlo
iti na za
asno lokacijo.1702=Ta namestitev vam omogo
i namestitev ve
 primerkov izdelka. Izberite primerek, ki ga ~elite namestiti in nato za nadaljevanje kliknite Naslednji:

1703=&Namesti nov primerek

1704=&Vzdr~uj ali nadgradi obstoje
i primerek

1705=Privzeto

1706=Identifikacija primerka

1707=Ime izdelka

1708=Mesto

1710=Ta namestitev vam omogo
i popravilo ve
 primerkov izdelka. Spodaj izberite mo~nost, da specificirate, kako ~elite uporabiti ta popravek, in nato za nadaljevanje kliknite Naslednji.

1711=Popravite &vse obstoje
e primere

1712=&Popravite obstoje
 primer

1713=Ta namestitev zahteva Windows Installer, razli
ico 4.5 ali novejao. Namestitveni program bo sedaj zaklju
il.

1714=Raztezanje v teku[Languages]

0x0404=kitajski (tradicionalni)

0x0804=kitajski poenostavljeni)

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.60